My ambition with this site is to supply the collectors of ČSR I stamps, with interesting articles, my own and from Czech and Slovak philatelist magazines.


Tato stránka bude fungovat jako informační forum pro sběratele ČSR I. Zde najdete zajímavé články a novinky o známkách ČSR I.

2003 12 12


Theft of two unique unfolded Czechoslovakian Hradcany gutters!


Krádež unikátních stejnosměrných svislích meziarší Hradčany!On September 21, an entire sack of registered mail was stolen at JFK. 
In it were two unique unfolded Czechoslovakian Hradcany gutters, one mint, the other canceled at Nachod, 
both bearing provisional postage due markings. 
A full description of these two pieces may be found in the May/June 2003 issue of the Czechoslovak Specialist. 
A copy of the article and a large scan of the two gutters may also be found on-line at my personal web site: www.knihtisk.org
Look on the Library/Articles page at the article entitled "The Nachod Discovery."

Dne 21 října 2003 byl na JFK letišti v New Yorku ukraden poštovní pytel z doporučenou poštou.
V tom pytli byli též unikátní stejnosměrná svislá nepřeložená meziarší Hradčany! Jedno meziarší je poštovně nepoužité, 
druhé s razítkem Náchod. Obě meziarší jsou přetištěna jako doplatní provizórium.
Kompletní popis těchto meziarší najdete kliknutím zde: Náchodský nález 
Další popis, v anglickém jazyce, najdete na anglické verzi této web stránky. 
Popis známek a veliký scan je též uveden na americké webstránce "Knihtisk" www.knihtisk.or
Tam toto najdete pod: the Library/Articles, článek jménem "The Nachod Discovery."

These gutters are especially important as they uniquely demonstrate that a second, unknown and unfolded, gutter sheet reached public hands. 
Until their discovery in 2002, it was thought that only one sheet, which was folded, had reached public hands. 
As unique items, their value is of course priceless.

Tyto meziarší jsou velice důležitým a unikátním důkazem toho, že druhé dosud neznámé a nepřeložené meziarší, se dostalo
do rukou veřejnosti. Dosud, do jejich nálezu v roku 2002, se vědělo pouze o jednom a to navíc přeloženém přepážkovém listu, který se dostal na veřejnost.
Tím, že tyto jsou unikátní, jsou zároveň neocenitelné.

A reward is offered for their return. Interested parties may reach me on-line at mark@knihtisk.org
or by phone: 1-304-229-0100 Office (Dr. Mark Wilson) 1-540-877-3015 Home (Mark Wilson)Or by writing to: 
Mark Wilson, Librarian Society for Czechoslovak Philately Library 316 Devland Drive Winchester VA 22603.
A scan of the two gutters is attached. I can provide far better scans should you need one. 
If you can advise me as to the best means of advertising this theft, please let me know. 
I have never had to face this situation before.
Regards, Mark Wilson

Jejich případnému nálezci  bude vyplacená odměna. Pokud máte nějakou informaci, prosím mailujte na adresu mark@knihtisk.org
Můžete též telefonovat na číslo: 1-304-229-0100 do úřadu (Dr. Mark Wilson), nebo 1-540-877-3015 domů (Mark Wilson).Nebo pište na adresu:
Mark Wilson, Librarian Society for Czechoslovak Philately Library 316 Devland Drive Winchester VA 22603.Pod tímto článkem, vidíte scan meziarší. Jestli potřebujete, máme vetší a lepší scany.Zdraví Vás Mark Wilson


2003 09 29


Final report 6th International Fair Collector September 12 – 14th, 2003


Závěrečná zpráva Sběratel 12. – 14. 9. 2003

The sixth annual international trade fair Collector, which was held on the Exhibition Grounds in Prague from 12th to 14th September, once again reached record figures in all the indicators which interest exhibitors mostly.
This year’s Collector, which was the largest in its six-year history, completely filled the exhibition hall, and so for the year 2004 the organizers have ordered a hall with an extra one thousand square meters in the Industrial Palace.
The great number of visitors to the trade fair was ensured by highly stylish promotion which included not only collectors’ magazines and web pages, but also daily newspapers, society magazines, radio and television.

Šestý ročník mezinárodního veletrhu Sběratel, který se uskutečnil na Výstavišti v Praze od 12. do 14.září, opět dosáhl rekordu ve všech ukazatelích, které zajímají především vystavovatele.
Letošní ročník Sběratele, který byl největší ve své šestileté historii, zcela zaplnil výstavní halu, takže pro rok 2004 pořadatelé již objednali v Průmyslovém paláci halu o tisíc m2 větší.
O vysokou návštěvnost veletrhu se postarala ve velkém stylu pojatá propagace, která zahrnovala nejen sběratelské časopisy a weby, ale i deníky, společenské časopisy, rozhlas a televizi.

