My ambition with this site is to supply the collectors of ČSR I stamps, with interesting articles, my own and from Czech and Slovak philatelist magazines.


Tato stránka bude fungovat jako informační forum pro sběratele ČSR I. Zde najdete zajímavé články a novinky o známkách ČSR I.

2007 12 18

Merry Christmas - Veselé Vánoce

To all supporters of the Czechoslovakian philately 
Merry Christmas and Best Wishes for a Happy New Year!

Všem fanouškům ČSR filatelie přeji Veselé Vánoce a Šťastný Nový Rok!
A navrch plnou hrst filatelistického štěstí.


2007 11 07


Rarest CSR stamp - now in pure gold 


Nejvzácnější známka je zlatá


Click to enlarge

June 2007, the Slovak Kremnica Mint struck 100 gold and silver copies of the rarest Czechoslovakian stamp: "Pošta Československá 1919" with inverted overprint. 


V červnu 2007 vyrazila slovenská mincovna v Kremnici  100 kusů kopií, ve zlatě a stříbře, nejvzácnější poštovní známky Československa, čtyřkorunové "Pošta Československá 1919" s převráceným přetiskem.

The original stamp is owned by Mr. Ludvík Pytlíček from Semily. More information (only in Czech)

Originál této známky vlasní semilský sběratel Ludvík Pytlíček. Další informace

Golden stamp
Weight: 9.4g

Size: 30 x 34 mm

Siver stamp
Weight: 7g

Zlatá známka
Váha: 9.4g

Rozměr: 30 x 34 mm

Stříbrná známka
Váha: 7g

Price both: 14000 Kč  (Ca 500 €)

Cena za obě: 14000 Kč


2007 10 07


Plate flaw - explanation


Desková vada - vysvětlení


Click to enlarge

April 2007, I wrote an article about a postal used 15h Hradcany stamp, Pofis 7, with a broken left upper frame. In this article I asked the readers, to help me classify its plate position and its printing plate.

Letos v dubnu, v článku o deskové vadě na známce 15h Hradčany pof. 7, s poškozeným rámem vlevo nahoře, jsem vyzval čtenáre o pomoc, určit TD / ZP této známky.

In June I got a mail from Mr. Miroslav Horák and in October from Mr. Jaroslav Michalík. Both of them write, that this stamp comes from the 11th plate position, printing plate II! (11 ZP / II TD)

Furthermore, they sent me new scans of Pofis 7, with a broken left upper frame.

V červnu jsem obdržel mail od pana Miroslava Horáka a v říjnu od pana Jaroslava Michalíka, kde oba píšou, že známka pochází z 11 ZP / II TD! 

Navíce jsem od nich obdržel další sceny této známky s prasklým levým horním rohem. 

Please, read their mails below. 

Prosim vizte jejich maily pod sceny známek.


Four different 15h stamps with a broken left upper frame
Čtyri 15h známky s poškozeným rámem vlevo nahoře

 
Click to enlarge

14/ 6 2007

Hello, 

My name is Miroslav Horák and I'm a collector of Hradcany stamps.

When I read your site, I stumbled over your article about a postal used 15h Hradcany stamp, Pofis 7, with a broken left upper frame. 

I suppose that several collectors already have written to you. Any way, this stamp comes from the 11th plate position, printing plate II! (11 ZP / II TD). I have also added some scans of this stamp, unperforated and with A and B perforation.

Best regards
Horák Miroslav.

14/6 2007

Dobrý den,

Jmenuji se Miroslav Horák a sbírám Hradčany.

Při pročítání Vašich stránek jsem narazil na článek týkající se vady na známce č.7 s prasklým levým horním rohem. 

Předpokládám, že se ozvalo více sběratelů. Jedná se o známkové pole 11 z druhé TD. Přikládám pár skenů této známky stříhané a v zoubkování A,B!,

S pozdravem Horák Miroslav.


5/10 2007

Hello,

On your site, in "Articles 2007" I saw your article about a postal used 15h Hradcany stamp, Pofis 7, with a broken left upper frame. 

It's a matter of a cracked corner on the printing block on the 11th plate position, printing plate II! (11 ZP / II TD). I believe, it's the most interesting crack.
This printing plate, with the damaged - broken left upper corner on the 11th plate position, was used just for a short time. This damage comes from the time just before the ending of its use.

I own this stamp in 4 copies, 2 unperforated and 2 perforated. It's interesting, that the perforated stamps I have, both have perforation B
(HZ 11 3/4).

The B - perforation is rather rare on the I. and II. printing plate. Unfortunately I haven't seen other perforations on this stamp. I wrote an article on Infofila about this variation / flaw.

I hope it could help you. Best regards.

Michalík Jaroslav / Brno
5/10 2007 

Dobrý večer,

na Vašich stránkách jsem viděl v ročníku článků 2007 článek o patnáctihaléřové známce s poškozeným levým horním rohem. 

Jedná se o prasklý roh tiskového štočku a je na 11. známkovém poli, II. tiskové desky. Tuto prasklinu pokládám ze všech za nejzajímavější.
Deska s poškozeným - odlomeným levým horním rohem na 11.ZP byla použita už jen krátkou dobu. Poškození tedy pochází z období těsně před ukončením tisku.


Sám mám tuto známku 4x, 2x stříhanou a 2x zoubkovanou. Zajímavé je, že zoubkované mám pouze s rozměrem B (HZ 11 3/4). 

U I. a II. tiskové desky je tento rozměr zoubkování dost vzácný. Jiný rozměr zoubkování jsem bohužel u zoubkovaných neviděl. Mám o této odchylce, resp. vadě článek na Infofile.

Doufám, že jsem Vám tímto pomohl a jsem s pozdravem

Michalík Jaroslav / Brno

Photomontage/ Fotomontáž, 2 X TD II / ZP 11
Click to enlarge


Hradčany - Plate II / Tisková deska TD II

Click to enlarge 

Notice, large scans! (2.5 MB each) 
Pozor, velké sceny! (2.5 MB kus)


Many thanks to both readers.

I believe we have got the explanation, and that the "dilemma" about this plate flaw is solved.


Oboum čtenárům mockrát děkuji. 

Domnívám se, že timto je "problematika" kolem této deskové vady vyřešená.


Any comments? 


Další komentáře?


2007 09 18


Sběratel 2007 v Praze ve znamení „modrého alba“ Freddie Mercuryho


Letošní 10. jubilejní ročník veletrhu Sběratel v Praze proběhl ve dnech 14.-16. září 2007. Dle oficiálních údajů se prodalo 11 624 vstupenek což je o něco méně než loni, ale dá se říci, že zájem o sběratelství určitě neochabuje.

Pokusím se letošní veletrh popsat svýma očima, tedy očima sběratele známkových zemí.

Po vstupu do veletržní haly návštěvníka ve shluku prodejních a výstavních stánků určitě zaujalo několik ukázek ať už z filatelie nebo i jiných oborů. Byl to například osobní automobil-veterán Praga, nádherné nerosty, nebo zajímavé kuriozity. Filatelistu musely nutně zaujmout ukázky ze sbírky známého sběratele Ludvíka Pytlíčka, ale hlavně takzvané „modré album“ legendárního zpěváka kapely Queen, Freddie Mercuryho.

Málokdo ví, že právě tento zpěvák byl též nadšeným filatelistou. Vystavovalo se zde jeho modré album a ukázky z jeho sbírky. Zajímavé bylo jeho výtvarné uspořádání v zásobnících, které každá firma vydávající albové listy řeší po svém.


Co se týká jednotlivců i firem, kteří zde měli svoje stánky, určitě stojí za zmínku například vydavatel katalogů Michel, nebo alb Schaubek.

Z větších firem letos chyběli zástupci Harmers, jinak zde byli obchodníci přibližně ve stejném složení jako loni. Za zmínku určitě stojí přítomnost našich znalců u kterých si návštěvník mohl nechat ocenit svoji sbírku, nebo pravost známek.

Co se týká nabídky filatelistického materiálu, tak výběr byl velmi slušný. Ovšem ne pro pokročilého sběratele známkových zemí. Dá se říci, že pokročilému sběrateli známkových zemí zbývá v podstatě již jen nákup na zahraničních aukcích a burzách. 

Pro sběratele známkových zemí z toho mohu udělat celkem jednoduchý závěr. Materiály, které mají ve svých sbírkách pokročilí sběratelé známkových zemí jsou na takové úrovni a tak vzácné, že by nabídku veletrhu mnohonásobně předčily a dokazuje to jen perspektivnost tohoto filatelistického oboru. Nabídka českých nebo československých známek byla obrovská, ale když jsem se informoval na známkové země (a nemusely být ani příliš vzácné), tak mne obchodníci odkazovali na zahraniční aukce. Velmi mne překvapilo, když jsem se známého anglického obchodníka zeptal na známky „tygří hlavy“ z Afghanistánu, zda by něco neměl Stanley Gibbons ve svém obchodě, tak mi odpověděl, že tyto známky nemá a sám je nedokáže též sehnat, pouze na zahraničních aukcích.

Velkou radost mi udělalo setkání se známými tvářemi a významnými sběrateli a vystavovateli. Například Ing. Jiří Černý získává na výstavách zlaté medaile za svoji fiskální Indii, nebo Ing. Miroslav Šťotka, který za svůj vynikající exponát Bosna a Hercegovina získal též několik zlatých medailí.

Určitě byl veletrh zážitkem nejen pro mne ale hlavně povzbuzením, protože jsem kolem filatelie viděl i mladší ročníky, což potvrzuje, že filatelie zřejmě přežije i drtivý nástup elektronické pošty.

Zajímavost expozice a dobrá organizace veletrhu je pozvánkou na další ročník, na který se jistě všichni sběratelé celý rok těší.

Jaromír Petřík
Boskovice 18.9.2007


2007 09 14


Filatelia Novosad


Dear clients, 

We have started 12th mail auction of philatelic material with closing day 4.10.2007, at 06:00 p.m. You find there 4703 lots divided to philatelic categories. All items are in written and in picture form. www.filatelia-novosad.sk

In the catalogue you find material including postal history, postal stationery and covers, stamps, Zeppelin mail, the Napoleonic and Prussian wars, Field Post, postcards, railway mail and ship mail, polar mail, censorship, Judaica, propaganda, UN missions , Olympic Games and sport, photographs, books etc. 

Sincerely, Ing. Robert Novosad

Vážení priatelia, filatelisti.

Práve prebieha 12. písomná akcia filatelistického materiálu s uzávierkou 4.10.2007 o 18:00 hod.
Katalóg nájdete na známej webstránke: www.filatelia-novosad.sk

V katalógu sú materiály poštovej histórie, celiny, celistvosti, známky, cenzúra, pohľadnice, Zeppelínová pošta, listy z Napoleónskej vojny, Pruskej vojny, vojenská pošta, polárna pošta, vlaková a lodná pošta, misie OSN, Olympijské hry a šport a v menšej miere aj materiály ostatných zberateľských odborov. 

S úctou, Ing. Robert Novosad


2007 08 22


A Jubilee Year for the Collector Fair in Prague


Jubilejní veletrh Sběratel v Praze


From 14 to 16 September at the Exhibition Grounds in Prague will be the tenth anniversary of the international fair Collector (Sberatel). The fair has already established itself as one of the important collector events in Europe, and it has its regular place on the calendars of international philatelic and numismatic organizations.

More information you find on the web site Collector Fair in Prague.

Ve dnech 14. do 16. září se bude na pražském Výstavišti v Holešovicích konat jubilejní desátý ročník mezinárodního veletrhu Sběratel. Veletrh se již etabloval mezi významnými sběratelskými akcemi v Evropě a je pravidelně zařazován do kalendárií mezinárodních filatelistických i numismatických organizací. 

Více informací o veletrhu je k dispozici na webové stránce Veletrh Sběratel.


2007 06 11


Henry Hahn passed away


Zemřel Henry Hahn


* 1927 - † 7. 6. 2007

It is with deep regret that we are writing with the news that Henry Hahn passed away this morning. His passing was peaceful at home. His funeral will be Monday, June 11th.

Zemřel Henry Hahn, významný americký sběratel, juryman, vystavovatel, publicista a znalec českého původu. Henry Hahn byl mj. reprezentantem
Exponetu pro USA.

Henry Hahn, was born in Czechoslovakia. In 1940, during the WWII he emigrated to USA.
  
He was American expert in Czechoslovakian stamps and entire from 1918 - 1939, expert in post historical documents from historical areas of Czechoslovakia. Member of the Board of Directors at the Society for Czechoslovak Philately (SCP). US Commissioner, exhibitor and writer of philatelistic articles. 

In the 1970th he was legally responsible publisher of the "The Czechoslovak Specialist", an official journal of the Society for Czechoslovak Philately (SCP). 

Henry Hahn se narodil v Československu, v Telči. Za druhé světové války, v roce 1940 emigroval s rodiči do USA.

Byl americkým znalcem Československých známek a celistvostí 1918 - 1939 a poštovně historických dokladů z historických území Československa. US komisionář, autor filatelistických článků, vystavovatel. Člen ředitelství The Society for Czechoslovak Philately (SCP). 

V sedumdesátých letech byl nakladatelem filatelistického časopisu The Czechoslovak Specialist, oficiálním časopisem americké Society for Czechoslovak Philately (SCP).

Mr. Henry Hahn's online exhibits at Exponet:

Exponáty Henryho Hahna na Exponetu:

CZECHOSLOVAKIA - THE FIRST REPUBLIC (1918 - 1938)
ISSUES OF AUSTRIA AND HUNGARY (1850 - 1918) USED IN TERRITORIES OF FUTURE CZECHOSLOVAKIA
PRE-STAMP MAIL ON FUTURE CZECHOSLOVAK TERRITORY 1564 - 1850
PNEUMATIC MAILS OF VIENNA, PRAGUE AND KARLSBAD (1875 - 1944)
CZECHOSLOVAK AIR MAIL (1920 - 1951)


2007 06 05


Rozhovor Jaromíra Petříka s místopředsedou SČF Ing. Walterem Müllerem


Ing. Walter Müller

V rozhovorech s významnými filatelisty, sběrateli a vystavovateli se naskytla příležitost popovídat si s místopředsedou SČF, členem předsednictva SČF, jurymanem, propagátorem filatelie mezi mládeží Ing. Walterem Müllerem. Abychom nezdržovali příliš dlouhým úvodem přejděme raději rovnou k otázkám.

Otázka:
„Čtenáři Vás znají hlavně jako filatelistického funkcionáře a jurymana. Můžete nám něco říci ke svým filatelistickým začátkům a ze svého filatelistického životopisu době, kdy jste propadl kouzlu poštovní známky?“

 
Odpověď:
Mé filatelistické začátky se v podstatě neliší od mnoha jiných – snad až na skutečnost, že mne s kouzlem filatelie seznamovala moje teta, která tehdy s námi bydlela. Začínal jsem asi v deseti letech, neměl jsem žádný vyhraněný zájem a sbíral jsem všechny známkové země. Generální, ani specializované sbírání mne však neuspokojovalo, začal jsem přemýšlet o filatelii námětové nebo poštovní historii. Nakonec rozhodla Celostátní námětová výstava poštovních známek Ostrava 1967, po jejím shlédnutí jsem se definitivně přiklonil k námětové filatelii.
 
Otázka:
Můžete nám něco říci ke svojí první výstavě a jejímu ocenění?

 
Odpověď:
Poprvé jsem vystavoval na Specializované výstavě poštovních známek „Zdraví a mládí Praha 1975“ námětový exponát „Rozvoj univerzit ve střední Evropě“; získal jsem velkou postříbřenou medaili. Jury mi tehdy vytkla, že se mi (podle tehdejších kritérií) podařilo udělat exponát na rozhraní motivové a tématické filatelie na velmi široké téma. Proto jsem se v následujícím období zaměřil pouze na dějiny jen jedné univerzity.
 
Otázka:
Jakého největšího úspěchu jste dosáhl jako vystavovatel?
 
Odpověď:
Největším úspěchem byla malá pozlacená medaile na mezinárodních výstavách MEDFILEX ´78 v Pécsi a 1984 v Drážďanech za exponát „Dějiny Univerzity Karlovy“.
Ve třídě filatelistické literatury jsem se svými kolegy vystavoval pod hlavičkou České námětové společnosti „Filatelistické motivy“. Nejlépe byl oceněn ročník 2001, který na II. česko–německé výstavě poštovních známek OSTROPA 2003 Jihlava získal velkou pozlacenou medaili.
 
Otázka:
Nyní působíte jako místopředseda SČF, juryman přes témata, jste v kontaktu s vystavovateli, sběrateli, funkcionáři, jedním slovem s lidmi, které spojuje společné slovo - filatelie. Filatelie se jako každý obor také vyvíjí, jaké nové směry ve filatelii jsou Vám blízké?
 
Odpověď:
Nové směry se ve filatelii objevují jak v klasických sběratelských oborech, tak i v experimentálních třídách. Pochopitelně mým nejbližším filatelistickým oborem je tematická filatelie. Za neméně zajímavé považuji i obě experimentální třídy FIP – jednorámové exponáty a exponáty otevřené třídy. Již na současných výstavách budí větší pozornost laické veřejnosti než klasické pětirámové exponáty. Jednorámové exponáty totiž umožňují zpracovat úseky, které dříve unikaly pozornosti; vhodná skladba nefilatelistického a filatelistického materiálu v exponátech volné třídy vytvořit pro laickou i filatelistickou veřejnost atraktivnější možnost prezentace zvoleného tématu.
 
Otázka:
Nyní bych se chtěl zaměřit na Vaši práci jurymana. Člověk musí mít úžasné znalosti, protože když jenom vezmeme v úvahu třídění exponátů podle tříd, oborů, témat a dalších aspektů, tak pro objektivní posouzení exponátů by vlastně v SČF měli být jurymani, kteří znají všechny státy světa, jejich historii a vývoj. Určitě tato práce není snadná, už jen tím, že jurymané bývají terčem kritiky od nespokojených vystavovatelů. Můžete nám říci něco bližšího o této práci?
 
Odpověď:
Práce jurymana je prací náročnou a zodpovědnou, protože jeho rozhodnutí nejen ovlivňuje udělení medaile konkrétnímu exponátu, nýbrž i usměrňuje další činnost vystavovatelů dané soutěžní třídy. Zatímco konkrétní chyba v ocenění rozmrzí vystavovatele jen dočasně, může mít nesprávné hodnocení dalekosáhlé následky chybným usměrňováním další činnosti sběratele. SČF nevychovává jurymany univerzálního typu, většina zájemců se specializuje na jednu soutěžní třídu a snaží se získat v ní co nejvíce teoretických i praktických znalostí a zkušeností. Tímto směrem je zaměřena i příprava na funkci svazového jurymana.
 
Otázka:
Zajímalo by mne a určitě také vystavovatele podle jakého klíče se přidělují jednotlivé exponáty jurymanům a zda mají dostatečný čas se na hodnocení exponátu připravit?
 
Odpověď:
Složení jury (podle dosažené odborné akreditace) a počet jejích členů se navrhuje samostatně pro každou výstavu, a to na základě seznamu exponátů, přijatých organizačním výborem výstavy. Před schválením výkonný výbor sleduje, aby jmenovaní jurymani měli stejné podmínky pro svou práci, tj. přibližně stejný počet přidělených exponátů, čas na jejich hodnocení a čas na seznámení se s ostatními vystavenými exponáty, ke kterým mají právo se vyjádřit. Jury pracuje zpravidla 2 dny, k aplikovanému systému její práce jsem doposud nezaznamenal negativní podnět.
Se zařazením do výstavní jury bývá juryman seznámen ihned po schválení jury výkonným výborem, aby si mohl zajistit uvolnění na dobu hodnocení exponátů. Obvykle dostane i seznam přihlášených exponátů a podle své akreditace se může začít připravovat na hodnocení. Podle Výstavního řádu SČF má právo obdržet minimálně 4 týdny před zahájením výstavy kopie plánů exponátů, které bude hodnotit. Podle mne mají členové jury dostatečný čas připravit se na hodnocení exponátů. Jistý problém zatím tvoří jednorámové exponáty – jejich nejednoznačné názvy mnohdy předem neumožňují učit, kdo (s jakou akreditací) je bude hodnotit.
 
Otázka:
Koncem loňského roku 2006 bylo vypsáno výběrové řízení na jurymana pro fiskální filatelii. Jak to dopadlo, přihlásil se někdo?
 
Odpověď:
Do výběrového řízení na jurymana pro obor fiskální filatelie je přihlásil pouze 1 zájemce – pan Jiří Bouček z Prahy. Předsednictvo SČF ho 21. 04. 2007 jmenovalo členem komise jurymanů SČF s akreditací svazový juryman. O přípravu na funkci svazového jurymana pro tento obor projevil zájem i pan Ing. Jiří Černý. 11. 11. 2006 ho předsednictvo SČF jmenovalo členem komise jurymanů SČF s akreditací aspiranta na svazového jurymana pro obor fiskální filatelie.
 
Otázka:
Fiskální filatelie nyní začíná být zajímavá hlavně díky exponátům knížecích států staré Indie do roku 1948 od vystavovatele Ing. Jiřího Černého. Jak Vy se díváte na tyto materiály, které většinou zaujmou na první pohled svojí atraktivitou, protože většinu těchto kolků tvoří velké, graficky působivé listiny?

 
Odpověď:
Vystavování kolků indických knížecích států jednoznačně obohatí poznání našich filatelistů, málokdo měl možnost blíže se s nimi seznámit. Jako první se jimi museli zabývat jurymani, aby mohli zhodnotit vystavené exponáty. Jejich atraktivnost určitě rozšíří řadu vystavovatelů kolků a zcela určitě vyvolává otázky, jak lze tyto materiály využít i v jiných oborech, zejména v tematické filatelii a v exponátech volné třídy.
 
Otázka:
Na národní výstavě v Hradci Králové 2007 získal dokonce exponát knížecího státu Vala cenu diváků, což dokladuje zájem návštěvníků o tyto exotické státy. Výjimečný byl exponát Ing. Karla Bičovského – Indický subkontinent a velmi kvalitní exponát Ing. Radka Černého – Osmanská říše - Duloz. Viděl jsem kolem nich postávat hloučky návštěvníků a diskutovat. Předpokládáte, že by se vedení SČF trochu více zaměřilo i na exponáty mimoevropských území, aby získalo více informací? Tyto exponáty totiž mají velkou naději získávat medaile i v zahraničí.
 
Odpověď:
Vedení SČF již dnes zajímá, jak vyjmenované exponáty obstojí v mezinárodní konkurenci. Opravdoví znalci zmíněné problematiky totiž u nás nejsou. Osobně jim přeji co nejvyšší ocenění. Pokud obhájí hodnocení z kvalifikačních výstav, jistě budou preferováni na další výstavy pořádané pod patronací FEPA a FIP. Více se jim pravděpodobně bude věnovat Společnost teritoriální filatelie.
 
Otázka:
Z mých otázek určitě cítíte moje filatelistické zaměření, známkové země celého světa, hlavně mimoevropské, přičemž Váš obor jsou témata. Čtenáře určitě bude zajímat, jak si tematické exponáty našich vystavovatelů stojí v zahraničí a jaká bude v zahraničí nejbližší výstava zastoupená našimi exponáty?
 
Odpověď:
České tematické exponáty si v zahraničí vedou velmi dobře. Naším nejlepším tematickým exponátem je bezesporu exponát pana Jiřího Horáka „Automobil“, který již získal 9 zlatých a řadu velkých pozlacených medailí na výstavách pořádaných pod patronací FIP. Naposled nás reprezentoval na 2. Mistrovství Evropy 2007 v Essenu, uvidí ho i návštěvníci Světové výstavy poštovních známek Petrohrad 2007.
 
Otázka:
Položím Vám jednu choulostivou otázku a to je aféra Pytlíček. Pokud je mi známo byl obžalován z prodeje falešných celistvostí, na které byly vystaveny atesty pravosti od našich znalců, Ing. Karáska a Ing. Pittermanna.
Na jedné z těchto celistvostí dle časopisu Filatelie se dokonce vyskytla pravá znalecká značka již dávno zemřelého našeho znalce Ing. R. Gilberta prokazatelně několik let po jeho smrti. Tohle popisoval jeden čtenář Filatelie, který měl tuto celistvost v držení ještě po Gilbertově smrti bez jeho značky a která potom přibyla na padělané obálce. Pokud vím, tak pan Pytlíček byl soudem zproštěn viny a bude soudně požadovat omluvu.
Tím, že rozsudek není pravomocný a státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné odvolání, zajímalo by mě, jaké stanovisko zaujímá k této aféře SČF?
Pokud vím, tak tuto aféru sleduje švédský filatelista Ing. Peter Hoffmann. Publikoval o ní na svých stránkách www.phstamps.com. Píše, že by to chtělo nějakého nového Ervína Hirsche, který by se nebál „nést svoji kůži na trh“ a zkomplikoval tak život různým podvodníkům.
 
Odpověď:
Nejnovější informace o kauze Ludvíka Pytlíčka je obsažena v příspěvku „Nad vašimi dopisy“ v časopise Filatelie č. 5/2007, str. 35–36. Osobně nemám k ní co dodat.
 
Otázka:
Před časem jsem měl na Infofile článek, který vzbudil ohlas na téma nevydané aršíky prezidenta Svobody před prezidentskou standartou. Tyto aršíky byly v aukci a vyvolávací cena tuším kolem 400.000,-Kč. Diskusi odstartovalo to, že vlastně nikdo neví, jak se tyto aršíky ocitly v držení dražitelů, když celý náklad byl skartován a tím pádem pochází z trestné činnosti. Ale to je jen jedna strana mince.
Jak se máme stavět k legálnosti původu našich největších rarit přetisků Pošta československá 1919 na žilkovaném papíře, když tyto známky byly vydány až po vzniku naší republiky v Rakousku v r.1919, nikdy neplatily na našem území a tudíž nemohly být československými úřady odevzdány k přetisknutí.
Existuje při SČF nějaká komise, nebo orgán, který by se tímto zabýval, nebo se nechává volná ruka trhu?

 
Odpověď:
K této problematice by se měla vyjádřit Společnost sběratelů československých a českých známek při SČF.
 
Otázka:
Každý kdo propadne kouzlu známek má několik jistot. Že s tímto koníčkem se nikdy nebude nudit a bude se muset celý život vzdělávat. Vedle sbírání uměleckých děl je to snad druhý nejrozšířenější sběratelský obor.
V současnosti ubývá počet příležitostných filatelistů (za mého dětství sbírala známky třetina třídy), klesá počet mladých filatelistů.
Proto se snažím dělat propagaci filatelie jak to jen jde a jsem rád, že jste i Vy přispěl svými zajímavými, ale hlavně kvalifikovanými názory. Můj osobní názor totiž je, že i když v budoucnu s rozvojem e-mailů třeba poštovní známky zaniknou, přesto je budou lidé dále sbírat.
Poštovní známka je totiž něco jedinečného.
 
Odpověď:
Podle mého osobního názoru se již dnes vydávají poštovní známky pouze pro filatelisty. Pro běžný poštovní provoz nefilatelistické veřejnosti by totiž postačily dvě či tři výplatní známky nejpoužívanějších hodnot, umožňující frankovat zásilky před vhozením do poštovní schránky. Poštovné ostatních způsobů přepravy lze zajistit na našich poštách v rámci automatizovaného provozu pomocí projektu APOST 2000. A proto si troufám tvrdit, že pokud se pošta i v budoucnu bude zabývat přepravou zásilek, budou i poštovní známky. S Vaším hodnocením poštovní známky plně souhlasím.

Za propagaci filatelie, kterou považuji za velmi záslužnou a potřebnou činnost, Vám jménem svým i jménem vedení SČF upřímně děkuji.
 
Děkuji za rozhovor s přáním, aby nebyl poslední. Rozhodně je ve filatelii tolik témat, že bych rád v budoucnu v tomto rozhovoru s Vámi pokračoval.
 
Jaromír Petřík http://www.znamkovezeme.wz.cz/ 


 

2007 05 01

Ludvík Pytlíček affair

Aféra Ludvík PytlíčekSince three years we can follow the Ludvík Pytlíček affair. Ludvík Pytlíček, a well known stamp dealer and collector, from Czech republic. An affair in the best Hollywood style!
After some calm years, in the last ten days everything began again. The Czech television and newspapers take pleasure in this affair, and the scandal around Ludvík Pytlíček from Semily takes new proportions.

Here are some quotations from the last ten days!

Již poslední tři roky v České republice probíhá aféra kolem obchodníka a sběratele ČSR známek, Ludvíka Pytlíčka. Aféra, pozorovaná zde z ciziny, je na úrovni nejlepší televizní série "Made in Hollywood"!
Po pár letech "klidu" se vše poslední týden rozběhlo znova a to na plno. Česká televize a časopisy se znova začali kochat touto aférou a skandál kolem Ludvíka Pytlíčka ze Semil nabírá nové obrátky.

Zde pár citátů z posledního týdne, z novin a z České televize!

20. 4 2007
The philately colleagues shut out Ludvík Pytlíček from the national post stamp exhibition in Hradec Králové. 
(Information - the Czech television)
The reason is the suspicion, that Pytlíček has knowingly sold forged entires.

20. 4. 2007
Kolegové nepustili Ludvíka Pytlíčka na Národní výstavu známek v Hradci Králové. 
(Informovala o tom Česká televize). 
Důvodem je podezření, že Pytlíček vědomě prodával padělané celiny.

22. 4. 2007
Philatelist Ludvík Pytlíček counter with, that he didn't want to participate in the Hradec Králové exhibition and therefore didn't send in his application... He says, that he participates only in outlandish exhibitions.

In addition to the three year old suspicion that Pytlíček sold forged stamps and entires, comes a new accusation that he forged his expert authority. Lumír Brendl, president of the Czech philatelist federation SČF, says, that Pytlíček extended his expert rights. Pytlíček is an expert in stamp valuation and in philatelic economy, not an expert in stamp authenticity. 

Pytlíček counter with, that this is not the truth. He says, he is an expert in stamp authenticity in Germany, but not in the Czech republic.

Monday 23. 4. 2007, the court of justice in Brno will 
state the judicial decision. 

Ludvík Pytlíček says, I haven't sold any forged stamps or entires, all items was expertised by authorized experts. The reason to all this, is enviousness.

Anyway, Lumír Brendl says, that there are complainants from Switzerland and from Germany.

22. 4. 2007 
Filatelista Pytlíček kontruje, že na královéhradeckou výstavu ani nechtěl a nepodal si přihlášku... "Jezdí už jen na zahraniční výstavy". 

Ale, k tři roky starému podezření, že prodával padělané známky, přibylo další. SČF ho obvinilo, že "padělal razítko soudního znalce, kam si vedle specializace na cenu a ekonomiku známek doplnil i specializaci pro pravost". Máme to doložené, citát předsedy Českého svazu filatelistů SČF, Lumír Brendl.

To není pravda. V Česku atest na zkoumání pravosti známek nemám, v Německu však ano, kontruje Pytlíček. 

V pondělí 23. 4. 2007 má soud v Brně údajně vynést rozsudek. Zatímco svaz filatelistů je přesvědčen, že Pytlíček padělky prodával a je jen otázkou, zda je dokonce sám vyráběl, Pytlíček odmítá obojí.

Žádné padělky jsem neprodával. Na všechny známky mám autorizované atesty pravosti. Je za tím jen závist, tvrdí L. Pytlíček. 

Podle L. Brendla se však již přihlásili stěžovatelé ze Švýcarska a z Německa.

23. 4. 2007
The municipal court  in Brno clear Pytlíček of suspicion.

The municipal court in Brno cleared Pytlíček from the suspicion of selling forged stamps and entires. The court couldn't stay, that Pytlíček consciously traded forged stamps and entires.
(Information - the Czech television)

Possibly the judgment will be appealed against by the public prosecutor. 

Click to enlarge

23. 4. 2007
Soud zprostil filatelistu Pytlíčka obžaloby z podvodu.
  
Městský soud v Brně zprostil světoznámého filatelistu Ludvíka Pytlíčka ze Semil obžaloby z podvodu při prodeji padělků. Podle soudu se neprokázalo, že by Pytlíček s padělanými dopisy obchodoval vědomě. 
(Informovala o tom Česká televize). 

Rozsudek není pravomocný a státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné odvolání. 

This means, the serial story in best Hollywood style will be continued. We haven't still seen its last part!
And how shall this serial end? Nobody knows, and this makes this "mishmash" extra piquant.

To znamená, že série stilu "Made in Hollywood" bude zaručeně pokračovat a jeji poslední díl jsme dosud nevideli!
A jak tento seriál skončí? To též dosud nikdo neví, o to pikantnější bude tato "míchanice".


2007 04 24


Národní výstava poštovních známek Hradec Králové 2007

Tato výstava byla uspořádána SČF a filatelistickými kluby při příležitosti 85.výročí 1.české výstavy poštovních známek v Hradci Králové v roce 1922, dále k 120. výročí české organizované filatelie a současně k 700. výročí, kdy se Hradec stal královským věnným městem.
Výstava začínala ve čtvrtek 19. dubna ve výstavních sálech Muzea východních Čech v Hradci Králové a končila v neděli 22.dubna 2007.
Výstavu jsem navštívil v sobotu 21.7.2007 v den, kdy v kongresovém centru ALDIS (které se nachází poblíž Muzea) probíhala filatelistická burza a také setkání sběratelů známkových zemí Geophila.
Na burze mne příjemně překvapil počet jak prodávajících, tak nakupujících. Co bylo zvláště příjemné, že jsem tam potkal i několik mladých lidí, protože jsem pomalu začínal být přesvědčen, že filatelie je zálibou pouze „starých pánů“.
Co se týká nabídky, byla poměrně slušná, každý sběratel si mohl vybrat to svoje, nebo se prostě jen podívat.
Po schůzce sběratelů známkových zemí Geophila následovala již zmiňovaná výstava známek v muzeu. Budu ji popisovat dle svého názoru (očima sběratele známkových zemí), tak se možná někoho dotknu, nechť mi čtenáři prominou. 

Jeden ze sálů výstavy v muzeu


Velmi jsem byl zvědav na exponáty Indických kolků od známého vystavovatele Ing. Jiřího Černého. S exponátem Indické kolky staroindických států získal na předchozích výstavách zlaté medaile a nyní je tento exponát značně vylepšen o celou řadu naprostých unikátů a určitě by byl ozdobou každé světové výstavy. Zde jsem utrpěl šok - v podobě velké pozlacené medaile! Jeho další exponát jednorámovka- kolky staroindického státu Vala získal také pouze pozlacenou medaili, ale jak jsem se později dozvěděl - dostal cenu návštěvníků!!!
Další mimořádný exponát byl od Karla Bičovského – Indický subkontinent. Ke shlédnutí zde byly u nás nevídané a nedostupné celistvosti. Návštěvníci zde mohli vidět i známku Scinde – první známka vydaná na asijském kontinentu v roce 1852. Celý exponát byl velmi kvalitně a přehledně zpracován, škoda jen, že zřejmě kvůli nedorozumění v předchozí kvalifikací na regionální výstavě v Trutnově nebyl klasifikován. 
Zajímavý, kvalitní , perfektně graficky zpracovaný byl exponát Ing. Miroslava Šťotky – Bosna a Hercegovina. Právem získal velkou zlatou medaili. 
Pozoruhodný byl exponát Ing. Radka Černého – Osmanská říše – Duloz. Tuším, že získal pozlacenou medaili, ale tato u nás na výstavách prakticky neznámá země a hlavně tento exponát si rozhodně zaslouží bližší zmínku. Bylo na něm tolik vzácných a u nás nevídaných kvalitních materiálů, že v zahraničí by nesporně byl ohodnocen o trochu výše.
Byla tam celá řada tématických exponátů, exponáty dokumentující poštovní historii i exponáty mladých vystavovatelů. Každý z nich byl něčím zajímavý i když zde si netroufám žádný exponát nijak hodnotit.
Na výstavě jsem se též setkal s naším jurymanem pro mládež panem Šolcem a povídali si o výstavě, hodnocení exponátů, ale i o propagaci a osvětě kolem filatelie. Byl to velmi příjemný rozhovor a snad se mi podaří do budoucna udělat některé rozhovory s našimi jurymany.

Jaromír Petřík http://www.znamkovezeme.wz.cz/ 


2007 04 11


Plate flaw


Desková vada


Click to enlarge

A week ago I received a mail from a collector in Czech republic. 

The collector writes, that during his studies of Hradcany stamps, he stumbled over some plate flaws and differences of overprints. He asked me to help him to determine their plate position (ZP) and their printing plate (TD). 

Among the scans I found a scan of a postal used 15h Hradcany stamp, Pofis 7, with a broken left upper frame.
(Click the scan to enlarge)

The plate flaw of this stamp is very characteristic, almost unique, despite that I failed to classify it.
Therefore I sent a mail to Dr. Mark Wilson in USA, webmaster of KNIHTISK and specialist in HRADCANY stamps.

I was very surprised when he wrote: I looked in several places, but could not identify the 15h. The strange thing is, that I can remember seeing this stamp before, I just don't know where, Sorry. 

Před týdnem jsem od jednoho sběratele ze středních Čech obdržel pár scenů hradčanských známek.

Sběratel píše, že při svém hledání narazil na několik odlišností. Chtěl mě tímto poprosit, jestli bych mu u vad přetisků a u pár deskových vad pomohl upřesnit a určit jejich známková pole (ZP) a jejich tiskové desky (TD).

Mezi nimi byl scen 15h známky, Hradčany pof. 7, prošlé poštou s poškozeným rámem vlevo nahoře.
(Zvětšíte kliknutím na scen)

Desková vada této známky je velice karakteristická, dokonce unikátní, přez to se mi nepodařilo ji zařadit. 
Proto jsem poslal scen této známky i s otázkou Dr. Mark Wilsonovy do USA, který je webmaster stránky KNIHTISK a specialista na známky HRADČANY. 

Překvapil mě jeho mail kde píše, že tuto známku již dříve někde viděl, ale, že ani jemu se nepodařilo určit jeji známkové pole (ZP) a tiskovou desku (TD)!

I was almost sure, that a stamp with so characteristic, almost unique plate flaw, wouldn't be a problem for a specialist in Hradcany stamps.

Does anybody of you recognize this stamp and help me to classify its plate position (ZP) and its printing plate (TD)?

Thanks in advance. 

Představoval jsem si, že známka s tak výraznou či dokonce unikátní deskovou vadou by neměla být problémem pro specialistu hračanských známek.

Poznává někdo z Vás čtenářů tuto známku a pomůže mi s informaci o jeji TD / ZP?

Předem děkuji.


2007 01 15


Knihtisk - The Typographic Stamps of CSR


Knihtisk

   


Dr. Mark Wilson


The original Knihtisk website, by Dr. Mark Wilson, has been replaced by a newer and better version!

Dr. Mark Wilson z USA předělal svoji celou předcházející web stránku a 1. ledna 2007 dal  online novou a zlepšenou verzi, Knihtisk website

The entire site has been reorganized into sections dealing with each of the issues. Also, because many visitors complained about the size of the images in the old site, every image in the new site -- more than 7,000 of them -- has been individually massaged into a consistent size and lighter weight. 

Celá site je reorganizovaná, každá hodnota známek má svou vlastní sekci. Předcházející návštěníci nebyli spokojeni, sceny byli až moc velké a těžko je bylo download. Více než 7000 scenů je předěláno do menší velikosti a nejsou teď tak težké jak byli dríve.

By the way, there are 11,281 files on the site of which 7994 are pictures. Of the 11, 281 files, only 800 are slow (take more than 30 sec to load on a slow connection), 62,596 hyperlinks on the site, all but 25 are internal!

Kurioza, tato site má 11281 files, 7994 scenů. Z těch 11281 files, je pouze 800 natolik velkých, že zaberou více než 30 vteřin ztáhnout pomalým připojením. Zde najdete 62596 hyperlinků, 25 z nich je externích.

This site has nice and clean design and looks great! Please have a look, its an incredible source of information, scans, all about "The Typographic Stamps of CSR"!

Good luck Mark!

Zároveň i vzhled stránky je kompletně změněný, má čistý a moc pěkný design! Doporučuji Vám tu stránku navštivit, najdete zde moře informací o ČSR známkách vyrobených knihtiskovou technikou!

Mark, hodně radosti v pokračování s Tvou novou site!


Articles 2017-2021 Články 2017-2021
Articles 2013 Articles 2014-2015 Články 2013 Články 2014 - 2015
Articles 2010-2011 Articles 2012 Články 2010-2011 Články 2012
Articles 2008 Articles 2009 Články 2008 Články 2009
Articles 2006 Articles 2007 Články 2006 Články 2007
Articles 2004 Articles 2005 Články 2004 Články 2005
Articles 2001 - 2002 Articles 2003 Články 2001 - 2002 Články 2003

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann