My ambition with this site is to supply the collectors of ČSR I stamps, with interesting articles, my own and from Czech and Slovak philatelist magazines.


Tato stránka bude fungovat jako informační forum pro sběratele ČSR I. Zde najdete zajímavé články a novinky o známkách ČSR I.

 

2005 12 16


To all supporters of the Czechoslovakian philately 
Merry Christmas and Best Wishes for a Happy New Year!

Všem fanouškům ČSR filatelie přeji Veselé Vánoce a Šťastný Nový Rok!
A navrch plnou hrst filatelistického štěstí.

 

2005 11 16


More experts!


Více znalců! 

Klusoň Jaroslav František Sternwald Hans F. Hunziker Krutina Vratislav


2005 10 20

News on the Exponet

Novinky na Exponetu

http://www.japhila.cz/hof

EXPONET: RUMUNSKO - KLASICKÁ LITOGRAFICKÁ VYDÁNÍ (1865-1872)
další informace 20.10.2005

 

EXPONET: SKAUTSKÁ POŠTA, RUSKÉ DP TÁBORY (AMERICKÁ ZÓNA)
další informace 19.10.2005

 

EXPONET: DOPORUČENÁ POŠTA V SEVERNÍM BAVORSKU, 1945
další informace 18.10.2005

 

EXPONET: PODKARPATSKÁ RUS 1944-45 CELINY
další informace 17.10.2005

 

EXPONET: MIMOŘÁDNÁ POŠTOVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ VÝCHODNÍHO MAĎARSKA, 1944-45
další informace 15.10.2005

 

EXPONET: RANNÉ POUŽITÍ HRADČANSKÝCH ZNÁMEK V ROCE 1918
další informace 14.10.2005


The internet address http://www.japhila.cz/hof includes a permanent, international, non-competitive exhibition named EXPONET. It is intended as a public display of high quality exhibits of all philatelic areas and time periods.

The aim of the organizers of EXPONET is to provide a permanent presentation of high quality exhibits so as to facilitate on-line study for visitors throughout the world. We do not intend to compete with trditional classical exhibits, but rather to enable on-line viewing to everybody, regardless of distance, and thus take part in the support and propagation of philately.

We turn to you with a request for support of this project in your geographic territory. We will be grateful for every form of support or calling attention to EXPONET, and particularly for helping bring exhibitors to this showcase. Your support will be key to our efforts, since you are the country's prime philatelic representative.

Technical specifications for scanning complete album pages are:
1. Separating 18.7 mil colors
2. Quality: 300 dpi
3. In minimum width of image: 900 pixels

Numbered pages in format .tif or .jpg, burnt on CD, are to be sent to:

Milan Cernik, P.O.Box 243, CZ-16041 Praha 6, Czech Republic
We look forward to working with you!

Best regards
Milan Cernik & Bretislav Janik


2005 09 20


News on the Exponet


Novinky na Exponetu

NEWS ON THE EXPONET: CARPATHO-UKRAINE OTTO HORNUNG, LONDON, GREAT BRITAIN

http://www.japhila.cz/hof/

Milan Černík, Bretislav Janík
e-mail: icernik@volny.cz e-mail: janik@japhila.com


 

2005 09 03


New scans of the Czechoslovakian experts!


Nové skeny znalců!

Bohuš Rieger Eduard Buchta Eduard Herout


2005 08 29


Herbert J. Bloch's signature - summary


Znalecká značka Herberta J. Blocha - resumé

In May 2005 on an eBay auction I found a rare Czechoslovakian stamp, Pofis 89, Scott B64. Originally a Hungarian Turul 1 Fillér stamp overprinted Pošta Československá 1919. 

The seller describes this item as a very rare stamp, signed by Bloch. Because I'm interested in expert marks and I have never seen Bloch's expert signature, this item captured my attention.
Letos začátkem června jsem na Internetové aukci eBay našel jednu zajímavou položku. Je to vzácná Československá známka, Pofis 89, Scott B64. Původně maďarská známka, Turul 1 Fillér, s přetiskem Pošta Československá 1919.

Na aukci eBay prodavač popisuje tuto položku jako velice vzácnou a se zkušební značkou Herbert Bloch! Osobně mě znalecké značky velice zajímají, ale dosud jsem expertní značku Blocha neviděl. Proto mě tato známka zvláště zaujala.

Herbert J. Bloch was the leading expert of his time in European stamps. Born: 21. 11. 1907 deceased: 7. 09. 1987. He was a member of the Friedl's Expert Committee in USA. In the early 1970s he became chairman of the expert committee of the Philatelic Foundation.

As you can see on the reverse side of this stamp, for some reason somebody wrote there 2378 twice. There are also other numerals, 55 / 22, but it's unknown to me what they mean.


Herbert Bloch, ve své době patřil mezi vedoucí znalce Evropy. Narodil se 1907 a zemřel 1987. 
1936 emigroval do USA a zde začal svou obchodní kariéru. 1948 se Herbert Bloch připojil k Ottovi Friedlovi a Edwinu Müllerovi a spolu založili Friedl Expert Committee. 
Bloch zůstal Mercury Stamp Company věrný až do jejího uzavření, začátkem 70 tých let minulého století. Po rozpuštění firmy se stal předsedou americké expertní komise Philatelic Foundation.

What are more interesting and what the seller of this item has missed is the small mark in the right corner. It's an A with a crown above. This mark belonged to a Czechoslovak expert, Jaroslav Šula. Born 1865 deceased 1927. As an expert in Czechoslovakian stamps, he was without comparison. First of all in "Pošta Československá 1919" overprint. Šula's expert mark is even today a guarantee of solidity.

Teď se ale podívejme na dotyčnou aukční položku. 
Na rubové straně známky, z nějakých a to mě neznámých důvodů, někdo, dokonce až dvakrát napsal čísla 2378. Navíc jsou tam i čísla 55 / 22, ale ani zde nevím co znamenají. 


But, on the reverse side of this item we can see one more signature above Šula's mark. It's a hand written signature. Even if I contemplated this signature from all angels, I couldn’t find any likeness with Bloch's name. Is it Herbert J. Bloch's signature? 

Co ale je velice zajímavé a čeho si prodávající snad nevšiml, nebo spíše neznal, je malá značka v pravém rohu známky, „A s korunkou“. Tato značka patřila Jaroslavu Šulovi. Narozen 1865, zemřel 1927. Jako znalci československých známek, hlavně přetiskového vydání z roku 1919 mu nebylo rovno. Jeho značka pravosti je dosud naprostou zárukou.

In August 2005, thanks to Mr. Gunhard Kock from Finland, I found the answer to my question. Mr. Gunhard Kock is the webmaster of the excellent web site PHILATELIC EXPERTS. He wrote to me and sent me a scan of an old philatelic certificate from Friedl's Expert Committee, dated April 13th 1978. This certificate is signed Herbert J. Bloch!

Ovšem, na rubové straně známky, nad značkou Jaroslava Šuly, nacházíme ještě jednu značku, vlastně ručně psaný podpis. I když jsem se pokoušel tento podpis ze všech stran důkladně prostudovat, nenašel jsem tam žádnou podobnost se jménem Bloch. 
Byla to opravdu značka Herberta Blocha? Přes to, že jsem po majiteli této položky posílal dvakrát mail, neodpověděl mi...

Až nyní v srpnu, díky pomoci pana Gunharda Kocka z Finska jsem získal odpověď na svoji otázku. Pan Gunhard Kock je webmaster skvělé filatelistické stránky PHILATELIC EXPERTS. Před nedávnem mi psal a zároveň poslal starý filatelistický atest, vystavený Friedl Expert Committee, datum 13 dubna 1978. Tento atest je podepsaný a označený Herbert J. Bloch.

In this certificate issued by Herbert J. Bloch, says: "...picture below is in my opinion genuine. I have signed it":

V atestu vydaném Herbertem J. Blochem se dočteme:"...známka níže je dle mého názora pravá. Označil jsem ji":

This certificate is also signed with Herbert J. Bloch's autograph:

Navíc je atest podepsán. Viz autogram Herberta J. Blocha:


Now when I have seen this attest with its expert signature and compared it with "my" mark I could state that the mark really belonged to Herbert J. Bloch!

What still remained was to figure out what is written in his signature!

Thanks to Mr. Gunhard Kock I also got Mr. Richard Frajola's name who was one of Mr. Bloch's friends and co-workers. Mr. Frajola runs a stamp firm in USA and on my request concerning Bloch's expert signature he wrote:

"I did know Herb Bloch rather well. The signature on the stamp you show is what he used when he signed stamps and also what he used when he was briefly chairman of the Philatelic Foundation when he signed PF certificates as Chairman. It is his name in old German "fast" script".

He also sent me another scan with Bloch's signature:

Nyní když jsem měl možnost znaleckou značku z atestu porovnat se „svou“ značkou, konstatovat jsem, že se zde opravdu jedná o značku Herberta J. Blocha! 

Když se mi konečně podařilo zjistit jak vypadá znalecká značka Blocha, nadále zůstávala otázka co je na této značce napsáno! 

Díky panu Gerhardu Kockovi jsem se též dozvěděl, že znalec Bloch spolupracoval s panem Richardem Frajolou z USA. Pan Richard Frajola má dodnes v USA filatelistickou firmu. Poslal jsem mu mail a na moji otázku co se týce značky pana Blocha mi odpověděl:

"I did know Herb Bloch rather well. The signature on the stamp you show is what he used when he signed stamps and also what he used when he was briefly chairman of the Philatelic Foundation when he signed PF certificates as Chairman. It is his name in old German "fast" script".

Překlad:

"Znal jsem Herberta Blocha velice dobře. Značka na známce je ta kterou Bloch používal jako znaleckou značku na známkách a též na dopisech v době kdy byl ředitelem Philatelic Foundation a podepisoval PF certifikáty. Na značce je jeho jméno psané staroněmeckým „těsnopisem“.

Zároveň mi poslal scen s další znaleckou značkou Herberta Blocha:


So, after some time of "detective work" I know how Herbert J. Bloch's signature looks like and that it's his name in old German fast script!

Peter Hoffmann

Tak po několika měsících detektivní práce vím jak znalecká značka H. Blocha vypadala a že to je jeho jméno psané staroněmeckým "těsnopisem". 

Ještě jednou děkuji panu Gerhardu Kockovi z Finska a panu Richardu Frajolovi z USA.

Peter Hoffmann


2005 08 20


Exponet


Exponet

A few years ago I found on Japhila the on line exhibition by Milan Černík. This exhibition was out of my interest sphere, but I often returned to it to study how this virtual exhibition was built and presented.

In June 2004 when Exponet was presented on Japhila site, I understood that this was something I had been waiting for, a permanent on line exhibition! Suddenly we could study top collections for free, visit them as many times as we wanted to, without travelling, and we could compare our own collections to the on line exhibitions.

Later on, when Mr. Gerhard Hanacek presented his on line exhibition “TSCHECHOSLOWAKEI 1920-1923 DIE FREIMARKENAUSGABEN IN BUCHDRUCK”, (Czechoslovakia – typography stamps 1920-1923) I could state that the Exponet was “going to be something”! This was fascinating, I really enjoyed it. Then, when Mr. Henry Hahn’s on line exhibition ”CZECHOSLOVAKIA - THE FIRST REPUBLIC 1918 – 1938” was presented this year, 2005, on Exponet, that was for me and presumably for all CSR I collectors a real “Christmas gift”. I must admit I don’t know how many times I have returned to this exhibition to study it and to enjoy it. Also Mr Václav Kostal’s “CSR I - ZEITUNGSMARKEN 1918-1920” and Mr Georg Wilhelms "DIE TSCHECHOSLOWAKISCHE LUFTPOST 1920-1939" caught my interest.

As you can see, my interest is in CSR I stamps, but if you visit the Exponet, you will find many different exhibitions with many different themes. You find there exhibitions with POSTAL HISTORY OF BANGLADESH, REVENUE STAMPS OF THE INDIA STATES, THE FORGERIES OF THE CZECH POST STAMPS, THE BICOLOURED POSTAL STATIONERY OF DENMARK 1871-1905…

So, almost everybody will find something of interest on the Exponet, it’s a paradise for all philatelists.
The possibility to continually be able to compare and study the own collection against Exponet’s different exhibitions is sensational. I don’t doubt that many new exhibitioners will find the Exponet in the future. I hope that many youngsters via Internet and thanks to Exponet will become interested in philately. The possibilities how to enlarge the Exponet is almost unlimited, e.g. the youngster’s corner, the hall of fame…

I wish the Exponet all the best for its first birthday and many exclusive and valuable stamps in its future.
Před pár lety jsem se poprvé na Japhile seznámil s virtuální expozicí Milana Černíka, kde vystavuje své „Dvojité dopisnice v poštovním použití z let 1918–1939“. Musím se přiznat, tento obor není právě mým koníčkem, ale provedení virtuální výstavy, prezentace a popis exponátu mě natolik zaujal, že jsem se často vracel zpět na Japhilu a zde studoval, jak je tento exponát provedený.

V červenci 2004 Exponet poprvé viděl svět a já jsem pochopil, že toto je právě to co jsem si již dávno přál, tedy permanentní on-line výstava! Najednou jsme se zde seznámili se špičkovými exponáty a oproti normální výstavě známek s tou výhodou, že na tuto výstavu se dostaneme zdarma, bez cestování a navíc to nejlepší, každý exponát můžeme znovu a znovu studovat, prohlížet a porovnávat doma s vlastními známkami a s katalogem.
Později, když pan Gerhard Hanacek na Exponet zařadil svůj exponát „Československo 1920–1923 Knihtisková vydání“, konstatoval jsem, že z Exponetu „něco bude“! To bylo ono, to se mi líbilo!

Letos, tedy 2005, dle mého názoru a mého sběratelského oboru, když na Exponet byl zařazen exponát pana Henry Hahna z USA, byl to pro mě a pro sběratele ČSR I hotový Vánoční dárek! Musím říci, že jsem se od toho exponátu nemohl odtrhnout a kolikrát jsem to již prostudoval, to ani sám nevím. Stejně mě zaujaly exponáty pana Václava Košťála – ČSR I Novinové 1918–1920 a pana Georga Wilhelmse – Československá letecká pošta 1920–1939!
Mým koníčkem jsou známky ČSR I, to jste snad již pochopili, ovšem to nemění nic na věci že i sběratelé jiných oborů, například perfínů, celin Dánska, padělků atd. na Exponetu mají Eldorádo.

Stálá možnost studia exponátů, možnost porovnávat vlastní sbírku s výstavními sbírkami na Exponetu je nesporně senzační. Že Exponet časem, až sem více vystavovatelů zařadí své sbírky, naroste, o tom nepochybuji a též nepochybuji o tom že tím se Exponet stane ukazatelem, jak díky Internetu je možné popularizovat filatelii u mládeže.
Doufám, že v budoucnu pomocí skenů extra vzácných položek exponátů, kliknutím na známku budeme mít možnost ji zvětšit a takto studovat vzácné typy, deskové vady, porovnávat zoubkování i vidět její rubovou stranu. Prozatím na Exponetu chybí díl pro mládež a snad i Dvorana slávy. Vše je technicky možné, jen je třeba vytrvalost a fantazie.

Přeji Exponetu vše nejlepší k prvním narozeninám a do budoucna hodně nových vzácných příspěvků!


2005 08 10


What Bloch's signature says


Co Bloch na tu svoji znaleckou značku psal

Thanks to Mr. Gunhard Kock from Finland I also got Mr. Richard Frajola's name who was one of Mr. Bloch's friends and co-workers. Mr. Frajola runs a stamp firm in USA and on my request concerning Bloch's expert signature he wrote:

"I did know Herb Bloch rather well. The signature on the stamp you show is what he used when he signed stamps and also what he used when he was briefly chairman of the Philatelic Foundation when he signed PF certificates as Chairman. It is his name in old German "fast" script".