Fore more information, please see the following link: http://www.ppa.cz/gb/collectorprague

Vizte závěrečnou zprávu, informace a scany z výstavy na linku: http://www.sberatel.info


2003 09 02


6th International Fair for Stamps, Coins, Telephone Cards, Minerals and Collecting PRAGUE 12. - 14. 9. 2003


VELETRH SBĚRATEL: 12. - 14. září 2003


The sixth annual International Trade Fair for Stamps, Coins, Telephone Cards, Minerals and Collecting COLLECTOR. 
The trade fair will take place on its traditional site in the Industrial Palace at the Fairgrounds in Prague 7 - Holešovice 
from 12th to 14th September 2003.

Mezinárodní veletrh poštovních známek, mincí, telefonních karet, minerálů a sběratelství SBĚRATEL. 
Veletrh se bude konat na tradičním místě v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze 7 – Holešovicích 
od 12. do 14. září 2003.


03 07 07


Retrospect to the fifties


Pohled do minulých letNomination of the expert committee - 1957, in ČS philately headquarter.
The nomination of the members to the expert committee, occurred in November the 21st 1957.

Jmenování sboru znalců - 1957, ústředí ČS. filatelistů.
Dne 21 listopadu 1957 se uskutečnilo jmenování řádných členů Sboru znalců.

These experts took part in the meeting:
Karel Basika - Prague, Jiří Bísek - Prague, František Ketzek - Prague, Jaroslav Kovařík - Prague,
Antonín L. Liška - Prague, Jaroslav Lorenc - Prague, Jan Mrňák - Prague, František Novák - Prague,
Ladislav Novotný - Bratislava, Vladimír Paprstein - Hradec Králové, Klement Ptačovský - Bratislava,
Bohus Rieger - Prague, Jan Wagner - Praha, Matej Wagner - Brno.

Na schůzi byli tito znalci:
Karel Basika - Praha, Jiří Bísek - Praha, František Ketzek - Praha, Jaroslav Kovařík - Praha,
Antonín L. Liška - Praha, Jaroslav Lorenc - Praha, Jan Mrňák - Praha, František Novák - Praha,
Ladislav Novotný - Bratislava, Vladimír Paprstein - Hradec Králové, Klement Ptačovský - Bratislava,
Bohus Rieger - Praha, Jan Wagner - Praha, Matej Wagner - Brno.

All presented experts received appointment decree's and certifications of ÚČSF.
A new expert regulations was established. They will be published together with the schedule of countries fore respective expert. 

Všem přítomným znalcům byly předány jmenovací dekrety a legitimace ÚČSF.
Též bylo usneseno o novém zkušebním řádu, co bude uveřejnen se seznamem zemí které jednotliví znalci zkoušejí.

2003 06 10

 

A highly recommended web site about Czechoslovak philately. 

If you are a collector of Czechoslovak stamps, you know that much valuable material is trapped in out-of-print publications 
or hidden behind the veil of unknown languages. 
The Knihtisk publishers hope to make some of those important documents more accessible to everyone.

They publish books and pamphlets about Czechoslovak philately.
Knihtisk's goal is to provide every interested collector with access to all of its publications.
You may review Knihtisk publications in their library or purchase them at very reasonable prices.
Knihtisk publications are available in PDF format.2003 04 26


6th International Fair for Stamps, Coins, Telephone Cards, Minerals and Collecting 
PRAGUE 12. - 14. 9. 2003


TERMÍN JIŽ 6. SBĚRATELE: 12. - 14. září 2003

Please have a look at the latest news on International Fair Collector Prague 
http://www.ppa.cz/gb/collectorprague 

Sehen Sie bitte neueste Nachrichten ueber Messe Sammler Prag 
http://www.ppa.cz/de/sammlerprag 

Podívejte se prosím na nové zprávy z přípravy veletrhu Sběratel 
http://www.ppa.cz/cz/sberatel


2003 05 16


Infopih@.com - established in a new English version!

The Czech web-magazine infofila is since a month ago established in a new English version!
You will find there many interesting articles, links, advertisements, news from Czech and Slovak philately, stamp gallery, 
and advertisements.

My warmest recommendation to visit this site, http://www.infophila.com/new/index.php  made by some young enthusiasts. 
Are you interested in to cooperate? If so, please contact the editor, Mr. Zdenek Jindra by mail.
My very best congratulation to an interesting site with a large possibility of development!


2003 05 01


Centenary of the National Anthem - "Kde domov můj?"


"Kde domov můj? 1934"

Please, click on the scan to read the article!

Prosim, klikněte na scen k přečtení celého článku!

New! Please read about the new way to measure the "KDM? 1934" sheets. 
Read about how and why we use this method to measure, which is based on the "Size of the printing".

Novinka! Přečtěte si o způsobu měření dle rozměrů tisku aršíků.


2003 03 13


Post philatelic service - POFIS


Poštová filatelistická služba - POFIS


On this webpage you could find a lot of philatelic products offered by Slovak post and also all about Slovak posts creation from the proposals of the postage stamp till the print.

