My ambition with this site is to supply the collectors of ČSR I stamps, with interesting articles, my own and from Czech and Slovak philatelist magazines.


Tato stránka bude fungovat jako informační forum pro sběratele ČSR I. Zde najdete zajímavé články a novinky o známkách ČSR I.

2020-11-02


KF 00-15 + několik informací


Jmenuji se Jiří Marko a jsem v současné době webmaster několika webových stránek a zároveň předseda pobočného spolku Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 
00-15 Praha, pobočný spolek SČF.
Za svůj cíl si klub uložil sdružovat sběratele zajímající se vedle poštovních známek také o poštovní provoz, jeho historický vývoj, doklady z doby předznámkové, poštovní celiny, poštovní razítka všeho druhu od jejich vzniku až po současnou dobu, celistvosti zejména doporučené a zvláštní druhy přepravy, zejména listovní.

Hlavními stránkami je www.kf0015.cz. Tyto stránky provozujeme už od roku 2013, kdy náš klub oslavil 70 let svého trvání.
Naše stránky se za dobu sedmi let staly takovým filatelistickým monitoringem celého dění ve filatelii. Odkaz na naše webové stránky máte zařazené v přehledu webů, které se věnují filatelii.

Další stránky (special.kf0015.cz) se věnují sběratelství příležitostných razítek, R-nálepek a nálepek APOST. 
Máme vytvořenou databázi těchto filatelistických produktů od roku 
- 1898 - 1992 (jen R-nálepky)
- 1993 - dosud přehledy příležitostných razítek, nálepek APOST a R-nálepek.


Na konci roku 2014 se začaly objevovat modré digitální výplatní otisky. Začaly jsme je katalogizovat a tak vznikly další webové stránky - modry.kf0015.cz.
Zde jsou shromažďovány informace a doposud čtyřech známých licencích digitálních výplatních otisků (L81, L87, L88 a L97). Jedná se o typy Frama, Francotyp-Postalia a Neopost.

A konečně za čtvrté se jedná o webové stránky věnované otiskům výplatních strojů, které se v tehdejším Československu začaly používat od roku 1926.
Web nese název www.vyplatniotisky.cz. Vytváříme a přepisujeme z dostupných katalogů přehled výplatních otisků za jednotlivá období.
Zejména katalogy, které vyšly v časopise Filatelie a další, který vydal Ivan Leiš a Robereto di Casola.

Na svých stránkách máte informace o filatelistických znalcích, rád bych tyto informace doplnil.

Mgr. Jaroslav Maleček - je v současné době členem našeho klubu (tedy KF 00-15 Praha). Posílám vám jeho aktuální fotografii.
Ing. Jaroslav Štefek je v současné době ředitelem tiskárny Hradišťko (obec jižně cca 30 km od Prahy). 
V PTC Praha se již známky netisknou (také zde v červnu roku 2020 proběhla Valná hromada) a tak se celá výroba přesunula právě na Hradištko. 
Jejich webové stránky jsou https://tiskarna-hradistko.cz/. Vím, že také tisknou pro Slovensko (zpracovávali známku současné prezidentky Slovenska - paní Čaputové).
Pavel Aksamit - posílám současnou fotografii. Dochází pravidelně na naše měsíční klubové přednášky. Současná situace způsobila prozatím jejich přerušení.

Ještě na závěr informace. SČF připravuje na březen 2021 konání odložené 6. Valné hromady SČF (původní termín byl listopad 2020).

Zdraví a vše dobré Ing. Jiří Marko
Mgr. Jaroslav Maleček Mgr. David Kopřiva Pavel Aksamit

 


 

2017-11-01

Václav Svoboda 

* ?
Member of the Czech Expert Committee SČF, member of SČF's management. Člen komise znalců SČF, člen předsednictva SČF.
Counselor in economy, specialized on prices and assessments in philately. Poradce – Ekonomika, se specializací na ceny a odhady ve filatelii.


Articles 2017 - 2021 Články 2017 - 2021
Articles 2013 Articles 2014-2015 Články 2013 Články 2014 - 2015
Articles 2010-2011 Articles 2012 Články 2010-2011 Články 2012
Articles 2008 Articles 2009 Články 2008 Články 2009
Articles 2006 Articles 2007 Články 2006 Články 2007
Articles 2004 Articles 2005 Články 2004 Články 2005
Articles 2001 - 2002 Articles 2003 Články 2001 - 2002 Články 2003

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2022
E-mail:
Design by Erik Hoffmann