He also sent me another scan with Bloch's signature:
Díky panu Gerhard Kock z Finska jsem se též dozvěděl, že znalec Bloch spolupracoval s panem Richardem Frajolou z USA. Pan Richard Frajola má dodnes v USA filatelistickou firmu. Na moji otázku co se týce značky pana Blocha mi odpověděl:

Překlad: "Znal jsem Herberta Blocha velice dobře. Značka na známce je ta kterou Bloch používal jako znaleckou značku na známkách a též na dopisech v době kdy byl ředitelem Philatelic Foundation a podepisoval PF certifikáty. Na značce je jeho jméno psané staroněmeckým "těsnopisem".

Zároveň mi poslal scen s další znaleckou značkou Herberta Blocha:


So, after some days of "detective work" we know how Herbert J. Bloch's signature looks like and that it's his name in old German fast script!

Once again many thanks to Mr. Gunhard Kock from Finland and Mr. Richard Frajola from USA.

Tak tedy po pár dnech detektivní práce víme jak znalecká značka H. Blocha vipadala a že to je jeho jméno psané staroněmeckým "těsnopisem".

Jestě jednou děkuji panu Gerhard Kock z Finska a panu Richard Frajola z USA.


2005 08 10


Herbert J. Bloch's signature


Znalecká značka Herberta J. Blocha

In May this year I wrote about an unknown mark, which was supposed to be Herbert Bloch's expert mark. Please see the article: Unknown mark 4... In this article I requested help from you to identify this mark.

Thanks to Mr. Gunhard Kock from Finland, I have now found the answer to my question. Mr. Gunhard Kock is the webmaster of the excellent web site PHILATELIC EXPERTS. A few days ago he wrote to me and sent me a scan of an old philatelic certificate from Friedl's Expert Committee, dated April 13th 1978. This certificate is signed Herbert J. Bloch.

Click at the scan below to see the certificate including the scan with the "Unknown mark".
Letos v květnu jsem psal o neznámé značce, kde jsem se dotazoval zda se jedná o znaleckou značku Herberta Blocha. Prosim vizte článek: Neznámá značka 4... Tam jsem Vás i vyzval o pomoc.

Až teď, díky pomoci pana Gunhard Kocka z Finska, jsem získal odpověď na moji otázku. Pan Gunhard Kock je webmaster skvělé filatelistické stránky PHILATELIC EXPERTS. Před nedávnem mi psal a zároveň poslal starý filatelistický atest, vystavený Friedl Expert Committee, datum 13 dubna 1978. Tento atest je podepsaný a označený Herbert J. Bloch.

Kliknutím na scen zvětšíte atest kde jsem i vložil scen "Neznámé značky".


To enlarge, click the scan.

In this certificate issued by Herbert J. Bloch, says: "...picture below is in my opinion genuine. I have signed it":


V atestu vydaným Herbert J. Blochem se dočteme:"...známka níže je dle mého názora pravá. Označil jsem ji":

This certificate is also signed with Herbert J. Bloch's autograph:

Navíce je atest podepsán. Vizte autograf Herbert J. Blocha:Now when I have seen this attest with its expert signature and compared it with the mark I described in my previous article, I can state that the mark really belonged to Herbert J. Bloch!

Teď když jsem měl možnost znaleckou značku na atestu přirovnat s "Neznámou značkou" kterou jsem popsal v předcházejícím článku, konstatovat jsem, že se zde opravdu jedná o značku Herbert J. Blocha!

Hand written mark from the certificate Hand written mark from my first article

Ručně psaná znalecká značka z atestu

Ručně psaná znalecká značka z mého článku

Now when we can confirm that this is Herbert J. Bloch's expert signature, it still remains to figure out what is written in his signature! Does anybody know what Bloch's signature says? 

Teď když se mi podařilo konstatovat jak vypadá znalecká značka Herbert J. Blocha, nadále zustává otázka co je na té značce napsáno! Dokáže někdo z Vás čtenářu rozluštit co tam Bloch na tu svoji znaleckou značku psal?


2005 07 28 / 2005 12 29

Specification of the SČF's expert committee


The board of the SČF's expert committee 

František Beneš jr.  Chairman of the SČF's expert committee
Jaroslav Maleček  Vice-chairman of the SČF's expert committee
Pavel Aksamit Secretary of the SČF's expert committee

 


The expert committee of SČF

1 Pavel Aksamit - stamps, entier-postals and post history from Czechoslovakia II and Czech Republic
2 Marcel Arbeit - stamps of ČSR II and ČR
3 František Beneš senior - postal stationeries, entires and postcards of ČSR
4 František Beneš jr. - Czechoslovakia, Czech Republic and Bohemia & Moravia stamps
5 Vladimír Dražan - postal stationeries of ČSR, entires of Czechoslovak monetary reform in 1953
6 Bedřich Helm - airmail stamps and airmail entires of ČSR
7 Josef Chvalovský - ČSR stamps with letterpress printing, emission Dove and Chain breaker 1920    
8 Jaroslav Maleček - Czechoslovakian letterpress printed stamps with specialty in Hradčany stamps
9 Pavel Pažout - stamps, entier-postals and post history from Czechoslovakia II and Czech Republic            (See the plea! / Vizte výzvu)
10 Jiří Stupka - ČSR stamps with letterpress printing, emission Dove and Chain breaker 1920
11 Jiří Škaloud - Czechoslovakian letterpress printed stamps with specialty in Hradčany stamps                     (See the plea! / Vizte výzvu)
12 Josef Weissenstein - SČF expert in Czechoslovakia after 1945, colors, paper and gum


The consultants of SČF´s committee:

13 Julius Cacka - in astrophilately field, specialization in Russian cancellations with cosmos motives
14 František Crha - air mail entires, postal stationeries of ČSR after 1942, French air-line to S. America in the 1930th
15 Ladislav Dvořáček - a honorary member of the New expert committee and its senior adviser
16 Pavel Hirš - Austrian stamps and postal stationeries valid on ČR territory in 1850 - 1918
17 Miroslav Langhammer - consultant in documents of postal automatization of ČSR and ČR
18 Vladimír Malovík - instrumental method of analysis of philatelistic objects
19 Martin Trojan - in examination of philatelistic material by electronic and optical method


The expert aspirants:

20 Radovan Banert - emission Chain breaker 1920
21 Jiří Bouček - fee stamps
22 David Kopřiva - Austria 1850-1918
23 Martin Rozhoň - Czechoslovakian temporary labels
24 Vojtěch Řezníček - stamps with revolutionary overprints 1918
25 Jiří Stošek - emission Pošta československá 1919
26 Jan Štolfa - emission Hradčany 1918
27 Tomáš Vychron - ČSR II stamps with specialization in stamps luminescent 

Source: Japhila, Philately E-zine http://www.japhila.cz/


2005 07 21


Alfons Mucha - the 145th anniversary of his birth


Alfons MuchaIn these days we celebrate the 145th anniversary of Alfons Mucha's birth. The creator of the first Czechoslovakian stamps. 

A Czech painter and decorative artist, perhaps the most defining artist of the Art Nouveau style.
Mucha was born in the town of Ivančice, Moravia (now in the Czech Republic, then part of the Austrian Empire). Mucha moved to Paris in 1887, and continued his studies at Académie Julian and Academie Colarossi while also producing magazine and advertising illustrations.

In 1894, he produced the artwork for a lithographed poster advertising Sarah Bernhardt at the Theatre de la Renaissance. Mucha's lush stylized poster art won him fame and numerous commissions.
Mucha visited the USA from 1906 to 1910, then returned to the Czech lands and settled in Prague, where he decorated the Theater of Fine Arts and other landmarks of the city.

When Czechoslovakia won its independence after World War I, Mucha designed the new postage stamps, banknotes, and other government documents for the new nation.

He spent years working on what he considered his masterpiece, The Slav Epic, a series of huge paintings depicting the history of the Slavic peoples, unveiled in Prague in 1928.

He died in Prague July 14, 1939 and was interred there in the Vyšehrad cemetery.

Alfons Mucha je jednou z nejvýznamějších osobností evropské kultury konce 19. a začátku 20. století.
Alfons Mucha se narodil v 24. července 1860 v Ivančicích a zemřel 14. července 1939 v Praze. 

Byl nejen osobitým malířem, kreslířem, grafikem, dekoratérem a portrétistou, ale také navrhl poštovní známky, Hradčany a bankovky. Nevyhýbal se žádné oblasti dekorativního umění. Navrhoval šperky, sklo, nábytek, interiéry, ilustroval knížky a časopisy. Je autorem výzdoby Primátorského sálu v Obecním domě. 
Za svého pařížského pobytu proslul zejména plakáty pro herečku Sáru Bernhardtovou. Jeho malířskou tvorbu lze obdivovat v muzeu „Alfons Mucha“ v Panské ulici v Praze.
Je autorem monumentální „Slovanské epopeje“, která má 20 pláten a každé toto plátno má rozměry kolem 610 x 810 cm. Slovanská epopej je trvale vystavena na zámku Moravský Krumlov.

Použitá literatura:
„Alfons Mucha“ – Jiří Mucha
„Umění a život – Doba secese“ – Petr Wittlich2005 07 19

In June 11th 2005 the executive committee of SČF has nominated new stamp experts of SČF:

Výkonný výbor SČF jmenoval dne 11. 6. 2005 znalcem SČF:

Marcel Arbeit - stamps of ČSR II and ČR
František Beneš senior - postal stationeries, entires and postcards of ČSR
Vladimír Dražan - postal stationeries of ČSR, entires of Czechoslovak monetary reform in 1953
Bedřich Helm - airmail stamps and airmail entires of ČSR

Expanded expert specialization:
Josef Chvalovský - in emission Holubice 1920 (Pigeon 1920)

As consultant of SČF´s committee has been nominated:
Julius Cacka - in astrophilately field, specialization in Russian cancellations with cosmos motives
Martin Trojan - in examination of philatelistic material by electronic and optical method
Pavel Hirš - Austrian stamps and postal stationeries valid on ČR territory in 1850 - 1918
Vladimír Malovík - instrumental method of analysis of philatelistic objects

The expert committee of SČF cooperate with four aspirants:
David Kopřiva
M. Rozhoň
J. Stošek
P. Vychron


  
David Kopřiva Julius Cacka Martin Rozhoň Martin Trojan
Consultant of SČF´s committee 
Poradce SČF komise 

Source: The journal Filatelie F7/2005


2005 07 10


New web site, Internet auction NOVOSAD


Nová internetní aukce NOVOSAD


Ing. Robert NOVOSAD, Seredská 1541, 925 52 Šoporna tel: +421-31-7874379 
e-mail: novosad.ob.sop@stonline.sk 
mob: +421-904-108436 
http: www.filatelia-novosad.sk


2005 06 02


ExponetDear Friends, 

At the internet address http://www.japhila.cz/hof/ you will find the permanent virtual philatelic exposition EXPONET. It's intended for public viewing of worthy philatelic exhibits in all areas and periods, and for exhibitors from all parts of the world. In the near future the exhibits will be classified in accordance to classes defined by FIP. 

Would you like to present your exhibit as part of the virtual world-wide exposition EXPONET? 
Would you like to have your exhibit on-line, available to collectors throughout the world? 
Would you like to permanently display you exhibit and at the same time have it safely in your home or vault? 
Don't you wish to display your exhibit under your own name? No problem - it can be displayed anonymously. 

All of this can be accomplished through EXPONET. At the virtual philatelic exposition EXPONET, collectors who have no chance of attending national or international shows will have an opportunity to study your exhibit. 
Therefore, scan your exhibit and send the scan to us. 
Technical specification: scan album pages in 18.7 mil. of colors, at a resolution of 300 dpi and with a minimum width of the image (album page) of 750 pixels. 
Save as *.tif or *.jpg, burn it unto a CD and send the CD to: Milan Cernik P.O. Box 243 CZ 16041 Praha 6 Czech Republic.

No charge will be made for exhibits submitted before the end of 2005 and no further fees will be charged up to the end of 2006.

We look forward to your cooperation with us.

Milan Cernik     e-mail: cernik@volny.cz
Bretislav Janik  e-mail: janik@japhila.com


2005 05 28


Unknown mark 4...


Neznámá značka 4...Last week on an eBay auction I found this item. It's a rare Czechoslovakian stamp, Pofis 89, Scott B64. Originally a Hungarian Turul 1 Fillér stamp, overprinted Pošta Československá 1919. Click at the scan to see a larger picture. 

The seller describes this item as a very rare stamp, signed by Bloch. 

Herbert J. Bloch was the leading expert of his time in European stamps. Born: 21. 11. 1907, deceased: 7. 09. 1987. He was a member of the Friedl's Expert Committee in USA, in the early 1970s he became chairman of the expert committee of the Philatelic Foundation.

Unfortunately, I have never seen his expert signature. 

As you can see on the reverse side of this stamp, for some reason somebody wrote there 2378 twice. There are also other numerals, 55 / 22, but it's unknown to me what they mean.
 
What's more interesting and what the seller of this item has missed, is the small mark in the right corner. It's an A with a crown above. This mark belonged to a Czechoslovak expert, Jaroslav Šula. Born 1865, deceased 1927. As an expert in Czechoslovakian stamps, he was without comparison. First of all in "Pošta Československá 1919" overprint. Šula's expert mark is even today a guarantee of solidity.

But, on the reverse side of this item we can see one more signature above Šula's mark. It's a hand written signature. Even if I contemplate this signature from all angels, I can't find any likeness with Bloch's name. 

Can somebody tell me who's mark it is? Is it Herbert J. Bloch's signature?

Před pár týdny jsem na Internetové aukci eBay našel tuto položku. Je to vzácná Československá známka, Pofis 89, Scott B64. Původně maďarská známka, Turul 1 Fillér, s přetiskem Pošta Československá 1919. Známku si zvětšíte kliknutím na scen.

Na aukci eBay prodavač popisuje tuto položku jako velice vzácnou a ze zkušební značkou Bloch.

Herbert Bloch, ve své době patřil  mezi vedoucí experty Evropy. Narodil se 1907 a zemřel 1987. 1936 emigroval do USA a zde začal svou obchodní kariéru. 1948 se Herbert Bloch připojil k Ottovi Friedlu a Edwinu Müllerovi a spolu založili Friedl Expert Committee. Bloch zůstal Mercury Stamp Company věrný až do jeji uzavření, začátkem 1970 let. Po rozpuštění firmy, se stal předsedou americké expertní komise Philatelic Foundation.

Škoda, ale nikdy jsem dosud nevidel expertní značku Blocha.

Na rubní straně známky, z nějakých a to mě neznámých důvodů, někdo, dokonce až dvakrát napsal čísla 2378. Navíce jsou tam i čísla 55 / 22, ale ani zde nevím co znamenají. 

Co ale je více zajímavé a čeho si prodavač snad nevšimnul, spíše neznal, je malá značka v pravém rohu známky, velké A s korunkou. Tato značka patřila Jaroslavu Šulovy. Narozen 1865, zemřel 1927. Jako znalci československých známek, hlavně přetiskového vydání z roku 1919 mu nebylo rovna. Jeho značka znalosti je dosud naprostou zárukou.

Ovšem, na rubní straně známky, nad značkou Jaroslava Šuly, nacházíme ještě jednu značku, vlastně ručně psaný podpis. I když jsem se pokoušel tento podpis ze všech stran důkladně proštudovat, nenacházím zde žádnou podobnost se jménem Bloch. 

Snad někdo ze čtenářů ví koho je tato značka? Nebo je to značka Herberta Blocha?

Ps. Přes to, že jsem po dvakrát majiteli této položky posílal mail, neodpověděl mi...


2005 05 21


New scans of the Czechoslovakian experts!


Nové skeny znalců!

Marcel Arbeit Kozák Karol Müller Miloš Ptačovský Klement Weiss Jan


2005 05 17


The European Exhibition of Postage Stamps - BRNO 2005.


Evropská výstava poštovních známek BRNO 2005


The European Exhibition of Postage Stamps BRNO 2005.

Brno’s exhibition grounds, pavilion D, There all exhibits has been displayed.

The most popular stamps at all the times, the red and blue Mauritius!

Mr. Henry Hahn - USA. Collector, exhibitor and expert in CSR philately. To the right, Mr. Richard Livingstone.

The expert committee corner at  the Exhibition of Postage Stamps BRNO 2005.

The expert counseling. From left: Marcel Arbeit, František Beneš and Jiří Stupka.

Exhibition Bourse in pavilion "H". Open daily from 9am to 6pm.

On the Exhibition. Mr. Vladislav Beneš and Peter Hoffmann.


2005 05 26


Známky a výstava BRNO


S výstavbou pavilonu A se začalo 8. února 1927 (k jeho výstavbě bylo použito m.j. 6 mil. kg cementu, 100 vagónů železa, 9.100 m˛ skla). Výstavbu realizovala firma Ferrobeton v úctyhodném čase. Celá konstrukce pavilonu se prováděla klasickým bedněním do parabolických oblouků za minimální mechanizace. Pavilon A musel být dostavěn před 6. květnem 1928, kdy se v něm Výstava soudobé kultury v Československu zahajovala.

Jiný velmi známý pavilón je Z: (viz reprodukce na známce)
Mimořádně velká pozornost při dostavbě brněnského výstaviště k 1. mezinárodnímu veletrhu se však věnovala stavbě pavilonu Z (to bylo asi v roce 1958). Samotná konstrukce pavilonu s obří kopulí ve výšce přes 30 m a v rozpětí přes 90 m, rozlohou hrubé výstavní plochy o 20.000 m2, byla avantgardním architektonickým a stavebním činem. Jeho autoři (Ing.arch. Zdeněk Denk, Ing.arch. Zdeněk Pospíšil, Ing.arch. Milan Steinhauser a autor kopule profesor brněnské techniky Ing.Dr. Ferdinand Lederer) vytvořili dílo, které se dodnes považuje za vrchol technické dokonalosti a československé architektonické školy tehdejších let. Brněnské výstaviště ve svém celku dostalo pavilonem Z druhou prostorovou dominantu, jejíž význam přetrvává dnešní dobu a zřejmě i dohlednou budoucnost.

Známky ze série "Mezinárodní veletrh v Brně" vydané 20.7.1959, Pofis 1063 - 1065.2005 04 13

The new URL - Czech/Slovak Stamp Resources


Let me announce you that I have an own internet domain on which my homepage has its place now. Please note the new URL where you find all the same contents and information like before (also the names of the htm-files are the same). You only have to change the old address into the new URL

http://www.batz-hausen.de

The old address doesn't exist anymore.

Thank you and best greetings, Gerhard.


2005 04 08

The Czechoslovak Specialist


Many thanks to The Czechoslovak Specialist for publishing my article about my research in the KDM 1934 sheets. This article was published in The Specialist No. 2 - April/March and describes the impression's size of these sheets. It's based on my article Centenary of the National Anthem - "Kde domov můj? 1934" which you can find on this site. I hope you find it interesting.

Unfortunately, until today only two readers of The Czechoslovak Specialist has responded to my call for help with the measurements of these sheets! Why is it so? I can't believe that so few readers are interested to help me to enlarge my research. Or, is it possible that no more of you own the KDM 1934 sheets? 

Come on, don't be so lazy, take out your rulers, take out your sheets from the drawers and start to measure them as it's described in the article. You find my address in The Specialist, or the on line form in my web article. 

 

Regards Peter Hoffmann  

2005 05 03

Poštovní trubka 


V neděli 20. února oslavila švédská pošta své 369 "narozeniny". Dne 20. února 1636, Švédská říšká rada zadala úřední nařízení, zavést poštovní služby po celém Švédsku.
Iniciátorem tohoto nařízení byl kancléř Axel Oxelstierna, muž co zmodernizoval švédskou komunitu 16. století.
Poštovní stanice byly zařízeny tak, že podél cest, na každém dvacátém či třicátem kilometru, byl zaveden poštovní sedlák, povinný dále doručit poštu. Za tyto služby sedlák obdržel daňovou úlevu, později dokonce i peníze v hotovosti.
V praxi ale práci poštovního sedláka dělali jeho nádeníci. Měli za úkol běžet s poštou, za zpoždění byli tvrdě potrestáni. Když se takový nádeník blížil k dalšímu poštovnímu hospodářství, měl za úkol troubit do poštovní trubky aby již další nádeník byl připraven k jeho příchodu, mohl rychle převzít pytel s poštou a běžel se štafetou dále.
Hodně se do dnešních dnů změnilo od doby Axel Oxelstierny, ale pošta je nadále osou a středem pohybu Švédska. Švédská pošta je distributorem všech domácností a podniků, je institucí zdejší komunity. Její symbol je známý a listonoš je spolehlivou části každého všedního dne. Švédská pošta je 369 let mladá a ve stálém vývoji.

Přez to, že listonoši již poštovní trubku dlouhé doby nepoužívájí, mnohé pošty ji nadále mají ve svém symbolu. V narychlo přeběhnutých stránkách na Internetu o poštách ve světě, jsem objevil, pro zajímavost tyta loga co Vám zde ukazuji. 

Najde někdo z Vás i jiné?


Bulharsko

Polsko

Gibraltar

Guernsey

Jersey

Švédsko

Kroátsko

Ĺland

Belgie

Česká republika

Německo

Estonsko

Maďarsko

Luxemburg

Portugalsko

Rumunsko

Slovenia

Španělsko

Norsko

Slovensko

Dánsko

Rakousko

Island

Rusko


2005 05 02


Nevydané aršíky L. Svobody před prezidentskou standartou - rarita nebo podvod?

V tomto článku se chci zabývat úvahou na téma nevydaných známek.
Nevydané známky nejsou nic neobvyklého, rozhodující by mělo být jakým způsobem se dostanou mezi filatelisty. 
Pokud se rozhodne, že nevydané známky se mohou prodat filatelistům, obchodníkům (totéž se týká zkušebních tisků, makulatur atd..) potom je všechno v pořádku. Jiný a podle mne podstatný rozdíl nastane tehdy, pokud se rozhodne o skartaci, tedy zničení, známky ani nejsou součástí žádného katalogu, ale přitom se „oficiálně“objeví mezi sběrateli. A dokonce jako rarita. 
Konkrétně se budeme bavit o nevydaném aršíku L. Svobody před prezidentskou standartou jehož náklad byl skartován. Některé aršíky však zaměstnanci tiskárny vynesli a pomocí spekulantů rozprodali. Když se aféra „provalila“ její aktéři byli odsouzeni a dostali nepodmíněné tresty. Můžeme se sice ohánět tím, že se to událo za totality v roce 1975, ale je to chabá obrana. Krádež by měla zůstat krádeží za každého režimu a zabavené aršíky se měly zničit a tím pádem přestat existovat. Nebo jejím majitelem měl být stát a aršíky mohly být vystaveny v poštovním muzeu. 
Přesto se tak nestalo. 
Aršík se objevil v oficiální aukci za vyvolávací cenu 490.000,-Kč. Kde je jeho původ? Pokud by jej prodával člověk, který byl za jeho krádež odsouzen (protože jiný zdroj než krádež tyto aršíky nemají), tak by to mělo určité vysvětlení. Pokud však prodávajícím je člověk, který v souvislosti s touto aférou nebyl nikdy vyšetřován, pak musí tato aukce vyvolat pár pořádných otazníků! A kupující? Nebude ho zajímat původ tohoto aršíku a zavře oči jen když bude mít kýženou raritu? Myslím, že je to docela zajímavá úvaha.


Nevydaný aršík L. Svobody 1975 Vydaný aršík L. Svobody 1975
POFIS č. A2175

Zkoušel jsem zjistit něco z této aféry kolem rozšiřování nevydaných aršíků , tak se pokusím vylíčit zjištěné skutečnosti. Jména tehdejších obžalovaných a odsouzených jsou samozřejmě změněna. 
Aféra byla odstartována koncem 70. let minulého století, když se jeden filatelista specializovaný na 70. léta ČSSR ptal filatelistických funkcionářů, kde se dají koupit nevydané aršíky L. Svobody před prezidentskou standartou. Funkcionáři odpověděli, že něco takového oficiálně vůbec neexistuje a že takový aršík nepatří ani do specializované sbírky. Muž se s nimi začal přít, že podle něj by takovýto aršík mohl být ozdobou specializované sbírky a že slyšel, že se s těmito aršíky obchoduje. Protože původ aršíků nemohl být jiný než krádež, tak se rozjelo pátrání.
Zanedlouho už kriminalisté věděli, že značné množství nelegálního materiálu se vyskytuje u jistého Martina Kalouska. Když se o tohoto člověka začali hlouběji zajímat, dozvěděli se, že vlastní sbírku v hodnotě kolem 2 milionů tehdejších Kčs! A že se známkami čile obchoduje. Když zjistili, že právě on prodal jeden z aršíků a další nabízel k prodeji, tak jej zadrželi. 
Kalousek se tehdy tvářil velmi sebejistě a sebevědomě a jakékoliv obvinění odmítal. Ovšem až do doby, kdy u něj byla provedena domovní prohlídka a při ní zabaveno 18 těchto aršíků a velké množství materiálu vynesených z tiskárny. 
Při tom vypověděl, že materiály z tiskárny mu prodal přímo jeden z tiskařů Vít Tlustý. A aršíky mu zase prodal Vlastimil Langer. 20 kusů aršíků za 64.000,-Kčs. Kalousek je potom prodával kus po 20.000,- Kčs. Ještě se dozvěděli, že dalších 24 kusů koupil Langer od bývalého zaměstnance tiskárny Petra Béma za 38.000,-Kčs, který je kdysi na svém pracovišti odcizil. Před soudem se potom sešlo 11 obžalovaných. Za hlavní viníky byli v průběhu líčení označeni Martin Kalousek a Vít Tlustý. První byl odsouzen k 5 letům odnětí svobody a pokutě 30.000,-Kčs, druhý ke 4 rokům vězení a stejné pokutě. Potrestáni byli i ostatní. Celý tento příběh byl uzavřen na počátku osmdesátých let a v historii naší poválečné filatelie je řazen mezi největší, k nimž v bývalém Československu došlo.

Jaromír Petřík 
2.5.2005

Vaše komentáře či nějakou diskusi můžete zanechat v mé knize návštěv.


2005 04 26


Romantika a tajemství známkových zemí - Vzácné známkové země

Počet známkových zemí uvádí Filatelistický atlas známkových zemí (FAZZ) od B. Hlinky a L. Muchy z roku 1986 číslem 783. Je toto číslo konečné? Určitě ne. 
Vždyť kolik států vzniklo jen rozpadem bývalého SSSR nebo Jugoslávie!

Další informace


2005 04 14


Redaktor Infofila.cz - Jaromír Petřík se představuje

Jaromír Petřík se narodil 6.2.1956 v Boskovicích. Je to město s přibližně 12 tisíci obyvatel 40km severně od Brna. Poštovní známky začal sbírat již v první třídě na základní škole v roce 1963. 

Další informace


2005 04 06


Unknown mark 3... Hirš


Neznámá značka 3... Hirš
The two marks in the left table belong to the famous Czechoslovakian stamp expert  Ing. C. Ervín Hirsch.  

On the mark in the right table, made by rubber stamp, says Hirš. Please don't mix up with Hirsch!

Who was or is this Hirš? Does any visitor of my web site recognize this mark? Is it an expert mark belonging to Pavel Hirš, or is it a stamp dealer or an owner mark? Do you know to whom it did belong? I am grateful for all information. 

V levé tabulce nacházíme dvě značky kovového razítka patřící slavnému československému znalci Ing. C. Ervínu Hirschi

V pravé části tabulky je (gumové?) razítko se značkou Hirš. Prosim omylem nepoplést se značkou Ervín Hirsch!

Poznává někdo ze čtenářů mé web site tuto značku Hirš? Jedná se zde o značku znaleckou, tedy o značku znalce Pavla Hirše, či o značku obchodní nebo o majetnickou? Předem děkuji za všechny informace.

Na své strance se ptáte na znaleckou znacku Hirš. Ano je to znalecká znacka Pavla Hirše. Jelikož sbiram Rakousko, tak mám od něj, jako znalce Rakouska, nektere věci overeny.

S pozdravem "kolo101"


2005 03 16


Provisional Postage Due overprints.


Doplatní provizoria

What kind of stamps are those with the "T", "Taxe", "D", "Doplatit", "Doplatné", "P", "Porto" overprints? Why are they overprinted that way? Are they rare?

In fact, they are local postage due stamps, so called stamps with Provisional Postage Due overprints. They are a very interesting part of the Czechoslovakian post history. What's more interesting, catalogues of today hardly mention them, or mention them just very superficially. To identify these local overprints is rather difficult and we must turn back to the 1970's, when Ladislav Novotný described them in his "Specialized reference book to the collectors of ČSR stamps" - distributed 1971. Among collectors so called "Catalogue Novotný". But even in the catalogue schedule, not all overprints are registered. And the only 100% sure way to identify an overprint is when you have a stamp on a clipping or even better an envelope.

Provisional Postage Due overprints, why and how they came into existence?
In 1918, after the split-up of the old Austrian - Hungarian monarchy, there was a lack of post stamps in the new Czechoslovakian territory. The Postage Due stamps didn't exist at all. So, to hold the post offices running, the post clerks had to improvise. Many low value stamps were overprinted by hand made rubber stamps and by that way redone into Provisional Postage Due stamps. Provisional Postage Due stamps were even made by overwriting and by dividing of stamps into two or four pieces, or by dividing and overprinting! They got a new value that way. Even in countries as Poland an Yugoslavia we find Provisional Postage due stamps made that way. 

Some of the Postage Due stamps with the Provisional Postage Due overprints are scheduled in this article. All of them are identified by help of Novotný's "Specialized reference book to the collectors of ČSR stamps", by post cancellations and by envelopes. More overprints will be added to this site, gradually as I success to identify them. You are welcome to add your Provisional Postage Due overprints here. This way we can help the future collectors. 

Click on the thumbnail (scan) to see a larger picture.
Známky s přetiskem "T", "Taxe", "D", "Doplatit", "Doplatné", "P", "Porto" atd, co to je za známky a proč jsou takto přetištěny? Jsou to dokonce nějaké rarity?

Jedná se zde o známky s provizorním doplatním přetiskem, takzvané "Doplatní provizoria" které jsou zajímavou částí československé poštovní historie. Též zajímavým je, že dnešní katalogy tyto známky buď vůbec neuvádí, nebo se o nich vzmíní pouze v poznámkách. Aby se nám podařilo tyto přetisky identifikovat musíme zpět až do let sedmdesátých, kdy je popsal Ladislav Novotný v katalogu: "Speciální příručka pro sběratele čs. známek". Ovšem, ne všechny přetisky Ladislav Novotný eviduje a 100% jistotu identifikace máme, jde-li o dopis nebo výstřižek.

"Doplatní provizoria", jak a proč vlastně vznikly?
V roce 1918, po rozpadu rakousko-uherské monarchie byl na území nového Československa nedostatek známek. Známky doplatní nebyli vůbec. Tak v této době poštovní úředníci improvizovali a lokálními razítky, většinou gumovými, přetiskovali výplatní známky nižších hodnot na známky doplatní. K těmto výpomocným provizóriím patří též známky dělené, kde půlením nebo čtvrcením vznikla hodnota nižší a známky s přepisem. S podobným postupem se setkáváme i u jiných státu, např. u Polska, Jugoslávie apod.

Zde jsem zařadil některé "Doplatní provizoria" která jsou identifikovaná buď dle "Speciální příručky pro sběratele čs. známek", nebo dle dopisů a poštovních razítek. Postupně při identifikaci dalších přetisků budu tuto stránku doplňovat. 

Kliknutím na známku a otevřete větší scen.Brno 2 
"T" taxe, local ovpr on Austria stamp 1919 
Novotny handbook page 447

Dolni Berkovice 
"DOPLATIT" taxe local ovpr on Austrian Empire 1919 
Novotny handbook page 448

Dunaszerdahely - Dunajská Streda in South Slovakia. 
"Porto" local ovpr on Hradčany issue, 1919.
Novotny Handbook page 449

Doudlewec - Doudlevice "T" taxe local ovpr on Austrian empire, 1919, Novotny Handbook page 447

Dux - Duchcov 
"D" taxe local ovpr on CSR newspaper stamp, 1919, Novotny handbook page 450

Karlovy Vary 
"D" taxe local ovpr 
on Austria stamps, 1919
Novotny handbook page 448

Dvorce na Moravě
"PORTO" local ovpr on CSR, Hradcany issue, 1919, 
Novotny handbook page 449

Kralovské Vinohray 
"T" taxe local ovpr on Austria 1919 
Novotny handbook page 447

Prague III
"Porto" local overwriting on Austrian empire.
Novotny handbook - unlisted

Prague 8
"PORTO" local ovpr on Austrian Empire, 1919.
Novotny handbook page 448

Czechoslovakia, Prague 14
"PORTO" local Provisional Postage Due ovpr on Hradčany issue, 1919. 
Novotny handbook page 448

Poszony -Bratislava 
"P" porto local ovpr on Hungary stamp, 1919,
Novotny Handbook page 449


Weipert - Vejprty (Sudetenland)
 "PORTO" local ovpr on Austrian empire 1919.
Novotny handbook page 447

Czechoslovakia 
"T"  taxe unlisted local ovpr on Hradčany issue, 1919.

Eger  -Cheb
Local "T" taxe ovpr on Hradčany issue.
Novotny Handbook page 447

Vrané nad Vltavou, "Doplatit" taxe local ovpr.
Novotny Handbook page 448

Teplice - Sanov
"T"  taxe ovpr on Hradcany, 1920.
Novotny Handbook page 451

Grossdorf bei Braunau in Böhmen - Velká Ves u Brna
"P" porto local ovpr on Hradčany issue, 1919.

Velká Ves Československo
Provisional Postage Due 5h on a piece of 10 hal. Hrad čany issue.
Made by halve of a stamp and by 5h ovpr. Shortly in use in the 1919.

Kralupy nad Vltavou, "T" taxe local ovpr on Hradčany issue, 1919.
Novotny Handbook page 451

Zwittau - Svitavy
"Porto" local overwriting on Hradčany issue, 1919.
Novotny handbook - unlisted

FRANCO - postal provisory
   

Many thanks to Mr. Peter Pazourek for his kindness to contribute with scans and information.


2005 03 29


Romantika a tajemství známkových zemí - Neobvyklé názvy známkových zemí

Již jsme se zmínili o zajímavých názvech známkových zemí, něco si pověděli o nejstarších známkových zemích a dnes si připomeneme některé neobvyklé názvy, o kterých si část lidí řekne, že patří do pohádek nebo mezi vtipy. 

Další informace

 

2005 03 13

 

Válka jako důvod filatelistické spekulace

Chci se zmínit o jednom zajímavém spekulačním filatelistickém vydání poštovních známek. Předcházel jí válečný konflikt již před více než 30 lety… 

Jaromír Petřík

Další informace2005 03 10

22nd Auction of Postal History and Postal Stationery

Dear Collectors, 
it is with great pleasure to announce that the 22nd Auction of Postal History and Postal Stationery is now available at our web site, www.pac-auction.com. It contains approximately 3,100 different lots. The largest portion comprises mostly of items from former Czechoslovakia for the period of 1918-1939, followed by items from the Protectorate era for Moravia and Slovakia. 
Other items of interest include items from Germany and Austria, and there are numerous items from the D.P. Camps (concentration camps); various advertising items as well as Air Mail and Cinderella's items. Should you need any assistance with translation from Czech to different languages we'd be very pleased to assist you at no charge. 
You may also view this auction online at our web site, www.pac-auction.com 
Faithfully yours Milan Cernik, Prague, Czech Republic 

Full time virtually philatelic exhibition EXPONET http://www.japhila.cz/hof/


2005 03 07


News - Guestbook!


Kniha návštěv!


Hello. Welcome to sign my guestbook, to add your comments, critics, proposals etc. I hope that this guestbook will work as a philately discussions forum. All questions concerning Czechoslovakian philately will be replied. 
I will reserve the rights to delete irrelevant contributions.

Vítejte. Novinkou mé webové stránky je kniha návštěv! Zde můžete zanechat Vaše komentáře, návrhy, kritiku, atd. Doufám, že tato kniha návštěv bude též fungovat jako diskusní fórum sběratelů poštovních známek ČSR I. Pokud to bude možné, pokusím se zodpovědět Vaše otázky o československé filatelii.
Rezervuji si právo odstranit z knihy návštěv irelevantní příspěvky.


The Inception and Founders of Czechoslovak Philately

Zakladatelé a vznik české filatelie - nová stránka!

This article is moved to a new side.

More information

Další informace


2005 02 14


New scans of the Czechoslovakian experts! 


Nové sceny znalců v historické části mé web site!

Klement Ptačovský Miroslav Blaha Jan Weiss Max Mahr Henry Hahn  Miloš Müller


2005 02 09


Changes in the board of the SČF


Změny ve vedení Komise znalců SČF

The new constitution of the board of the SČF's expert committee, since January 2005: Předcházející místopředseda Komise znalců Ing. Jiří Škaloud, rezignoval z rodinných důvodů na všechny funkce ve Svazu filatelistů, i na funkci ve vedení komise. Nastále zustává řádným členem komise znalců, jako znalec pro obor Československé známky emise Hradčany.
František Beneš jr.  Chairman of the SČF's expert committee
Jaroslav Maleček  Vice-chairman of the SČF's expert committee
Pavel Aksamit Secretary of the SČF's expert committee


The 18 members of the SČF's expert committee since January 2005:
Komise znalců SČF má nyní 18 členů:

Pavel Aksamit J. Chvalovský
Marcel Arbeit Pavel Hirš
František Beneš jr. Miroslav Langhammer
František Beneš senior Jaroslav Maleček
J. Cacka V. Malovík
František Crha Pavel Pažout
Vladimír Dražan Jiří Stupka
Ladislav Dvořáček Jiří Škaloud
Bedřich Helm Martin Trojan


2005 01 28


Unknown mark 2...


Neznámá značka 2...

#1
#2
#3 
This is the reversed side of a rare stamp, Czechoslovakia Pofis 51 I - 10 Kronen, overprinted Pošta Československá 1919. (Scan #1)

This stamp is expertized by Gilbert and Karásek and has a green owner mark. Above that, there is a fourth mark. It's red and looks a like an expert or a stamp dealer mark.

We can establish that the green and red marks have been printed on this stamp before the Gilbert and Karásek expert marks. Otherwise Gilbert's and Karásek's marks would have been placed lower in the left corner of this stamp. 

Even if this red mark is unknown to me, it's my theory that it can be a very early, handwritten Jaroslav Lešetický signature. 
If we compare the second half of the "red mark" #1, we find many similarities to the rubber mark Lý, #2. 
Also the first half of this "red mark" #1, with some fantasy, has a similarity to the elegant J we find on the J Lešetický metal stamp #3.

What's your opinion? 
If you recognize this mark, please let me know. Thanks. 

Scen vlevo, č.1, ukazuje část rubové strany vzácné známky Pofis 51 I - 10 Kronen, s přetiskem Pošta Československá 1919. Známka má znalecké značky Gilbert, Karásek a zelenou vlastnickou značku. Navíc je zde značka čtvrtá, červená, neznámého znalce či je to značka obchodní?

Dá se usoudit, že značky zelená a červená, dle své polohy, byly na známku označeny dříve nežli značky Gilberta a Karáska. Jinak by ty dvě byli umístěné níže v rohu známky. 

I když tu červenou značku nepoznávám a dříve jsem neviděl, aspoň teoreticky se domnívám, že by se zde mohlo jednat o velice ranou, ručně psanou značku Jaroslava Lešetického. 
První část červené značky, č.1, s trochou fantazie, by mohlo být stylizované J dosti podobné J což později nacházíme na kovovém razítku J Lešetický, č.2.

Přirovnáme-li druhou půlku této červené značky č.1, s gumovým razítkem se značkou Lý, i zde nacházíme částečnou podobu, č.3.

Co vy na to?
Poznává někdo ze čtenářů tuto značku? Předem děkuji.


2005 01 04

 

THE CZECH NATIONAL ANTHEM ANNIVERSARY ISSUE OF 1934 

By Henry Hahn 
(From The Czechoslovak Specialist, Sept. 1984, pp. 3-4) 

This year marks the 150th anniversary of the first public hearing of the lovely song "Kde Domov Můj?" ("Where is My Home?") which later became the first (Czech) part of the Czechoslovak National Anthem. The Anthem includes a second (Slovak) portion, which contrasts with the first part in both mood and style. 

"Kde Domov Můj" was premiered on December 21, 1834, as part of the musical play "Fidlovačka" ("Fiddling Party"). The music is by František Škroup, words by Josef Kajetán Tyl. 

On occasion of the 100th anniversary, in 1934, a set of two stamps was issued, 1 Kč in claret and 2 Kč in blue. In addition, the same designs were issued in form of souvenir sheets of 15 subjects, on heavy ungummed paper, with decorated edges showing a linden leaf design as well as the words and music. The design of the stamp is based on a sketch by the well-known Czech artist, Josef Mánes. It depicts the legendary event of the finding of Přemysl-oráč (Přemysl the ploughman) who at Princess Libuše's beheast became her husband and founder of the Přemyslide Dynasty. This dynasty of some thirty male rulers—Dukes, Princes, and Kings—ruled Bohemia from just before the end of the 10th century to 1306. 

The sketch and side ornamentation of the stamp design by Mánes was rendered more suitable for engraving and engraved by Karel Seizinger. Seizinger's initial in form of a mirror image of an "S" may be found in the upper part of the bushes near the center of the design. The letter "M" replacing the Mánes signature on the sketch is in the lower left corner. The issue was printed by the Czechoslovak Graphical Union in Prague. 

The souvenir sheet format, which has become known in the U.S. as the "Music Sheets," is frame perforated 13Ľ x 13. The stamps could be removed and used for postage, though they were ungummed. 

The stamps, both regular issue and Music Sheets, remained valid for franking through March 15, 1937. 

Printing 
The regular issue was printed on a rotary press (STICKNEY) from steel plates. To accommodate the somewhat unusual dimensions of the stamp, the printing form consisted of two plates, marked "1" and "1A" with 100 subjects each, in 20 rows of 5. Both sides of the sheet contain ample selvage (51 mm) which is perforated so that fully perforated blank coupons appear on both sides of the sheet. Orientation of the plates on the roll is such that the vertical axis of the stamp is in the rolling direction. The plate numbers appear at the lower left, i.e., in the coupon adjacent to the 96th stamp, as illustrated. Only one set of plates was used for the entire printing of 156,300 sheets of the 1 Kč and 22,700 sheets of the 2 Kč. The stamps are line perforated 9ľ

The Music Sheet issue was flat plate printed. The plates were made from the same engraving (and probably the same transfer rolls) as the plates used for rotary printing of the regular issue. However, the spacing between the stamps in the flat plate printing is somewhat wider, both vertically and horizontally. Each sheet contains 15 subjects in horizontal rows of 3. 

The Music Sheet dimensions are generally 173.5 x 286 mm, and the total number of perforation openings is 718. A single plate for each value was used for the entire printing of 12,900—1 Kč sheets and 9,600—2 Kč sheets. 

The design and sheet dimensions in the Music Sheet vary, depending on how the paper was placed in the press (horizontally or vertically). Thus, the dimensions of the full sheet when inserted vertically (i.e., when the paper roll direction was parallel to the vertical edge of the printed sheet) are 173.5 x 286 mm and the stamp design dimensions are 30 x 17.2 mm. These dimensions apply to the majority of the 1 Kč sheets, and the minority of the 2 Kč sheets. 

When the paper was fed into the flat plate press in the horizontal direction, the corresponding dimensions are 174.5 x 284 mm for the sheet and 30.5 x 17.0 mm for the stamp design.

Each Music Sheet plate contains a unique series of indexing marks (dots or strokes) which are important to collectors in that they may be used as a preliminary means of expertizing the sheets. If the markings are absent or in the wrong location, the item is not genuine, and one need not go further. Location of the markings may be found in the literature.1

Originally, each sheet was packaged in a folder with printed title, etc. 

Varieties 
The stamps, which are printed on white paper, are frequently toned to a varying degree during printing. The gum may be clear, yellowish, or brownish with more or less pronounced horizontal lining. 

The "Music Sheet" paper is heavy (0.18 to 0.23 mm), ungummed. Except for toning and gum, no plate or printing varieties are known. 

Proofs and Unissued Items 
Die proofs of both values exist. Trial printings in final color are known, as well as others, particularly the 1 K… value, printed on smooth, slightly toned, ungummed paper. Colors include black in the case of the 1 K…, ultramarine in the 2 K…, and others. Postmarks and Usage A commemorative postmark "PRAHA 10 HRAD" ("Prague 10-Castle") was used from date of issue to December 20th (1934) and applied in blue. On December 21st only, the postmark was applied in red. From December 22nd to January 15, 1935, the postmark was again applied in blue. Subsequently, the canceling device was transferred to the Prague 1 post office where it was applied in either color. 

The SEPAD '84 Show Cancellation, available at the Society for Czechoslovak Philately booth, was modeled after the "PRAHA 10 HRAD" original. 

During December 1934, a slogan cancel to commemorate the 100th Anniversary of the Czech Anthem was used in Prague 25. 

The regular issue was used for commercial mail, and covers are quite common. Stamps taken from the Music Sheets are rare on commercial covers. 

REFERENCES 
1J. Karásek, Z. Kvasnička, and B. Pulíek, Padělky „Českých Známek, POFIS, Prague 1963, p. 207 ff. (English translation of this comprehensive reference on FORGERIES available from the Society for Czechoslovak Philately.) 

BIBLIOGRAPHY 
(1) E. Hirsch, J. Franěk, "„Československé Známky," Prague 1935. 
(2) J. Karásek, F. Žampach, "Monografie „Československých Známek' III., Prague 1979. (3) Specializovaný Katalog „Česk. Pošt. Zn., PRAGA 1978 (Specialized Handbook).Other associated articles to the souvenir sheets "Kde Domov Můj? 1934"

 

Centenary of the National Anthem - "Kde domov můj?" 2003 05 01
70 years ago, The anniversary of the first Czechoslovakian sheet KDM 1934 2004 10 02Moje články o aršíkách Kde domov můj? 1934


Před 70 lety... 
"Kde domov můj? 1934" 2003 05 01


Articles 2017-2021 Články 2017-2021
Articles 2013 Articles 2014-2015 Články 2013 Články 2014 - 2015
Articles 2010-2011 Articles 2012 Články 2010-2011 Články 2012
Articles 2008 Articles 2009 Články 2008 Články 2009
Articles 2006 Articles 2007 Články 2006 Články 2007
Articles 2004 Articles 2005 Články 2004 Články 2005
Articles 2001 - 2002 Articles 2003 Články 2001 - 2002 Články 2003

 

Copyright © Peter Hoffmann 2020
E-mail:
Design by Erik Hoffmann