Oficialna stránka Slovenskej posty, venovaná filatelii na Slovensku.Na stranke najdete siroke spektrum sluzieb ponukanych Slovenskou postou v oblasti filatelie, ale aj vsetko o slovenskej znamkovej tvorbe pocnuc navrhmi na znamku az po samotnu tlac.
Davame Vam do pozornosti specializovane predajne, kde najdete produkty slovenskej znamkovej tvorby a mnozstvo dalsich zberatelsky zaujimavych a pritazlivych produktov SP, s.p., OZ TUP Bratislava:


2003 02 18


Hradčany 500 h - without the left hand bar?


Hradčany 500 h - Typy bezpříčkové?
Hradcany stamps, 500 h, are of so called "fifth drawing".
These stamps are divided in two spiral types, with open or closed spiral, Type Is and Type IIs and in two bar types.
The bars are: Type Ip = short bar, Type IIp = long bar and an under-type, Type IIap = intermediate bar.
You can read about this in catalogue Pofis 2002.

Známky Hradčany 500 h, jsou takzvané "páté kresby".
Tyto známky se liší nejen typem spirály, tak zvané Typ Is a Typ IIs, ale i typem příček.
Příčky jsou dvouch typů, Typ Ip = krátká příčka, Typ IIp = dlouhá příčka a podtyp Typ IIap = nedotažená příčka.
Vše je k přečtení v katalogu Pofis 2002.

A week ago I got a mail from an English collector with following question:

Před týdnem jsem dostal od jednoho sběratele z Anglie mail a otázku:

What did emerge however in looking through a large number of 500h stamps was that on the left side of several stamps there does seem to be a variant of Type One, namely stamps where there is apparently only one upright stroke. 
Of course with letterpress on indifferent paper it is not easy to be positive and magnifying the marks does not help much! What is your view? Is there a single upright variety??

Při studiích mých známek jsem našel tři známky Hradčany 500 h bez levé příčky!
Existují známky Hradčany 500 h bez levé příčky? Nebo jedná se o tiskovou vadu, slitou barvu nebo jinou výrobní chybu?

Click to enlarge the scan

The collector kindly sent me a scan of these stamps and an enlarged scan at the left corner, without the cross-bar! 
You can see the enlarged scan at the left corner by clicking on the scan.
I must admit, I never owned so many 500h Hradcany stamps, that I could make some "deep investigation". 
And, I have never heard, that there are some 500h stamps without the left-hand bar, or a part of it.

Zároveň jsem obržel scan levého dolního rohu, bez příčky! Zvětšení levého dolního rohu uvidíte kliknutím na scan.
Sám musím přiznat, nikdy jsem neměl také množství známek 500 h Hradčany, abych je mohl studovat a přirovnávat.

Dear collectors, what do you know about it? 
Is it only a plate flaw, an abundance of colour, printing error or is it a new type?

Thanks.

Co Vy čtenári, mužete mi stim pomoc?
Víte oco jde? Jedná se o tiskovou vadu, slitou barvu nebo o výrobní chybu?

Předem děkuji.
In March of 10, I got this answer from Australia. 
Do you have some more suggestion?

10 března jsem obdržel tuto odpověd z Austrálie.
(Přeloženo z Angličtiny)
Má ješte někdo k tomu nějaké komentáře?


Hi Peter,


Ahoj Petře,

I had a close look at your query regarding "left bar" on the 500h stamp. I have a complete reconstruction of Plate I and have found that in my collection ZP 75 and ZP 82 lack the left bar. (ZP = Plate position)

Podrobněji jsem proštudoval tvou otázku o "levé příčce" u 500 h známek Hradčany.
Tim, že mám kompletně rekonstruovanou Tiskovou desku I, tak jsem v moji sbírce zjistil, že 
ZP 75
a ZP 82 jsou bez levé příčky. (ZP = známkové pole)

1.
This certainly would NOT be a new TYPE because to be a TYPE it has to be DELIBERATELY caused by an action of the printer. This is most unlikely because the normal action was quite the opposite - the printer (engraver) modified the negative of those fields on the printing plate where the bar was missing and created Type IIp. 
A missing bar would be considered to be a PLATE ERROR if it occurred on ALL specimens of the field - it would not be a new TYPE.

1.
NEJEDNÁ se zde o nový TYP, a aby se to dalo nazvat novým TYPEM, muselo by to býti rytcem ZÁMĚRNĚ změněno. 
A právě to je zde nepravděpodobné, protože práce rytce byla naopak opačná. 
Rytec opravoval negativy známkových polí tiskové desky, tam kde příčka chyběla a tak vznikl Typ IIp. 
Chybějící levou příčku berme jako TISKOVOU VADU a i kdyby se nacházela na VŠECH známkách z těchto ZP, nejednalo by se o nový Typ.

2.
I am almost sure that the missing bar is caused by a worn plate. The catalogue for reconstruction of Plate I, produced by František Hamr, does not list the missing bar as being an identifying feature for ZP 75 or ZP 82. 
If the bar was missing on all specimens of ZP 75, ZP 82 this would be an obvious distinguishing feature and would be catalogued. In this case I would class it merely as a printing flaw or feature resulting from plate wear and philatelistically insignificant.

2.
Jsem si skoro jistý, že chybějící příčka je výsledkem opotřebované tiskové desky. V katalogu - "Rekostruce tiskové desky I", autor František Hamr,   se chybějící levá príčka nepopisuje jako jedna z poznávacích značek ZP 75 a ZP 82. Kdyby se levá príčka opravdu nikdy nenacházela na ZP 75 a ZP 82, to by určitě v literatuře bylo zaznamenáno. 
Tento případ bych chtel zařadit jako tiskovou vadu, nebo výsledek opotřebované tiskové desky a filatelisticky bezvýznamné.

The authority on this topic would be: 
František Hamr member of the "Society of the Czechoslovakian typography - letterpress stamps"
Czech republicRegards Tom

Znalcem v oboře je František Hamr, člen Společnosti sběratelů knihtiskovych vydáni Československých známek, Česká Republika. 
Zdraví tě Tom In March of 14, I got this answer from USA.
Do you have some more comments?

14 března jsem obdržel tuto odpověd z USA.
(Přeloženo z Angličtiny)
Má ješte někdo k tomu další komentáře?

I think Tom is right -- there is considerable variation in the left bar -- due to over inking and wear. 
I would like to see a good scan of the stamp to be sure we are all talking about the same thing.

Regards, M. W.

Domnívám se, že Tom má pravdu--u těchto známek nacházíme velkou variaci levé příčky--závislé na slitou barvu a na opotřebované tiskové desky.
Rád bych viděl a zkontroloval dobrý scan těchto známek abych si byl jistý, že popisujeme stejnou odchylku.

Zdraví tě Dr. Mark Wilson


2003 02 05


The Náchod Dicovery: Unique Hradcany Gutters,
marked for Provision postage-Due use.


Náchodský nález: Unikátní stejnosměrná svislá meziarší Hradčany


By Dr. Mark Wilson and Johan Sevenhuijsen

Autor:    Dr. Mark Wilson a Johan Sevenhuisen
Překlad: Peter HoffmannPlease, click on the scan of the 3Ms gutters, and read the incredible story about the "Náchod gutters", go to Library / Articles on Dr. Mark Wilson's website!

K přečtení článku, klikněte na scan 3Ms. Doufám, že Vás článek zaujme, bude se Vám líbit a že k němu budete mít komentáře.

Correspondence from interested parties is invited to: mark@knihtisk.org

Na webu je originální, anglická verze publikovaná na stránce KNIHTISK, autor Dr. Mark Wilson mark@knihtisk.org

Copyright © Mark Wilson 2003

Copyright © Peter Hoffmann 2003


2003 01 19


Tomas Garrigue Masaryk


Tomáš Garrigue Masaryk

It's rather easy to understand why England had queen Victoria's portrait on all stamps between 1845 - 1900.
She was born in 1819, and eighteen years old, in 1837, she became queen of Great Britain and Ireland.
In 1877 she became empress of India. She stayed until her death, in 1901, queen of the British Empire. 
Že Anglie měla na svých prvních známkách desítky let portret královny Victorie, je zcela pochopitelné. 
Narodila se 1819, a již jako osmnáctiletá, v roce 1837, převzala korunu Velké Británie a Irska. 
Roku 1877 se stala císařovnou Indie. Až do roku 1901, rok jejího úmrtí, byla královnou Britského Impéria.

We must wait until 1952 for the next queen . That year, the young Elisabeth II, only 26 years old, became 
queen of Great Britain and Northern Ireland. And she still is, 51 years later!
I presume that until today, there is not a British or British commonwealth stamp without her portrait! 

Na další anglickou královnu musíme čekat až do roku 1952. Ten rok nastoupla na trůn Velké Británie 
královna Elisabeth II, Alžbeta II. Též mladá, 26ti letá, stala se královnou Velké Británie a Severního Irska. 
Snad dodnes jedna známka Anglie a Britického společenství neni bez portrétu královny Alžbety. 
Také ona sedí na trůnu již dlouhé léta. Přesňeji 51 let!

All these years on the throne and the kingdom by it self can maybe explain their portraits on the stamps.
But we don't have any king or queen in Czechoslovakia since 1918 and none of our presidents was active 
in so many years. So, how explain all these stamps with T. G. Masaryk?
Who was he and why was he so adored? 

Ta léta na trůně a samotné království snad vysvětlí všechny jejich portréty na známkách. 
Ale v Československu jsme od 1918 neměli krále ani královnu a žádný z našich prezidentů ani zdaleka 
nebyl tak dloho ve funkci. Jak tedy vysvětlit to množství známek s portrétem T. G. Masaryka? 
Kdo on vlastně byl a proč byl dokonce tak zbožňován?

He was born in Hodin, (in Moravia) March 7th. 1850, in a poor family.
Thanks to a local priest, his parents sent him to high school. He got his high school examination in 1872 and in 1876 he finished his university studies.
At the Leipzig university, in 1877, he met his future wife, Charlotte Garrique, daughter to a rich American 
businessman from New York. 

Narodil se v Hodoníně, 7. 3. 1850 v chudé rodině Josefa Masarika. 
Do reálky ho rodiče poslali až na přímluvu místního děkana! V roce 1872 složil maturitu a v roku 1876 zakončil univerzitní studia. Na univerzitě v Lipsku 1877, se sešel ze svoji budouci manželkou, Charlottu Garrigue, dcerou bohatého amerického podnikatele z New Yorku.

In 1882 he was employed site at Prague university.
Next year he started to publish a critical and scientific journal by the name Athenaeum.  There he treated
subjects as: philosophy, psychology, politics, religion, culture and history, sociology, ethics and esthetics. 
At this time, Masaryk's political interest started to grow. 
He founded a new political direction, what he called "realism". 

V roce 1882 přijal místo na pražské univerzitě. 
V následujícím roce vyšlo prvé číslo kritického, vědeckého listu Athenaeum, založené Masarykem v oborech: 
filosofie, psychologie, politika, náboženství, dějiny kulturní, sociologie, etika a estetika. 
V této době vzrostl Masarykův zájem o politický život. Založil nový politický směr, který nazval "realismem". 

In the nineties he published several studies - "The Czech question", "Our present crisis", "Jan Hus", 
"Karel Havlíček", "The modern human being and the religion" and "The social question". 
In 1897 he was nominated a professor of the Carl university in Prague. 

V devadesátých letech vydává řadu spisů - "Česká otázka", "Naše nynější krize", "Jan Hus", "Karel Havlíček", 
"Moderní člověk a náboženství" a "Otázka socialní". 
Roku 1897 byl jmenován profesorem Karlovy univerzity.

By the start of the World War I, Masaryk had already done a worthy scientifically, pedagogic and 
cultural career.  But he was still unknown on the Czech political stage. 
In 1914, by the outbreak of the war, Masaryk moved from Prague, and started his fight against Austria from exile.
He first moved to Italy, then to Switzerland and later to France, where he met E. Beneš. 
During the war, he took responsibility for the future of the Czech and Slovak nations. 
He negotiated in England, Russia and United States, and signed the Pittsburg agreement and the Washington
declaration. Masaryk succeeded in getting the support of the US president W. Wilson, to build a new state.

V době vypuknutí 1. světové války měl už Masaryk za sebou úctyhodnou dráhu vědeckou, pedagogickou 
a kulturně politickou, ale na české politické scéně byl skoro ještě neznámý. 
Po vypuknutí války Masaryk odjedel v prosinci 1914 do exilu, aby proti Rakousku bojoval v zahraničí. 
Nejdříve do Itálie, potom do Švýcarska později do Francie, kam přijel i E. Beneš. 
Po celou dobu války nesl na sobě odpovědnost za budoucnost celého českého a slovenského národa,
při jednáni v Anglii, v Rusku a poté v Americe, až po podpis Pittsburské dohody a Washingtonské deklarace. 
Masarykovi se též podařilo získat pro vznik nového státu podporu amerického prezidenta W. Wilsona.

After the world war he continued with his organization, agitation, and diplomatic work, together with his
nearest co-workers,
M. R. Štefánik a E. Beneš. 
October 14th 1918 he became secretary of the provisory Czechoslovakian government. Four days later, in the Washington declaration, he proclaimed the independence of the Czechoslovakian nation. 
November 14th in his absence, Masaryk was elected the president of the Czechoslovakian republic 
by the Revolutionary National convention.
December 21st 1918, Masaryk returned to Prague in triumph.
After the first two years of the presidential period he was reelected in 1920, 1927 and 1934.
By his 80th. birthday he got an honorary title, "T. G. Masaryk - founder of the state".

Po válečných letech pokračoval s práci organizační, agitační a s diplomatickou činností, s nejbližšími 
spolupracovníky, M. R. Štefánikem a E. Benešem. 
14. října 1918 se stal předsedou prozatimní československé vlády, o 4 dny později ve Washingtonské deklaraci vyhlásil samostatnost československého národa. 
14. listopadu jej v jeho nepřítomnosti zvolilo Revoluční Národní shromaždění prezidentem republiky. 
Dne 21. prosince 1918 se Masaryk vrátil triumfálně do Prahy. 
Po prvním dvouletém funkčním období byl znovu zvolen prezidentem v letech 1920, 1927 a 1934 
a u přiležítosti jeho 80. narozenin byl přijat zákon: "T. G. Masaryk se zasloužil o stát".

After Hitler's  take over in Germany, Masaryk agreed in 1934, to the next president candidature. 
But he abdicated already in December next year, on his own request, depending on his high age, bad health 
and that he, as humanist and democrat couldn't accept something so repellent as a totalitarian dictatorship. 
By this time Masaryk's opinion was, that in this menacing situation he was not able lead a nation. 

Po nástupu Hitlera k moci Masaryk ještě v roce 1934 přijal prezidentskou kandidaturu - ale již v přístim roce, v prosinci na svůj úřad abdikoval. 
V důsledku věku, špatného zdraví a i neschopnosti demokrata a humanisty plně pochopit něco tak odpudivého jako totalitární diktatura, nepovažoval za možné stát v čele státu v době hrozících nebezpečí.

I would be interested in, what Masaryk's opinion should be in the question of the development in Europe today.
I have on my mind a near entrance of the Czech and Slovak republics into the EU.
Think of the Masaryk's quotation after the WWI:
"the era of absolutism, by one great power or by uniting of the great powers in Europe is over ".

Co by mně osobně zajímalo? Jaký vztach by měl T. G. Masaryk k dnešnímu rozvoji Evropy? 
Mám na mysli blízký vstup České a Slovenské republiky do EU. 
Pomyslete na citát Masaryka po první světové válce:
"končí se era absolutistickeho ovládání Evropy, jednou velmocí, nebo spolčením velmocí".

T. G. Masaryk died September 14. 1937.

T. G. Masaryk zemřel 14. září 1937.

The Czech philosopher, educationist, politician, journalist, founder of a new Czechoslovakian state and
president of the Czechoslovakian republic, he truly deserves the honor of all these stamps!

Český vědec, filozof, pedagog, politik, žurnalista, zakladatel novodobého československého státu 
a československý prezident, si ty známky zaslouží!

Peter Hoffmann / Sweden

Peter Hoffmann / Švédsko

Copyright © Peter Hoffmann 2003


2003 01 15


Czechoslovakian philately - old man or youngster?


Československá filatelie - stařec či mladík?


Eighty-five years is a considerable age for a man. But the stamps must be older, to be called as classic.
The first stamp of the world, "One penny black" was already issued the first of May 1840 in Great Britain.

Osmdesátpět let je u člověka již vážený věk. Aby se známky daly nazvat klasické, potřebují býti ještě starší.
První známka světa, "One penny black" vyšla již 1 květena 1840 ve Velké Británii.

The first Czechoslovakian stamp will celebrate its eighty-fifth birthday this year.  
The first CSR stamp represented the Hradcany castle, it is an insignificant, 10 Heller, red stamp, issued 18. 12. 1918.
Jaroslav Lešetický, the first secretary of the postal establishment, got a commission from the post office board to acquire a proposal of new stamps. The proposal was made by academic painter Alfons Mucha, in November 1918.

Letos bude první známka Československa slavit své pětaosmdesáté narozeniny.
První známka Československa znázorňující Hradčany, je nenápadná, 10 haléřová, červená, vydaná 18. 12. 1918.
Vznikla tak, že poštovní tajemník Jaroslav Lešetický byl pověřen presidiem poštovního ředitelství aby opatřil 
příslušné návrhy a zadal tisk nových známek. Návrh vytvořil akademický malíř Alfons Mucha, v listopadu 1918.

This way the first Czechoslovak post stamp was created.Many of the Czechoslovakian stamps had their premiere less than two months after the founding of the republic. 
Even though they are not classic, many of them from the period 1918-1939 are among the rarest of curiosities which the world of philately knows of and acknowledges. For example those on which the symbols of the old monarchy are still printed, but the overprint "POŠTA CESKOSLOVENSKÁ 1919" (Czechoslovak Post 1919) made them into stamps valid in the new state. In particular I have in mind certain values, of which only a few tens of specimens were preserved. This period between the world wars, 1918 - 1939, is the most popular among the collectors 
of Czechoslovakian stamps

Další československé známky měly svou premiéru necelé dva měsíce po vzniku  republiky. 
I když nejsou klasické, mnohé z nich, z období 1918-1939 patří k velmi vzácným raritám, které svět filatelie zná a uznává. Například ty, na kterých jsou ještě vytištěny symboly starého mocnářství, ale přetisk "POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919" z nich učinil ceniny nového státu. 
Mám na mysli především některé hodnoty, jichž se zachovalo pouze pár exemplářů.
Meziválečná doba, 1918 - 1939 je snad nejoblíbenější periodou u sběratelů československých známek.

A new period of Czechoslovakian philately came up during the occupation, under the world war two.
The first protectorate stamps with the overprint "Böhmen und Mähren - Čechy a Morava" was issued in 15. 7. 1939.
In the Slovakian territory stamps with the overprint "Slovenský stát 1939" were issued on 21. 3. 1939.
The validity of the stamps with "Böhmen und Mähren - Čechy a Morava" overprint, lasted until 16. 5. 1945 and
the stamps with the "Slovenský stát 1939" overprint, were valid until 30. 4. 1945.
Some collectors consider these stamps as foreign stamps and despise them. But we cant ignore them.
During this period, mostly in the beginning, Czechoslovakian stamps were used as provisory stamps.
Later, German stamps with the overprint were used in Czech territory. We must include them in the Czechoslovakian philately.

