CZECHOSLOVAKIA 1918 - 1939 


ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1939 


Album pages for sale! Are you satisfied with your album pages? 
Are you missing that it doesn't exist a complete set of album pages including all stamps, all watermark positions, all overprint variations?

Jste spokojeni s Vašimi albovými listy? 
Nebo postrádáte kompletní albové listy na všechny známky, na všechny průsvitky a na všechny přetisky? 

Here is the solution. 
My own album pages, according to Trojan / Poffis catalogues. 138 pages in size A4 . 
What you need is Microsoft PowerPoint, printer and acid free album sheets in size 210 x 297 mm. You have the possibility to make your own changes the way you want. 

Mám pro Vás rešení. Moje vlastní albové listy dělané dle katalogů Trojan / Poffis. 
138 stránek velikosti A4. Vše co potřebujete je Microsoft PowerPoint, tiskárnu a albumové listy velikosti 210 x 297 mm.

Please have a look at the examples.

Podivejte se na přiložené příklady.

Example1 

Príklad 1 

Example2 

Príklad 2 

Example3 
(right click and choose "save as" if you want to download the file)

Príklad 3 
(pro uložení souboru klitněte pravým tlačitkem myši a zvolte "Uložit jako")

Price US$ 40,00 including 1 CD and postage! 
Free update!

Cena US$ 40,00 včetně 1 CD a poštovného! 
Novinky zdarma! 

If you have any questions, please contact me by email.

Máte-li další dotazy, kontaktujte mě mailem


Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2020
E-mail:
Design by Erik Hoffmann