Many of the more expensive Czechoslovakian stamps from the period 1918 - 1939 are often signed on the reverse side. 
Some stamps obtained the owner signatures and marks. But do you know and do you understand all these small signatures and marks (back stamps)?
I have tried to collect as many of these private signatures as possible. This site is divided in two parts: "Owner mark - initials plus symbols" and 
"Owner marks - signatures".


Československé známky ve střední a vyšší cenové relaci z období 1918 - 1939 mají často na rubové straně značku. Některé z nich jsou vlastnické - majetnické značky.  
Stejně jako u značek znalců, budu se snažit Vám zde nabídnout co největší množství ukázek těchto značek. Doufám že Vám pomohou při studiu Vašich známek. 
Tato stránka je rozdělená na "Majetnické značky - zkratky a symboly" a na "Majetnické značky - podpisy"

Can you help me to determine some of these marks? If so, please contact me.

Znáte-li majitele či nějaké podrobnosti k těmto značkám, napište mi. Pomožte mi rozšírit tuto stránku! 

Help me to enlarge this site. If you have a stamp with a signature I don't have, please send me a scan of the reverse side of this stamp, in 4X enlargement. 

Jestli máte doma známky se znaleckými nebo jinými značkami které mi zde chybí, nascanujte jejich rubovou stranu, 4 X zvetšenou a pošlete mi ji mailem. 

Thanks.

Děkuji.


Owner marks - initials

Do you recognize these marks? I am grateful for all information.

Majetnické značky - iniciály

 Znáte něco o těchto značkách? Přál bych si jakou koliv informaci.


 


A

A

AAD

AD

AK

Ak

ALL

Expert mark Stupka and owner mark AP

AR

Gar. Echt - AW
 
AW - Jewish collector from Kežmarok Alex Winczler
AW - Židovský sběratel z Kežmarku Alex Winczler

B

Redesign of Otakar Barborka's owner mark.
He was a collector of postal stationeries.
Rekonstrukce vlastnické značky Otakara Barborky
Byl sběratelem celin.

BL

BL and Hugo Suchánek Praha

B.S.

CA? Nález na padělku!

CA

CS

D

D

D

E and Šula

Möbs, Stupka and EB
 
E.B.

EK

EL

EL

El

E.S.

EV

ER

F.D.

FM = F.J.Mazurek?

FX

FR

FP

F.T.

Redesign of František Bartl's owner mark. He had a xylographic institution and was a book and stamp dealer.
Rekonstrukce vlastnické značky Františka Bartla, majitele dřevoryteckého ústavu, který též obchodoval s knihami a se známkami. Byl sběratelem celin.

g.F.

GI

H

Mrnák + H

H

HB

HB

HE

HEN.

Hss


IH

JB

J.B

JB

J.Ba

LG + MAHR BPP

JF

J.F.

J.F.

JQ

JH

JH

JK

JK

Redesign of owner mark Jk,
Majetnická značka Jk 
ing. Jakubec

JM

JP

JS

JS

JS


JR

JVč

J.W.L.

K.

K

K

KB

KF

KG

L

LE

LB?

LG + Mahr BPP

Loy - Any information?

L.S.

M

M

M

M

MK

mk

MN

MR

N

NB-N3?

NR

O.K.

P

P

PB-BL?

PK - PX?

R

R

R

R

RD

RO plus
an unreadable letter + AČ Antonín Černý

RJ, XJ?

RL

RS

S

S

S

S

Sch

SB

SJ

SP

Sr

STL ?


Sv and Gilbert

SZ

Š

Š

T

T

T

T

TK or TR

TM

V

VP

W

W.Bo

W.Z.
 
WSS + MA

ZJ

Zo and Stupka

ZR

ZS.

ZS

Z.S.
Owner marks - symbols

Do you recognize these marks? I am grateful for all information.

Majetnické značky - symboly

 Znáte něco o těchto značkách? Přál bych si jakou koliv informaci.

 


Lešetický Ústředna and?

Stupka and an owner mark

Stupka and ?

Hefer BPP and?

Expert mark Mrnák and?
 

Owner mark, size ca 2 mm. Belonged to the collector, publicist and expert, František Žampach.

"Owner mark" on a forgery


Expert signatures

Značky znalců
Stamp dealers marks Obchodní značky
Ownermarks - signatures Majetnické značky - podpisy


Many thanks to the stamp dealers Mr. Radomir Danenberger, Mr. Vilém Bulant and Mr. Miloslav Horník to help me to build this side. Děkuji za pomoc při vytvoření této stránky obchodníkum filatelie panu Radomirovi Danenbergerovi, panu Vilém Bulantovi a panu Miloslavovi Horníkovi.

 

 

Copyright © Peter Hoffmann 2001 - 2020
E-mail:
Design by Erik Hoffmann