"Kde domov můj? 1934"

Please measure the width of the impression from leaf to leaf, the height of the impression from note to note.

Prosim, měřte šířsku tisku od lístka k lístku, výšku tisku od noty k notě.

Vänligen, mät tryckningsbredd från löv till löv, och mät tryckningshöjd från not till not.
Narrow format - Úzký formát Wide format - Široký formát
Please use an exact ruler, and measure by the tenth of mm.
 
Prosím, při měření používejte přesné pravítko, snažte se měřit pečlivě a pokud možno na desetiny mm.

Vg. använd en mycket exakt linjal, mät noggrant, om så möjligt på tiondels mm.Copyright © Peter Hoffmann 2006 - 2022
E-mail: 
Design by Erik Hoffmann