Za okupace, v době druhé světové války, vznikla další perioda československé filatelie.
15. 7. 1939 byly vydané první protektorátní známky s přetiskem "Böhmen und Mähren - Čechy a Morava"
Na území Slovenska vyšly známky od 21. 3. 1939 s přestikem "Slovenský stát 1939".
Známky s přetiskem "Böhmen und Mähren - Čechy a Morava" měly platnost do 16. 5. 1945 a slovenské známky do 30. 4. 1945.
Někteří sběratelé tyto známky považují za známky "cizí" a pohrdají jimi. Ale nedají se ignorovat. 
V tomto období, hlavně zpočátku používaly se známky československé jako provizorní a později byly německé známky opatřené přetiskem našeho území. Musí se počítat do československé filatelie.

In 1945 the world war two was over and a new period started in Czechoslovakian philately.
Suddenly we are in the revolutionary time, the first republic era is over and we turn to a socialistic age.
We can say, that the whole period of the fifties is portrayed in the stamps. It begins with the revolutionary stamps, then turns back to the first republic motives and then definitely changes to the socialistic era.  

V roku 1945 končí válka a začíná další fáze československé filatelie!
Najednou se nacházíme v převratné době po konci první republiky a přechodem na dobu socialistickou.
Dá se říci, že toto období, celá padesátá léta, je na známkách zkreslené. Začínaje známkami revolučními, přechodem zpět ke známkám s motivy z první republiky a potom definitivní přestup na éru socialistickou.

The sixties and the seventies were the darkest period in Czechoslovakian philately. Philately, like everything else in the socialistic republic was subordinated to the state. The stamp editions were so enormous, that the world philately boycotted Czechoslovakian philately. 
What a pity, even during this time the stamps had a high graphic and engraver quality.
Only the stamp serial from the early seventies into the nineties by the name "Umění", the Art, is worth a separate article!
The transition to the eighties and the nineties involved a lower stamp edition and a higher quality.Suddenly we are in 1993 and our philately goes through the next metamorphosis!

V šedesátých a sedmdesátých letech prožívá, československá filatelie svoji nejtemnější periodu.
Filatelie, jako vše v Československu, byla podřízena státu a náklady známek byly tak obrovské, 
že světová filatelie československou filatelii bojkotovala. 
Škoda, i v té době mely československé známky velice pěknou grafiku i vysokou ryteckou kvalitu. 
Jenom známky od začátku sedmdesátých let až do devadesátých let, s motivy "Umění" by stály za samostatný článek.
Přechodem do osmdesátých a devadesátých let, výdej známek se snižuje a kvalita stoupá. 

The state which arose in 1918 is suddenly divided in two parts and likewise the Czechoslovakian philately.
The newly formed Czech and Slovak republics ended the Czechoslovakian period.

Najednou jsme v roce 1993 a naše filatelie přechází další metamorfózou!
Stát který vznikl 1918 je najednou rozdělen na dva a taktéž i československá filatelie. 
Vznikem České a Slovenské republiky je konec periody československé.

But our old man or youngster is in good condition and is still going strong.
Or am I wrong? We can read in domestic and foreign philatelist journals about the retrogression of philately
and about the young peoples lack of interest. 
Have you heard and read that before? I think so. I presume, that this pessimistic opinion is as old as the philately.
As everything else, even philately is going through a new evolution, and that is the Internet. 
New web sites come up all the time, web auctions are growing like mushrooms after rain,
and contacts between philatelists living in different countries, even in different continents is ordinary fare. 
Who could have believed that fifteen years ago? In the morning you can exchange stamps with a collector 
in Australia and in the evening sell some items to South Africa!
Just the thought of all historic changes our philately went through during the last century, makes
it interesting. And what is interesting, stays alive.
I do believe that our eighty-five year old celebrant is a bright and breezy youngster.

Ale nás stařec, či mladík je v dobrém zdraví a pokračuje dále.
Nebo není tomu tak? V časopisech o filatelii, domácích i v cizině se píše o ústupu filatelie a o nezájmu mládeže.
Již jste to dříve slyšeli a četli? Snad ano. Toto téma se již sýčkuje snad od toho dne co filatelie vznikla.
Jako vše, též i filatelie prochází dalším vývojem a to je Internet. Na webu vznikají nové filatelistické webové stránky, aukční firmy rostou jako houby po dešti a kontakty mezi filatelisty žijícími v různých zemích, dokonce na různých kontinentech jsou dnes samozřejmostí. Kdo si před patnácti lety dokázal představit že dopoledne vyměníte známky
se sběratelem v Austrálii a odpoledne prodáte Vás přebytek známek do Jižní Afriky? 
Jenom když pomyslíme na všechny historické změny co naše filatelie prošla minulým stoletím, již to ji dělá zajímavou. A to co je zajímavé, to vždy žije.
Mně se zdá, že nás osmdesátipětiletý jubilant je čilý mladík.

Finally, a still current quotation, written already in 1972 in Prague by Pofis: 
"We are living in the time of a new era, in the time of a new attitude towards culture and education. 
Philately belongs to the culture. To the culture of constructing principles and knowledge. 
Czechoslovak stamp production with all rights belong to the leading in the world. 
Because it is worth, to devote to Czechoslovak stamps."

My best regards to the eighty-five year old celebrator. Keep on going!

Proto končím citátem stále aktuálním, psaným již 1972 v Praze, v Pofis:
"Žijeme v době, která ukazuje lidstvu nové cesty, nový postoj ke kultuře a vzdělání. Filatelie patří kultuře.
Ke kultuře tvořivých zásad a poznání. Československá známková tvorba patří právem mezi světovou špičku. 
Proto stojí za to, věnovat se československým známkám."

Vše nejlepší k pětaosmdesátým narozeninám a hodně zdraví do budoucna!

Peter Hoffmann / Sweden

Peter Hoffmann / Švédsko

Copyright © Peter Hoffmann 2003


CZECH - GERMAN STAMPS EXHIBITION, OSTROPA 2003

ČESKO - NĚMECKÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK OSTROPA 2003 

Logo-Copyright © OSTROPA 2003

In Jihlava, April 24 - 27, 2003

V Jihlavě, se bude konat ve dnech 24.- 27.4.2003

The philately exhibition OSTROPA 2003 is hold to 10 years anniversary of Czech republic and a 10 anniversary of first
Czech post stamp. It is even hold to celebrate corporation between Czech and German philatelists. 
The Saturday April 26. 2003 is the "Youth Day". 
Jihlava Philatelic club was grounded 80 years ago.

Filatelistická výstava OSTROPA 2003 bude uspořadaná k připomenutí 10. vyročí Česke republiky a k 10. vyročí vydaní první české poštovní známky, jakož i na podporu a k prohloubení vzájemné spolupráce českých a německých filatelistů.
Sobota 26.4.2003 bude Dnem mládeže. 
Výstava bude konana ve dnech 80.vyročí založení Klubu českych filatelistů v Jihlavě.

Address: 
Dum kultury odboru DKO Jihlava, Tolsteho 2, Jihlava, April 24 - 27, 2003

Vystava se bude konat v prostorech Domu kultury odboru DKO Jihlava, Tolstého 2, ve dnech 24.-27. dubna 2003. 
Slavnostní zahájení bude dne 23.4.2003.


2003 01 11

If you are interested in using a logo when you link to my web site, please use this one!
Regards Peter.

Pokud by jste chteli použit logo u odkazu na moji web stránku, prosim zde ho máte! 
Zdraví Vás Peter.


2003 01 09


Infofila in a new design


Infofila spuštena v novém provedení


My congratulations to the on-line magazine Infofila, which starts a new year 2003 with a new and beautiful design. 
The editorial staff consist of some enthusiasts, who will supply you with current philatelic information.
My warmest recommendation to visit this site and if you are interested, respond to their proposition to cooperate.

Gratuluji on-line magazínu Infofila, který vstupuje do nového roku 2003 v novém a krásném provedení.
Redakce magazínu Infofila se skládá z několika nadšenců pro filatelii a snaží se vám prinášet aktuální informace. 

Dopuručuji vám tyto stránky navštívit a pokud máte zájem, využijte jejich návrh na spolupráci.


2003 01 05


News on Japhila e-zine


Novinka na Japhila on line magazínu

IMPORTANT NOTIFICATION - NOTE THIS CHANGE !!! 
There will occur a change in the JAPHILA auction procedure. 
Starting January 20th 2003, there will no longer be an end date for bidding on individual lots, but instead there will be an end date for bidding on ALL LOTS EVERY 10 DAYS, i.e. on the 10th, 20th, and 30th DAY OF EACH MONTH. 
We believe this will be a welcome change to all bidders and at the same time will result in better circulation of the philatelic material.
DULEZITÉ UPOZORNENÍ - POZOR ZMENA !!! Japhila aukce projdou změnou. 
Počínaje 20. lednem 2003 nebude vypisován vždy nový termín ukončení příhozu pro jednotlivé nabízené položky, ale UZÁVERKA příhozu vsech položek BUDE KAZDÝCH 10 DNÍ. Tedy každého 10., 20. a 30. v měsíci. Věříme, že toto opatření uvítají vsichni návstěvníci a současně, že to napomuže větsímu koloběhu filatelistického materiálu. 
Redakce Japhila on-line magazínu.


Articles 2017-2021 Články 2017-2021
Articles 2013 Articles 2014-2015 Články 2013 Články 2014 - 2015
Articles 2010-2011 Articles 2012 Články 2010-2011 Články 2012
Articles 2008 Articles 2009 Články 2008 Články 2009
Articles 2006 Articles 2007 Články 2006 Články 2007
Articles 2004 Articles 2005 Články 2004 Články 2005
Articles 2001 - 2002 Articles 2003 Články 2001 - 2002 Články 2003

 

Copyright © Peter Hoffmann 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann