My ambition with this site is to supply the collectors of ČSR I stamps, with interesting articles, my own and from Czech and Slovak philatelist magazines.


Tato stránka bude fungovat jako informační forum pro sběratele ČSR I. Zde najdete zajímavé články a novinky o známkách ČSR I.


2011 12 20
Merry Christmas - Veselé Vánoce

To all supporters of the Czechoslovakian philately
Merry Christmas and Best Wishes for a Happy New Year!

Všem fanouškům ČSR filatelie přeji Veselé Vánoce a Šťastný Nový Rok!
A navrch plnou hrst filatelistického štěstí.

 Recenze Merkur Revue 5/2011

Úvodem Zdeněk Fritz připomíná 65. výročí prvního letu New York - Praha. Tento let se konal 15.6.1946 a přelet včetně odbavení trval 21 hodin. Zdokumentováno obálkou prvního letu. 

Na dalších stranách je dokončení seriálu "Začiatky pravidelnej leteckej pošty v Uhorsku - Repülö Posta 1918" od Radomila Květoně. Jsou zde vyobrazeny těžké letecké zásilky a dále autor rozvádí i falšování leteckých známek a celistvostí. Jsou popsány i vyobrazeny falešné přetisky a hlavně celistvosti, kde jsou zdokumentována falešná razítka. Mimořádně zajímavý je názor na převrácený přetisk u 1K50f - největší raritu leteckých maďarských známek. Dodnes se neví, zda jde o pravou známku či falzifikát. 

Další článek od Zdeňka Fritze je o nově vydané knize od autora Zdeňka Filípka "Weipert falzum". Toto ojedinělé dílo včetně bohaté fotografické dokumentace vyšlo v říjnu 2011 a bylo vystavené jako exponát na 1. čs. filatelistické výstavě ve Vysokém Mýtě, kde získalo zlatou medaili!

"Československé lázně 1951 - 60 let od vydání třetí poválečné emise leteckých známek" od Zdeňka Fritze popisuje zajímavosti ohledně této emise. Autor zde popisuje vznik těchto známek od návrhu Zdeňka Pokorného až po realizaci včetně tisku a výroby známek. Zdokumentováno konkrétními známkami včetně celistvostí a je zde zmíněna i záležitost ohledně použití rytiny letecké známky 20Kčs jako speciální číslované přílohy "Ocelotisk z plochých desek I. díl" vydané v r. 2000 a jehož dotisk si potom vynutil nᚠznalec F. Beneš pro svoje obchodní záměry.

Rudolf Fischer - "Neznámé celiny k výstavě PRAGA 78". Zajímavý článek včetně vyobrazení 7 výstavních dopisnic s přitištěnými známkami 7 autorů. Z konkrétních důvodů, které zde autor popisuje, byly tyto dopisnice skartovány, z nichž se zachovaly pouze 3 kompletní sady! Tyto dopisnice jsou dokonce k prodeji, všechny informace jsou v tomto čísle Merkur Revue. 

Zajímavosti z Francie - článek od Zdeňka Fritze pojednává o poštovních celistvostech, které nesou charakter poštovních dokumentů, i když na první pohled by se zdálo, že kromě známkových frankatur tomu tak není. Jedná se např. o soukromé dopisnice, které sloužily ke korespondenčnímu šachu, nebo různé druhy pohlednic.

V dalším článku Zdeněk Fritz píše o tajných ryteckých značkách na československých známkách. To bývá dost často předmětem diskusí a Zdeněk Fritz se snaží o zdokumentování pokud možno všech těchto značek a udělat z nich podrobný přehled. Jistě záslužná práce, protože mi není známo, že by tato problematika byla kompletně zpracována. Tyto články budou vycházet jako seriál.

V dalším článku je připomenuto úmrtí legendárního šéfredaktora časopisu Filatelie Vítězslava Houšky, kde působil od r. 1966 do roku 1991.

Soudní znalec Milan Kračmar pokračuje svůj "seriál" o znalectví. Zabývá se dále navrženou novelou zákona o znalectví, změnami v trestním řízení a ostatními změnami. Konkrétně zde popisuje znalectví v Rakousku a jeho inovace.

Lumír Brendl popisuje první Evropskou mládežnickou filatelistickou výstavu Svazu polských filatelistů - PFZ, která se konala v Polkowicích ve dnech 1. - 7. října 2011. Tato výstava byla hodnocena podle speciálních směrnic pro hodnocení mládežnických exponátů na výstavách FIP (SREV). Výstavy se účastnilo 9 zemí a vystaveno 80 exponátů. Více, včetně fotografií v tomto článku.

Ve svém dalším článku "Na okraj poštovní známky Barokní varhany v Plasích" popisuje Lumír Brendl známku z výtvarné dílny Pavla Dvorského a v rytině Jaroslava Tvrdoně vidíme hlavní části varhan. Na doprovodné obálce FDC ( 18.9.2011) je známka opatřena razítkem (14.9.2011) s pohledem na průčelí kostela.

V dalším příspěvku připomíná L. Brendl 90. výročí Rakouského filatelistického svazu.

"Prečo nikto nechcel byť druhý? Kde sa dvaja bijú,...)" je další pokračování napínavého seriálu od Zoltána Radušky o dobývání Jižního pólu včetně bohaté přílohy filatelistických materiálů, ať již známek nebo razítek.

V dalším článku "Specializovaná publikace Hradčany 1918 - 1920/25 h fialová" představuje Zdeněk Fritz publikaci Ladislava Olšiny o vzájemné kombinaci spirálových, příčkových a obloukových typů u těchto známek Hradčan včetně přesné obrazové dokumentace. Pro Hradčanáře určitě nezbytný zdroj informací.

Jaroslav Šůla v článku "Aféra padělatelů rakousko - uherských státovek Antonína Šulce a jeho syna Bertolda z roku 1874" se zabývá paděláním bankovek jednozlatky z r. 1866 a desetizlatky z r. 1863. Tato aféra vypukla na přelomu r. 1873 - 1874, kdy tyto bankovky padělali otec se synem, přičemž jim hrozilo doživotní vězení. Na fotografiích jsou zdokumentovány tyto poměrně zdařilé padělky. V příštím čísle pokračování…

"Filatelistická výstava Vysoké Mýto 2011" od autora Jaromíra Petříka. Článek zabývající se 1. česko-slovenskou filatelistickou výstavou, která proběhla ve dnech 12. - 16. října 2011. Je zde popsaný průběh výstavy včetně řady fotografií a autor se zde zabývá úvahou nad hodnocením exponátů v "trezoru" u dost vysokého počtu exponátů a prací jurymanů. Popisuje jednak velmi zdařilou výstavu, ale upozorňuje i na problémy hodnocení některých exponátů, kdy u dvou exponátů v rozmezí výstav Premiéra - Národní došlo k vzájemnému rozdílu bodového ohodnocení o neuvěřitelných 46 bodů! Určitě námět k zamyšlení hlavně pro jurymany. 

