Many of the more expensive Czechoslovakian stamps from the period 1918 - 1939 are often signed on the reverse side. 
Some stamps obtained the owner signatures and marks. But do you know and do you understand all these small signatures and marks (back stamps)?
I have tried to collect as many of these private signatures as possible. This site is divided in two parts: "Owner mark - initials plus symbols" and "Owner marks - signatures".


Československé známky ve střední a vyšší cenové relaci z období 1918 - 1939 mají často na rubové straně značku. Některé z nich jsou vlastnické - majetnické značky.  
Stejně jako u značek znalců, budu se snažit Vám zde nabídnout co největší množství ukázek těchto značek. Doufám že Vám pomohou při studiu Vašich známek. 
Tato stránka je rozdělená na "Majetnické značky - zkratky a symboly" a na "Majetnické značky - podpisy"

Can you help me to determine some of these marks? If so, please contact me. 

Znáte-li majitele či nějaké podrobnosti k těmto značkám, napište mi. Pomožte mi rozšířit tuto stránku. 

Help me to enlarge this site. If you have a stamp with a signature I don't have, please send me a scan of the reverse side of this stamp, in 4X enlargement. 

Jestli máte doma známky se znaleckými nebo jinými značkami které mi zde chybí, nascenujte jejich rubovou stranu, 4 X zvětšenou a pošlete mi ji mailem.

Thanks.

Děkuji.


Owner marks - signatures

Do you recognize these marks? I am grateful for all information.

Majetnické značky - podpisy

 Znáte něco o těchto značkách? Přál bych si jakou koliv informaci.


 


Any information?
Found at Revolutionary Overprints 1944-45

Any information?

Found at "KDM 1934" sheets - any information?

F. GREN?

Any information?

"JM-k" Any information?

Any information?

Any information?

Any information?

Any information?

Any information?

Any information?

Any information? Probably same mark as below.

Any information?

Any information?

Kaplánek, Mahr and? Any information?
 
Mayer, Friedrich? Henry? Max J.? Stephan, Dr.? 
Any information?

Any information?

Any information?

E.Kopecký

Any information?

A dealer mark and signature from 1934
Obchodní značka a podpis z Prahy 1934
Any information?

Köhler - any information?

Ownermark on Slovenský Štát 1939 stamp


An expert mark? (Click to next scan)

B. Roselein - any information?

Dr. Fischmeister, Tribuna, Kozák and?


Any information? 

Any information?

Kapo

Gilbert and Ing SV.
Any information? Found on "Slovensko 1939" stamp.

Any information? Found on "Slovensko 1939" stamp.

V. Havlas?

M.D.V.P. POŠTA
Značka M.D.V.P. POŠTA patřila "Poštovému odboru Ministerstva dopravy a verejných prác". Vyskytuje se na stříhaných známkách Slovenského štátu, které jsou oficiálním vydaním pro reprezentační potřeby a pro UPU v Bernu.

Dr. Antonín Tichý 
*13. 12. 1907 - † ?. 3. 1986
"Author" of the "London emission" Pittermann and?

BOMŠKO

Dr. Novák

Jaroslav Lešetický?
Raná, ručně psaná značka 
Jaroslava Lešetického? 

Expert mark Karásek and ?

E. Kopecký

Any information?

Expert mark Karásek and ?

Autograph Rix, Karel Rix?

ŠUP

Found at the Theresienstadt stamp

Tili?
 

JETRÍK?

L Jet

Novotný

Novotný
 

Benol - Warning, more information

Gar. Echt

Štědrý?

SBĚRATEL - Any information?

Staněk
 
Hassel


Expert signatures

Značky znalců
Stamp dealers marks Obchodní značky
Owner marks - symbols Majetnické značky - zkratky a symboly


Many thanks to the stamp dealers Mr. Radomir Danenberger, Mr. Vilém Bulant 
and Mr. Miloslav Horník helping me to build up this side.
Děkuji za pomoc při vytvoření této stránky obchodníkum filatelie panu Radomirovi Danenbergerovi, panu Vilém Bulantovi a panu Miloslavovi Horníkovi.

 

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2020
E-mail:
Design by Erik Hoffmann