Pokračuje seriál Zdeňka Fritze "Hrady a zámky na známkách z území někdejšího Československa". Jedná se již o neuvěřitelný 18.díl tohoto seriálu. Konkrétně o hrady Devín, Budatín a Krásná Hórka. Všechno doplněné obrázky známek i fotografií objektů. 

Závěrem jsou zde představeny nové známky České a Slovenské republiky, lidově řečeno novinky.Recence Merkur Revue 4/2011

V tomto čísle nacházíme pokračování článku od Radomila Květoně "Začiatky pravidelnej leteckej pošty v Uhorsku - Repülö Posta 1918". Autor zde popisuje leteckou přepravu poštovních zásilek rozdělenou do několika kapitol. Zabývá se organizací, množstvím dopravené letecké pošty, doporučenými leteckými zásilkami, etapou Vídeň- Budapešť, trasou Budapešť- Krakov, trasou Budapešť- Lemberg. Kapitoly jsou doplněny tabulkami a bohatým obrazovým materiálem přepravovaných celistvostí. 

Lubor Kunc v článku "Vybrané celistvosti z let 1918- 1920" poukazuje na počátky čs. poštovního provozu zdokumentované nezvyklými frankaturami ať už ve vnitrostátním, tak mezinárodním poštovním provozu.

Miroslav Bělina v článku "Neznámé a nezvyklé" popisuje tzv. "coil pairs" pro které u nás neexistuje odpovídající termín a tak jsou pro sběratelskou potřebu nazývány "svitkovými slepy." Nechce se ani věřit, že první pokusy se zavedením automatů na prodej svitkových známek se datují do r. 1905. Konkrétně se zde autor zabývá prodejem svitkových známek na Novém Zélandu. Vše je zdokumentováno obrazovým materiálem.

Následuje článek od známého sběratele mezinárodních odpovědek Michala Příkazského "Mezinárodní odpovědky protektorátu Čechy a Morava 1939". Kromě zajímavého článku se autor zabývá deskovými vadami, jakož i vadami textu. Vše názorně doplněné konkrétními materiály.

"Co ve většině katalogů nenajdete!" Článek od slovenského znalce Svätopluka Šablatúry zabývající se vzácnými zkusmými tisky Slovenska 1939, které jsou zobrazené na titulní straně tohoto čísla MR.

Redakce Merkur Revue gratuluje významnému českému rytci a grafikovi Miloši Ondráčkovi k jeho 75. narozeninám formou článku "Významné životní jubileum Miloše Ondráčka".

Následuje článek šéfredaktora Merkur Revue a soudního znalce České republiky Zdeňka Fritze "K textu tzv. rámečkový II. typ na známce Hradčany 500h z II. desky? v MR 3/2011." Reaguje na článek L. Olšiny ml., ve kterém L. Olšina uvádí jinou terminologii pro specifikaci příslušného známkového pole u známek Hradčan, např. II-0-0. Toto vyvolalo značné ohlasy čtenářů i odborníků a tato terminologie byla příkře odmítnuta. Na druhé straně Zdeněk Filípek uvádí vžité a správné označení typů V. kresby emise Hradčan s konkrétními příklady. Osobně si myslím - moc užitečná pomůcka pro Hradčanáře.

Místopředseda SČF Jiří Sedlák napsal článek "Zasedání Organizačního výboru výstavy Schleiz 2012." Tato mezinárodní výstava se bude konat 27. - 29. dubna 1912 v Německém Schleizu. Zájemci o tuto výstavu se zde dočtou veškeré podrobnosti.

Soudní znalec Milan Kračmar pokračuje v přehledu odměn soudních znalců ve Velké Británii a některých dalších zemí EU. Také popisuje vládní návrh novely o znalcích a tlumočnících, který byl schválen 6. 4. 2011 a který novelizuje značně zastaralý zákon z r. 1967! Kriticky se vyjadřuje k této novele, která postihuje znalce pokutami až 100.000,-Kč, ale odměna za jejich práci je 100-350,-Kč/hod, což vede k polemice, zda se vůbec vyplatí být soudním znalcem. Ve státech EU jsou odměny znalců výrazně vyšší.

Zoltán Raduška pokračuje se svým seriálem o vzdálených zemích "Prečo nikto nechcel byť druhý? Kde sa dvaja bijú,.." Tentokrát o známkových zemích Jižní polokoule. Zabývá se osudy dobyvatelů Jižního pólu, konkrétně E. H. Shackletonem a Falconem Scottem. Většina čtenářů asi ví, že skupina Falcona Scotta po dobytí Jižního pólu 18.2.1912 zahynula pouhých 18km od svojí základny a záchrany. Navíc s věděním, že je jako první předstihl Nor Roald Amundsen. K těmto příležitostem byla vydaná řada známek a vznikly nové známkové země jako "Viktoriina země", "Země krále Edwarda VII", či "Rossovy Dependence". Za sebe mohu doplnit, že jak Viktoriina země, tak Země krále Edwarda VII patří mezi vzácnější známkové země a celistvosti bývají ozdobou světových aukcí.

Lumír Brendl v článku „Filatelisticky romantické Knížecí monacké“ píše o této atraktivní zemi pro „bohaté“. Zmiňuje se o vydání pamětní emise známek a FDC při příležitosti svatby knížete Rainiera III. Nyní při příležitosti svatby knížete Alberta byl vydaný též aršík a FDC v níž bylo Klubem Monte Carlo rozesíláno oznámení o sňatku. Zajímavý článek doplněný obrazovou dokumentací.

V článku „Tradiční ohlédnutí za emisním rokem 2010 známek slovenské republiky“ se Zdeněk Fritz zabývá hodnocením slovenských známek. Určitě zajímavý názor při rozdělení na známky: průměrné, velmi dobré a vynikající. Článek, který určitě vzbudí u čtenářů emoce i diskuse, protože hodnotit známky po výtvarné stránce bývá věcí názoru jednotlivce a jak sami víme, co člověk, to jiný názor…

"Vynikající český architekt Antonín Wiehl“ je společný článek autorů Zdeňka Fritze a Lumíra Brendla. Článek o slavném architektovi, památkáři a restaurátorovi doplněný obrázky známek, pohlednicí, či pamětní obálkou s razítky.

Rudolf Fischer napsal článek „Čím se proslavil Ivan Strnad?“ Je zde představena známková tvorba velmi úspěšného umělce Ivana Strnada. Od roku 1954 až do 80. Let dvacátého století. Podotýkáme, že letos 3. dubna by se dožil 85 let.

Toto číslo Merkur Revue končí tradičně „Hrady a zámky“ od Zdeňka Fritze. Zabývá se městským hradem v Kežmaroku, zámkem v Tróji v Praze 7 a státním zámkem Lednice. Článek samozřejmě doplněný bohatým obrazovým i známkovým materiálem. Autor: Jaromír Petřík | 18. 11. 2011

Autor: Jaromír Petřík | 17. 11. 2011

Starší čísla časopisu Merkur Revue najdete na stránkách firmy Filatelie Klim 


2011 09 12


Meeting of the Queens in Berlin


Setkání královen v Berlíně

Some days ago I visited an unparalleled exhibition at the Museum for Communication in Berlin. Před pár dny jsem navštívil mimořádnou výstavu známek v Museum für Kommunikation v Berlíně.

An exhibition, from 2 to 25 September 2011, of Blue and Red Mauritius stamps, presenting the largest number of these philatelic gems ever shown together anywhere in the world! 

Exhibice se koná od 2 do 25 září 2011 a shormaždila největsí množství známek Mauritius což dosud nikde a nikdy na světě nebylo pohromadě vystavené!

Meeting of the Queens in Berlin include about three quarters of the twenty-seven historic Mauritius postage stamps still in existence today. 

Výstava předvádí tři čtvrtiny, tedy 18 z doposud známých 27 známek z ostrova Mauritius.

They were issued over 160 years ago by the British Crown Colony of Mauritius and now are on loan from the Royal Philatelic Collection of Queen Elizabeth II, the British Library, the postal museums in The Hague and Stockholm, the Blue Penny Museum in Port Louis, Mauritius and from a number of private collectors.

Tyto známky, vydané již pred 160 lety na Britické kolonii Mauritius, jsou na výstavu půjčené od Royal Philatelic Collection of Queen Elizabeth II, od the British Library, poštovního múzea z Hágu a ze Štockholmu, z Blue Penny Muzeum v Port Louis, Mauritius a od pár soukromních sběratelů.

The show’s highlight is the "Crown jewel of philately": the Bordeaux cover stamped with both a Blue and Red Mauritius, valued at around €4 million.

Korunou výstavy i filatelie je Bordeaux obálka, frankovaná známkamy Modrým i Červeným Maritius, oceněná na cca 4miliony €. 

Unused One Penny "Post Office" (Red Mauritius) The original cost estimate for the printing of the stamps The "Crown jewel of philately": the Bordeaux cover stamped with both a Blue and Red Mauritius The Bordeaux letter duplicate The "Ball cover"
Envelope from 1847
Unused Two Pence "Post Office" (Blue Mauritius)
Private collection Museum for Communication Berlin Her Majesty Queen Elizabeth II The Royal Philatelic Collection
The Museum for Communication Berlin The underground exhibition room Inside the Museum for Communication Inside the Museum for Communication


Inside the Museum for Communication The Museum for Communication Berlin

If you have an opportunity to visit Berlin, don't miss this unique exhibition. It's highly recommended and probably "a once in a lifetime" chance. There's still time to see it, the exhibition lasts until 25 September 2011.

Pokud máte možnost navštívit Berlín, nedejte si uniknout tuto mimořádnou exhibici. Vřele Vám to doporučuji, snad to je šance "jednou v životě".
A ještě to stihnete, výstava pokračuje až do 25 září 2011.


2011-08-17


Expert mark Blaha in red-lilac and in blue color 


Overovacia značka Blaha červenofialovej a modrej farbe


Postage stamp, catalog number Majer CU2 - 2. edition + ČSP expert mark Blaha in red-lilac color.
That color on Blaha's expert mark is until today unpublished and I have never seen a mark like this. 

Známka katalógové číslo Majer CU2 - 2. vydanie + ČSP overená značkou Blaha v červenofialovej farbe
Takáto farba overovacej značky Blaha doteraz nebola publikovaná a takúto značku som osobne ešte nevidel.

60/2 + ČSP 5 ZP

60/2 + ČSP 1 ZP

As a parallel I have added a similar postage stamp expertized with black color.
Both stamps are genuine.

Pre porovnanie prikladám tú istú overenú známku s čiernou farbou. 
Obidve známky sú pravé.

Below:
Postage stamp, catalog number Majer U14 - 1. edition, type Ia, expert mark Blaha in blue color.

Dole:
Známka katalógové číslo Majer U14 1. vydania typ Ia overovacia značka Blaha v modrej farbe

200/1.00 3 ZP

Please note, postage stamps of Sub-Carpathian Ruthenia and subsequently Transcarpathian Ukraine** ware also approved of several other experts aside Blaha and Šablatura. There was Szoke, Hrabar, Dobej, Bulat, von Steiden, Walner, Flasch, Bodor. Their signatures still are authoritarian for the whole Sub-Carpathian Ruthenia district. 

Chcem upozornit, že známky Podkarpatskej Rusi a následne Zakarpatskej Ukrajiny** skůšali a overovali dalši znalci okrem Blahu a Šablaturu. Su to Szoke, Hrabar, Dobej, Bulat, von Steiden, Walner, Flasch, Bodor. Tieto znacky su doteraz autoritou pre celů oblast teritoria Podkarpatskej Rusi.

Utilized literature: 
1. Jiří Majer – Československo 1944-1945 Zakarpatská Ukrajina, Praha 2008
2. Miroslav Blaha – Zakarpatsko, Praha 1989
3. Georg von Steiden – Specialkatalog Karpaten – Ukraine, München 2000
4. Časopis Filatelie

Použitá literatúra: 
1. Jiří Majer – Československo 1944-1945 Zakarpatská Ukrajina, Praha 2008
2. Miroslav Blaha – Zakarpatsko, Praha 1989
3. Georg von Steiden – Specialkatalog Karpaten – Ukraine, München 2000
4. Časopis Filatelie

Bratislava, 18.7.2011
Author Martin Jurkovič

Bratislava, 18.7.2011
Autor Martin Jurkovič
**
What is now the Slovak Republic was part of Uhorsko "old Hungary", which also included Hungary, Transylvania, southern Poland, and Zakarpathian Ukraine. Slovakia did not exist as a state and the official language spoken by the nobility was Hungarian, the serfs spoke Slovak.
**
V letech 1919–1938 patřila usnesením mírové smlouvy meziválečnému Československu. Zakarpatská oblast v současné podobě byla ustavena 22. ledna 1946. Její hranice se mírně liší od hranic Podkarpatské Rusi v rámci ČSR, která nezahrnovala mj. města Čop a Velykyj Bereznyj.


2011-07-03
zahlavi.jpg


POŠTOVNÍ TISKÁRNA CENIN PRAHA A.S. SPUSTILA NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.PTCPRAHA.CZ

Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. Vám s hrdostí představuje nové webové stránky, které byly spuštěny v šesti jazykových mutacích (čeština, slovenština, angličtina, polština, španělština, němčina) ke dni 1. Srpna 2011.

Základním motivem a podkladem pro vytvoření nových webových stránek bylo logo společnosti PTC Praha a.s. Logo dostalo nový design, vycházející z registrovaného návrhu, kde bylo zachováno formátování písma. Avšak změnila se barva písma a byl doplněn gilošový prvek do perforace, který zdůrazňuje tisk cenin stejně spolu s tiskem poštovních známek. Červená barva loga, je podkladem pro barevnost webových stránek - zdůrazňuje výjimečnost, reprezentativnost a prestiž společnosti. PTC Praha a.s. nabízí jako jedna z mála tiskáren po Evropě ceninový tisk, čímž je výjimečná.

Webové stránky jsou navrženy a graficky zpracovány našimi vlastními grafiky ve spolupráci s externí firmou, která vyhrála výběrové řízení na tvorbu stránek samotných. Tvorba webových stránek s plnou funkčností trvala měsíc a půl, ale jazykové mutace a jednotlivé obrázky byly doplňovány postupně dle stanoveného harmonogramu během 5 měsíců s konečným cílem spuštění v srpnu 2011.

Grafické návrhy naši grafici zpracovali tak, aby zdůrazňovali všechny tři divize naší společnosti tj. poštovní známky, ceniny a merkantilní tiskoviny. Poštovní známky zdůrazňuje perforace a ceniny jsou v zastoupení gilošového prvku ve formě vodoznaku na každé straně.

Hlavní důraz byl kladen na jednoduchost ovládání, přehlednost, srozumitelnost a dostupnost požadovaných informací. Zákazník či dodavatel tak snadno najde kontaktní údaje, stejně jako nabídku tisku jednotlivých produktů a jejich popis. Struktura menu je doplněna o záložku „technologie“, kde jsou jednotlivé techniky tisku, které nabízí PTC Praha a.s. vysvětleny. Věříme, že přehlednost manu a záložek i jejich podzáložek přinese rychlé vyhledávání informací všem, kteří je hledají.

Rádi bychom Vám tedy touto formou představili plnou funkčnost našich webových stránek, které jsou dostupné na třech doménách tj. www.ptcpraha.cz, www.ptcpraha.com a www.ptcpraha.eu
Centrální doménou zůstává www.ptcpraha.cz.

Doufáme, že se Vám budou nové webové stránky líbit, budou pro Vás zajímavé a přinesou Vám požadované informace.

S pozdravem

Ing. Eva Hladníková


 

2011 06 13


Recenze Merkur Revue č.1/2011

V minulém příspěvku jsme představili odborný časopis pro filatelii, numismatiku a notafilii Merkur Revue. Řada čtenářů tento časopis, který vydává filatelie Klim jistě zná .
Trochu netradičně se vracíme ke staršímu číslu Merkur Revue a to 1/2011. Jeho obsah určitě stojí za přečtení a prostudování jak pro specialisty, tak i běžné sběratele.


Velmi zajímavé je zde již 7. pokračování seriálu „Rakousko-Uhersko a Evropa po světové válce 1914-1918, vznik Československa.“ Tento seriál vydává skupina našich špičkových filatelistů i autorů jako jsou: M. Štefek, L. Kunc, J. Kypast, K. Mezera, S. Petr, B. Pour.
Konkrétně je zde popsáno Slovensko s uvedením poštovních úřadů v tomto období, Slovenská republika rad včetně poštovních úřadů na maďarském území s čs. armádou v r. 1919. Článek je doplněný mapami a fotodokumentací poštovních známek i celistvostí.

Následuje článek od Zdeňka Filípka – „Společný otisk známek z rytin K. Seizingera.“
Zde autor popisuje společný otisk známky 1Kč červená T. G. Masaryk z emise portréty 1935 a 1Kč červená „Sokol stěhovavý“ z emise „Zimní sletové sokolské hry – 1938“.- viz obálka. Vše je doplněno dokumentací zkusmých tisků včetně zajímavostí jako např. tajné rytecké značky „S“ rytce K. Seizingera.

Další články od Rudolfa Fischera – Významné ženy – umělkyně v tvorbě poštovních známek pojednává o dvou významných výtvarnicích - „Kamila Štanclová-Kállayovᓠa Radana Podzemná – Hamsíková. Autor velice poutavě popisuje tvorbu a osudy těchto dvou žen včetně mnoha ukázek jejich prací.

Následuje vydání nových známek České republiky a krátký článek od Judr. Šablatúry „Pamětní album k chorvatské emisi z roku 1942 – 700 let města Záhřebu 1242-1942.

J.L. Hrdý v oblasti faleristiky – tedy nauka o vyznamenáních, napsal článek „Heraldika a vyznamenání aneb Český šlechtický kříž a Řád bílého lva.

„Kdo byl Jindřich Kostrba?“ od Lubora Kunce. Popisuje život našeho leteckého esa za první světové války. Článek doprovází celou řadou fotografických filatelistických materiálů z první sv. války.

Poutavý článek o kapitánu Jamesi Cookovi – nejdůslednějším badateli oceánů píše Zoltán Raduška. Článek doplnil celou řadou vyobrazení známek souostroví Tonga, Cookovy ostrovy, Niue, Jižní Georgie, Vánoční ostrovy, Nový Zéland atd. Probírá se historií a objevy těchto exotických území.

Miroslav Bělina a jeho článek „Katastrofická pošta letecké společnosti Imperial Airways se zabývá haváriemi letounů této společnosti. Článek též bohatě dokumentovaný fotografiemi.

Hradčany 500h – 2. tlačová doska a nové poznatky od Radomila Květoně.
Postupně po spirálových typech známek V. kresby byly objevené příčkové a obloukové typy u hodnoty 25h a v jednom případě u hodnoty 500h. Souhrou náhod je obloukový typ 500h na 2. tiskové desce současně i příčkovým typem. Pro Hradčanáře určitě velmi zajímavý článek.

Celá strana je v tomto čísle věnovaná mladé filatelistce Pavlíně Ondrejkové. V České republice snad není v jejích věku mladý filatelista, natož filatelistka, kteří by se mohli měřit s jejími vystavovatelskými úspěchy. Ve svém držení má nejen zlaté medaile, ale dokonce i Velkou zlatou z Národní výstavy v Dobříši. Pěkný článek o Pavlíně Ondrejkové napsal Milan Kračmar.

Hrady a zámky na známkách z území někdejšího Československa. 
Již XIV. pokračování seriálu o hradech a zámcích na našich známkách od Zdeňka Fritze je pěkným zakončením tohoto čísla. Článek blíže pojednává o Trenčanském hradě, Kremnici a Smolenici.

Kromě uvedených článků samozřejmě nechybí Nabídková služba časopisu Merkur Revue se zajímavými filatelistickými materiály i velkou nabídkou odborné literatury.

Jaromír Petřík


2011 06 13


K hodnocení exponátů na Světové výstavě Indipex 2011

Ve svých článcích a příspěvcích diskutujeme o tom, jak relativní a někdy i neobjektivní je hodnocení některých exponátů na výstavách. Jedná se o výstavy prakticky všech stupňů, ale čím vyšší soutěž, tím větší je potom i zklamání vystavovatelů z nízkého hodnocení.

I jurymané jsou jen lidé, navíc na hodnocení mají málo času a byly již popsané případy, kdy lidově řečeno se výsledky „pálí od pasu“.

Na světové výstavě Indipex 2011 vystavoval exponát Bonai ve fiskální třídě nᚠvystavovatel Jiří Černý. Protože tento exponát dobře znám, společně jsme jej s J. Černým před výstavou probírali a snažili se objektivně ohodnotit. Shodli jsme se, že by měl s přehledem získat velkou pozlacenou medaili (tedy něco kolem 85 bodů).

Na výstavě Indipex však tento exponát získal 78 bodů a tedy velkou stříbrnou medaili. I přesto, že výsledky jsou konečné, tak Jiří Černý s tímto hodnocením nesouhlasil, podal „protest“ šéfovi komise fiskální filatelie ve FIPU panu Francisi Kiddlemu a požádal jej o jeho názor na tento exponát. 

Po 2 měsících obdržel Jiří Černý odpověď, kde Francis Kiddle podrobně analyzuje jeho exponát a přiděluje mu 85 bodů, tedy velkou pozlacenou medaili, tak jak jsme exponát předběžně ohodnotili sami. Kromě bodů v každém hodnoceném kritériu však velmi ocenil, že vystavovatel dokázal určit obsah dokumentů a na jejich základě odvodil používané sazby. Francis Kiddle není v tomto oboru žádný nováček (na rozdíl od jurymanů hodnotících na Indipexu), hodnotil už více než 20 exponátů z různých indických států a dosud se v žádném exponátu nesetkal s identifikovanými dokumenty s určenými sazbami. 

Na Indipexu 2011 vystavoval i on sám (Kolky západní Austrálie) a také nebyl s hodnocením vůbec spokojen. 
Je to určitě zajímavý poznatek, ale ne nový. Na výstavách jsem se setkal ještě s většími bodovými rozdíly.

Možná si čtenář řekne, že není moc velký rozdíl zda exponát získal 78 nebo 85 bodů. Avšak i v tomto se na to musí dívat z dalších pohledů. Pokud se budete chtít dostat na nějakou další světovou výstavu, tak organizační výbor k předchozím výsledkům samozřejmě přihlíží a tak si bude myslet (a to oprávněně), že exponát zase až tak dobrý není a nemusí ho již přijmout. A to bude platit dvojnásobně na výstavy velmi vysoké úrovně, jakou byl třeba London 2010. Další výhodou může být možnost rozšíření exponátu při získání velké pozlacené medaile z 5 na 8 rámů. 

Za sebe bych chtěl napsat, aby se poškození vystavovatelé nenechali otrávit a podali svoje námitky. Jurymanům bych zase doporučil, aby co nejvíce diskutovali s vystavovateli a naslouchali jejich argumentům.

Jedině tak se dá prosadit co největší objektivita v hodnocení exponátů.

Jaromír Petřík


2011 04 15
 

 


Prague Postage Stamp Printing Office a.s.


Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Prague Postage Stamp Printing Office a.s. is a specialized company focused on printing postage stamps and other securities requiring a high level of protection. In our field we rank among the top printing works, as is evidenced by many world and local awards. Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. je specializovanou společností zaměřenou na tisk známek a jiných cenin, vyžadující vysoký stupeň ochrany. Ve svém oboru patříme ke špičkovým tiskárnám, což dokazují mnohá celosvětová i domácí ocenění.
 

About us

 

Slovo o společnosti

Prague Postage Stamp Printing Office, a.s. was established on May 1, 1992 through privatisation of a former Czech Post Office branch. We do, however, continue a tradition started in 1952, when a printing works specialized in printing postage stamps and other securities came into being. Since then, postage stamps printed in the Czech Republic have won many world awards:   Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. vznikla 1. května 1992 privatizací z bývalého závodu české pošty. Navazujeme však na tradici, která začíná od roku 1952, kdy vznikla účelová poštovní tiskárna pro tisk poštovních známek a jiných tiskovin. Za tuto dobu získaly poštovni známky, vytištěné u nás, mnohá světová ocenění:

. 1967 . GRAN PREMIO NAPOLI Dell Arte Filatelica (30th anniversary of International Brigades in Spain) 
. 1970 . FRANCOBOLLO D`ORO (25th anniversary of the founding of the United Nations Organization) 
. 1971 . PREMIO INTERNATIONALE ASIAGO (50 years of organized Czechoslovak rock climbing) 
. 1971 . BUENOS AIRES First prize in the category of sport motifs (75th anniversary of Czechoslovak Olympic Committee) 
. 1975 . FRANCOBOLLO DfORO (UNESCO International Hydrological Decade) 
. 1978 . Zeitschrift Briefmarkenwelt (Old Prague, 60th anniversary of the Czechoslovak postage stamp) 
. 1983 . PREMIO INTERNATIONALE ASIAGO (Environmental protection in Czechoslovakia) 
. 1994 . PREMIO INTERNATIONALE ASIAGO (Marco Polo) 
. 1994 . MOST EXQUISITE COMMERICAL DOCUMENT IN THE CZECH REPUBLIC (UNIVERSUM fund) 
. 1996 . 6th GOVERNMENT POSTAGE STAMP PRINTERS CONFERENCE (set of stamps made by diestamping, period of 1994.95) 
. 1996 . GRAND PRIX DE L EXPOZITION WIPA VIDE. (miniature sheet of a Celebrity . L. Etur) 
. 1996 . INDUSTRIAL AWARD f95 (1st place in the contest for the 1995 Best-managed Business in Paper Industry and Polygraphy)

• 1967 – GRAN PREMIO NAPOLI Dell Arte Filatelica (30. výročí Mezinárodních brigád ve Španělsku)
• 1970 – FRANCOBOLLO D’ORO (25. výročí založení OSN)
• 1971 – PREMIO INTERNATIONALE ASIAGO (50 let organizovaného čs. horolezectví)
• 1971 – BUENOS AIRES – hlavní cena v kategorii sportovních námětů (75. výročí čs. olympijského výboru)
• 1975 – FRANCOBOLLO D’ORO (Mezinarodní hydrologická dekáda UNESCO)
• 1978 – Zeitschrift „Briefmarkenwelt“ (Stará Praha, 60. výročí čs. poštovní známky)
• 1983 – PREMIO INTERNATIONALE ASIAGO (Ochrana přírody v ČSSR)
• 1994 – PREMIO INTERNATIONALE ASIAGO (Marco Polo)
• 1994 – NEJKRÁSNĚJŠÍ CENNÝ PAPÍR V ČESKÉ REPUBLICE (Fond UNIVERSUM)
• 1996 – 6th GOVERNMENT POSTAGE STAMP PRINTERS CONFERENCE (sestava ocelotiskových známek 1994–95)
• 1996 – GRAND PRIX DE L EXPOZITION WIPA VÍDEŇ (aršík Osobností – L. Štúr)
• 1996 – INDUSTRIAL AWARD ’95 (1. místo v ceně pro nejlépe řízený podnik v odvětví Papirenství a polygrafie za rok 1995)


Production of postage stamps and other securities

 


Výroba poštovních známek a dalších cenin

At the beginning of the creation of a stamp or other securities, there is an approved design proposal. This proposal is subsequently handed over to a graphic designer for further processing, who works with a stamp six times larger than its future size.    Na počátku vzniku známky, ale i ostatnich cenin, je schvalený námět. 
Ten je pak zpracován grafikem v šestinásobném rozměru budoucí známky.

In order to create an engraved steel plate, the engraver prepares a line drawing, which, reduced to the size of the stamp, is then engraved mirror-reversed to the plate.
 
Pro vytvoření ocelorytiny si rytec připraví liniovou rozkresbu a tu pak zmenšenou na velikost známky vyryje zrcadlově obrácenu do destičky. Z té pak vzniká další postup výroby.

The plate forms the basis of further production steps, where the engraving is transferred through a transfer roller to printing rollers (in case of rotary printing), or to the plates (in case of planographic printing).
 
Rytina se pak přenáší pomocí molety na tiskové válce při tisku rotačním nebo na desky pro tisk z plochy.

As in a small picture of a stamp every mistake is easy to detect, exceptional accuracy must be maintained from the beginning of the production to the final printing.
 
Od počátku výroby do vytištění musi být zachována naprostá přesnost, protože v malém obrazu známky se každá chyba okamžitě rozpozná.Engraver preparing a printing plate
Rytec připravující tiskovou desti čku


Mercantile production

 


Merkantilní výroba

As with most other printing houses, we also produce common stationery with the use of offset, typography and die stamping techniques. These are business cards, annual reports, leaflets, brochures, letter papers, envelopes, stickers and other products.  Jako většina tiskáren vyrábime i běžné tiskoviny technikou ofsetu, knihtisku i ocelotisku. 
Vizitky, výroční zprávy, letáky, prospekty, dopisní papíry, obálky, samolepky a další produkty.

This production category also includes New Year greetings, produced through the die stamping process as representative of prestigious printing techniques. 

Do tohoto druhu výroby patří i novoročenky, na kterých opět používáme ocelotisk, který je prestižní tiskovou technikou.

For these products, we use the graphics of many engravers, who, among other motifs, have also created the Pragensie.

Pro tyto tiskoviny používáme volnou grafiku od mnoha rytců, kteří vytvářejí např. Pragensie, ale i jiné motivy.Graphic studio and photocomposition
Grafické studio a fotosazba
Engraver preparing a printing plate
Rytec připravující tiskovou destičku
Production of postage stamps
Výroba poštovních známek


Rotary printing

 


Rotační tisk

Rotary printing is a very demanding process, which uses a combination of die stamping and gravure printing techniques. 
This way one stroke of the printing machine produces the whole press sheet, which is printed out perforated and is marked with the production date and serial number.
  Tisk touto technikou je velice náročný. Jedná se o tisk ocelotiskem, navíc kombinovaný rastrovým hlubotiskem. 
Tak se jedním průchodem stroje vytiskne kompletní tiskový arch, který je navíc perforován, opatřen datem výroby a pořadovým číslem.

 


Die stamping

 


Ocelotisk

Die stamping based on flat plates is without parallel in the world when it comes to printing of stamps and other securities. Only a small number of securities are produced by this technique, e.g. multi-color postage stamps with art motives. Absolute accuracy, required due to the nature of the technique and due to the need to manually load paper, is the reason why securities printed on these machines have been valued so highly all over the world.   Ocelotisk z plochých desek nemá ve světě při tisku známek a cenin obdoby. Touto technikou se vyrábí malé množství cenin, zvláště vicebarevné poštovní známky s motivem umění. 
Svoji technikou a potřebou ručího nakládaní papíru je nutná absolutní přesnost za kterou byly právě ceniny vytištěné na těchto strojích celosvětově vysoce oceňovány.
   

   
    Rotary machine for printing stamps
Rotační stroj používaný pro tisk známek
Die stamping
Ocelotisk
   


Other securities

 


Ostatní ceniny

Other securities include e.g. cheques, bills of exchange, duty stamps, transport tickets, meal tickets etc. As in the case of shares or postage stamps, the same security regime is applied to these securities, since their protection is equally important for us. Mezi další ceninové výrobky patří např. šeky, směnky, kolky, jízdenky, stravenky apod. Tyto ceniny vyrábime ve stejném ceninovém režimu jako akcie nebo poštovní znamky, neboť jejich ochrana je pro nás stejně důležitá jako právě na těchto ceninách.

All our securities, including shares, bonds, cheques, meal tickets etc., bear a high number of protective elements, making it difficult for forgers to falsify these instruments. Only securities and documents protected in this way can succeed in the fight against falsifiers.

Veškeré naše ceniny, jako akcie, dluhopisy, šeky, stravenky a.j., obsahují vysoký počet ochranných prvků, které jsou pro padělatele ztěžujícím prvkem v napodobení. Jen takto chráněné ceniny a dokumenty mohou uspět v boji proti falzifikátorům.

This range of products is also created with the hand of an experienced designer or printer. In printing various protective elements on these items we use special colors for securities.

Výrobky tohoto charakteru jsou taktéž vytvářeny rukou zkušených grafiků a tiskařů. Na těchto tiscích se používají speciální ceninové barvy, kterými se tisknou různé ochranné prvky.


Offset printing

 


Ofsetový tisk

In 2002, two new offset machines, the Heidelberg Speedmaster SM 74-4 and 74-2, were put into operation, significantly extending production potential in the field of the printing of postage stamps and other securities. 8 V roce 2002 byly uvedeny do provozu dva nové ofsetové stroje Heidelberg Speedmaster SM 74-4 a 74-2, které významně rozšířily výrobní možnosti v oblasti tisku poštovních a jiných cenin.


Shares

 


Akcie

Prague Postage Stamp Printing Office, a.s. ranks among one of the printing offices licensed to print publicly negotiable securities. In this field, we won 1st place in the contest for the Most Exquisite Documentary Securities, which took place on the occasion of the FIBEX exhibition in 1994.   Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. je jednou z tiskáren, která má licenci pro tisk veřejně obchodovatelných cenných papirů. V této oblasti jsme získali 1. misto v soutži o nejkrasnější listinný cenný papír v České republice, konané při veletrhu FIBEX v roce 1994.

Securities, particularly shares, printed in our printing office have been designed by leading graphic artists, thanks to whom these issues give the impression of being works of art. The graphic element of the shares, providing the best protection against forgery, may be recognized especially by its steel engraving.
 
Cenné papíry, především akcie, vytištěné v naši tiskárně, jsou zpracovávány přednimi grafiky a působí jako umělecká díla. Opět především ocelorytinami vyniká nejen grafický prvek akcií, ale je i rovněž nejlepší ochranou proti padělání.

Publicly negotiable shares deserve the same degree of protection as do any other security, including bank- -notes. For the issuer requiring a high degree of protection, we offer iridescent printing, holograms and naturally xenon paper with protective elements, which is registered and produced only for the purposes of the printing office.
 
Akcie, které jsou veřejně obchodovatelné, zasluhují stejnou ochranu, jako kterákoliv jiná cenina, včetně bankovek. Pro emitenta, který vyžaduje vysoký stupeň zabezpečení, nabízíme irisový tisk, aplikaci hologramu a samozřejmé xenonový papír s ochrannými prvky, který je registrován a vyroběn pouze pro účely tiskárny.

   
  Four-colour offset printing
Čtyřbarvový ofsetový tisk
"Grafopress" and "Cavomit" machine
Cavomit
 


Postage stamps for foreign countries & postage stamps

 


Poštovní známky pro zahraničí & poštovní známky

In the late 50s and early 60s we printed postage stamps for Albania, Bulgaria, Ethiopia, Iraq, Libya, Northern Vietnam and, in 1964, even to honour the UN in New York. 
Generally speaking, the most unique printings are replicas of priceless postage stamps, among which the most expensive stamps in the world are e.g. Basel dove and Blue Mauritius; these replicas were created using borrowed originals and the die stamping process.
  Koncem 50. a začátkem 60. let jsme tiskli poštovní známky pro Albánii, Bulharsko, Etiopii, Irak, Lybii, Severní Vietnam a dokonce v roce 1964 jako poctu pro OSN v New Yorku. 
Mezi unikatní tisky patří i faksimile vzacných poštovních známek. Mezi nejdražší známky světa patří „Basilejská holubice“ a „Modrý Mauritius“. Tyto faksimile byly provedeny v ocelorytině podle zapůjčených originalů.

Czech postage stamps follow a long tradition, which goes back to 1918, when the first stamp a stamp with a Hradčany theme by Alfons Mucha - was produced in the independent Czechoslovakia. 
 
České poštovní známky navazují na dlouholetou tradici, ktera počíná již v roce 1918 prvni známkou, vyrobenou v samostatném Československu – známkou s námětem Hradčan od Alfonse Muchy.
Famous artists, designers and engravers of the time took part in the creation of postage stamps; Alfons Mucha, Max Švabinský and many others. 
At present, it is engravers like Bedřich Housa, Josef Hercik, Milos Ondracek, Vaclav Fajt, Bohumil Sneider as well as designers such as Adolf Born, Oldrich Kulhanek or Ivan Strnad, who assist in the creation of stamps.
  Na tvorbě poštovních známek se vždy podileli významní umělci, grafici a rytci své doby. Alfons Mucha, Max Švabinský a mnozí jiní.
V dnešní době se podílejí na známkách např. rytci Bedřich Housa, Josef Herčík, Miloš Ondráček, Václav Fajt, Bohumil Šneider a grafici jako Adolf Born, Oldřich Kulhánek nebo Ivan Strnad.

     
Ing. Eva Hladníková
Sales Manager

Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.
Ortenovo náměstí 16, Praha 7 - Holešovice
170 04 Czech Republic
   


2011 03 24


Catalogs of the Czechoslovakian stamps


Katalogy Československých známek 

During the last decade we became used to, and took as obvious, the fact that POFIS would almost every year publish a new catalog of Czechoslovak and Czech Republic stamps. Each was consistently better, more informative, on better paper quality, and of course in color. Za méně než poslední desetiletí jsme si zvykli a bereme za samozřejmé, že POFIS skoro ročně vydává nový katalog poštovních známek ČR nebo Československa. Stále lepší, více informativní, stále na lepším papíře a samozřejmě, že barevný. 

But, how did it start? 
It all began in 1920 when the philatelic journal "Český filatelista" published a bitterly critical article about Mr. Weinert's philatelic journal "Dounaupost catalog." What concerned the critic most, in addition to its incorrect pricing information, was its lack of familiarity with Czechoslovak stamps.

Ale kdy a jak to začalo? 
Vše začalo článkem v časopisu Český filatelista 1920, kde se ostře kritizuje Weinertův Dounaupost katalog za neznalost a neinformovanost o cenách československých známek.

Let's begin with the very first catalog of Czechoslovak stamps. That catalog was printed in 1921 by Josef Klečka, one of the pioneers of Czech philately. The publication of this catalog was the result of a resolution of the Association of the Czech philatelist society. Its price was 2.40 Kč and, thanks to its high quality, it still was for sale as late as 1926.

Začněme tedy prvním katalogem československých poštovních známek.
Ten byl vydán v roce 1921, průkopníkem naší filatelie, Josefem Klečkou. Byl vydán na základě usnesení Svazu československých filatelistických spolků. Cena 2,40 Kč. O vysoké kvalitě tohoto katalogu svědčí, že byl nabízen ještě i v roce 1926.

The next catalog was published by the philatelic expert and chief-editor of the Tribuna Filatelistů, Mr. Ervín Hirsch. It was printed in 1924.

V roce 1924 vyšel další katalog, vydán znalcem a redaktorem Tribuny Filatelistů, Ervínem Hirschem.

In 1927 a new catalog was published by Mr. Karel Kaplánek, publisher of the philatelic journal "Filatelistická revue", a stamp dealer, and a man involved with many auctions. This catalog was a cooperative effort between Jaroslav Lešetický and Jaroslav Šula. Together they built up a Czech - German - French - English catalog of Czechoslovak stamps. The standard Czech catalog numbers were accompanied by Michel, Senf, Zumstein, Gibbons and Scott numbers. Every stamp was described all in four languages: by color, by paper quality, by gum, and by watermarks. Mr. Karel Kaplánek was the first to break away from the isolation imposed by the Czech language. Also his prices were more realistic than those in the Tribuna's catalogue. 

Karel Kaplánek, publicista, vydavatel časopisu Filatelistická revue, obchodník a pořadatel aukcí, vydal počátkem roku 1927 nový katalog. Tento katalog vytvořil ve spolupráci s J. Lešetickým a J. Šulou. Za jejich pomoci sestavil česko-německo-francouzsko-anglický katalog našich známek. Naše čísla byla provázená čísly katalogů Michel, Senf, Zumstein, Gibbons a Scott. U každé známky byli popisy barev, papíru, lepu, průsvitek, vše ve všech 4 jazycích. Karel Kaplánek byl prvním, kdo prorazil naši jazykovou izolaci. Ceny v tomto katalogu byli reálnější než v katalogu Tribuny.

Two years later, in 1929, the United stamp dealer organization published a German-Czech catalog. During the same period, the stamp dealer Ekstein published a new catalog.

O dva roky později, tedy v roce 1929 vydal Svaz obchodníků česko-německý katalog a ve stejnou dobu vydal též katalog obchodník Ekstein.

In 1949 Ladislav Novotný together with Miloš Müller published a catalog of Czechoslovak stamps.

V roce 1949 vydal Ladislav Novotný ve spolupráci s Milošem Müllerem katalog československých známek.

By himself, Ladislav Novotný published a second catalog of ČSR stamps, issued in 1971, which was entitled "Special manual for collectors of Czechoslovak stamps." However, collectors called it "Catalog Novotný". For many years this catalog was a popular philatelic manual and price list. It contained plate flaws, postal stationery, field post, and courier post, all material not covered by POFIS. This manual became a milestone in Czechoslovak philately.

Novotného druhý katalog vyšel v roce 1971. Byl to katalog poštovních známek ČSR - "Speciální příručka pro sběratele československých známek", který se v žargonu sběratelů nazýval "katalog Novotný" a mnoho roků byl vyhledávanou příručkou i ceníkem. Byly tam zařazeny známky, deskové značky, celiny, polní a kurýrní pošty, což do té doby POFIS neuváděl. Tato příručka byla milníkem čs. filatelie.

One of my own favorites is the POFIS stamp catalog from 1973. It's already its seventh release. Some 250,000 of its earlier editions were sold.
The very first POFIS catalog was issued in 1950.

Jedním z mých nejoblíbenějších katalogů je POFIS z roku 1973, což bylo již v té době jeho sedmé vydání. Předcházející vydání byla prodaná ve čtvrt milionu exemplářích. 
První katalog POFIS, vydán 1950.

We must not forget the other popular catalog: Trojan, Czechoslovakia 1918 - 1992, Czech Republic 1993 - 1996, and Slovak Republic 1993 - 1996. Issued in 1996, it was very popular and is still in use by many stamp dealers.

Rovněž ke konci nemohu vynechat oblíbený katalog Trojan, Československo 1918 - 1992, Česká republika 1993 - 1996 a Slovenská republika 1993 - 1996. Vydán v roce 1996, velice populární a dodnes používaný ve filatelistických prodejnách.

Finally, I must mention the specialized catalog of postage stamps and postal stationery "Czechoslovakia 1918 - 1939," issued by Merkur Revue in 2002. This catalog or "small Monograph" is a very useful manual for every collector.

 


A ještě na závěr, musím zmínit specializovaný katalog známek a celistvostí, Československo 1918 - 1939, který vydal Merkur Revue v roce 2002. Tento katalog, či "malá Monografie" je velice užitečná pomůcka každého filatelisty.

 

Catalog Tribuna Filatelistů 1924 Catalog Novotný POFIS 1973 Catalog Trojan Merkur Revue POFIS 2007


2010 06 30

 


The board of the SČF's expert committee - Vedení Komise znalců SČF

František Beneš jr.  Chairman of the SČF's expert committee 
Předseda Komise znalců
Jaroslav Maleček  Vice-chairman of the SČF's expert committee 
Místopředseda Komise znalců
Pavel Aksamit Secretary of the SČF's expert committee 
Tajemník Komise znalců


The expert committee of SČF - Komise znalců SČF

1 Pavel Aksamit stamps, entier-postals and post history from Czechoslovakia II and Czech Republic
znalec pro obor známky, celiny a celistvosti ČSR II a ČR
2 Marcel Arbeit stamps of ČSR II and ČR
znalec pro obor známky a celistvosti ČSR II a ČR
3 František Beneš jr. Czechoslovakia, Czech Republic and Bohemia & Moravia stamp
znalec pro obor ČSR, ČR a protektorát ČaM
4 Vladimír Dražan postal stationeries of ČSR, entires of Czechoslovak monetary reform in 1953
znalec pro obor celiny ČSR a celistvosti čs. m nové reformy 1953
5 Bedřich Helm airmail stamps and airmail entires of ČSR
znalec pro obor letecké známky a celistvosti ČSR
6 Josef Chvalovský ČSR stamps with letterpress printing, emission Dove and Chain breaker 1920
znalec pro obor čs. knihtiskové známky se specializací na emisi OR 1920
7 Jaroslav Maleček Czechoslovakian letterpress printed stamps with specialty in Hradčany stamps
znalec pro obor čs. knihtiskové známky se specializací na emisi Hradčany 1918
8 Pavel Pažout stamps, entier-postals and post history from Czechoslovakia II and Czech Republic
znalec pro obor známky a celistvosti ČSR II a ČR
9 Jiří Stupka ČSR stamps with letterpress printing, emission Dove and Chain breaker 1920
znalec pro obor čs. knihtiskové známky se specializací na emise Holubice a OR 1920
10 Jiří Škaloud Czechoslovakian letterpress printed stamps with specialty in Hradčany stamps
znalec pro obor čs. knihtiskové známky se specializací na emisi Hradčany 1918
11 TomᚠVychron Since April 24. 2010 ordinary member of the expert committee, specialized in CSR II stamps (1945 - 1992)
24/4-2010 jmenován řádným členem komise znalců a zkušebním znalcem pro obor ČSR II (1945 - 1992)
12 Josef Weissenstein SČF expert in Czechoslovakia after 1945, colors, paper and gum
SČF znalec v oboru "známky Československa po roce 1945"


2010 02 01


Graphic information of Joined Types on Hradcany stamps 


Grafický soubor spojených typů na známkách Hradčany

Pofis 4 TD1 Pofis 4 TD2 Pofis 4 TD3 Pofis 4 TD4 Pofis 7 TD1
Pofis 7 TD2 Pofis 7 TD7 Pofis 9 TD1 Pofis 9 TD2 Pofis 11 TD1
  Pofis 11 TD2 Pofis 18 TD2 Pofis 25 TD2  


Articles 2017-2021 Články 2017-2021
Articles 2013 Articles 2014-2015 Články 2013 Články 2014 - 2015
Articles 2010-2011 Articles 2012 Články 2010-2011 Články 2012
Articles 2008 Articles 2009 Články 2008 Články 2009
Articles 2006 Articles 2007 Články 2006 Články 2007
Articles 2004 Articles 2005 Články 2004 Články 2005
Articles 2001 - 2002 Articles 2003 Články 2001 - 2002 Články 2003

 

Copyright Š Peter Hoffmann 2001 - 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann